Pravidlá STROMu

Pokyny pre riešiteľov

Seminár je určený pre žiakov prvého až štvrtého ročníka stredných škôl a príslušných tried osemročných a bilingválnych gymnázií. Zapojiť sa môžu aj žiaci nižších ročníkov; v súťaži majú rovnaké podmienky a výhody ako prváci. STROM je súťaž jednotlivcov.

Prihlásenie do semestra prebieha online, na našej webovej stránke http://seminar.strom.sk. Ak si novým riešiteľom, alebo ešte nemáš vytvorený účet, zaregistruj sa a vyplň povinné údaje v užívateľskom profile - odkaz Aktualizovať profil v sekcii Správa účtu. Tieto údaje potrebujeme, aby sme sa s Tebou mohli skontaktovať aj v čase, keď nie si v škole (prázdniny...), v prípade pozývania na sústredenie a tiež aby sme ťa mohli uverejniť v poradí riešiteľov aktuálnej časti semináru. Na tejto stránke nájdeš takisto svoje opravené a obodované riešenia, bez ohľadu na to, ako si ich poslal.

Prihláška (vyplnenie profilu) je povinná pre všetkých riešiteľov. Úlohy, ktoré sa nedajú priradiť k užívateľovi s korektne vyplneným profilom, nebudú opravené.

Aby sme ti celý proces uľahčili, vytvorili sme jednoduchý návod.

Ako písať riešenie?

Úlohy riešte zásadne samostatne, neodpisujte, v riešeniach vysvetľujte celý svoj myšlienkový postup ako v Matematickej olympiáde. Svoje riešenia môžete posielať poštou alebo cez našu webovú stránku, nie odovzdávať osobne. Pri opravovaní sa držíme zásady, že čo sa nedá prečítať, nemôže byť ohodnotené bodmi. Preto zvážte, či nenapíšete svoje riešenia na počítači. 

Riešenie každej úlohy píšte na samostatný papier formátu A4, respektíve do samostatného súboru, na výšku s menom, školou, triedou a číslom úlohy. Ak by vám nebolo jasné zadanie niektorej úlohy, obráťte sa na nás prostredníctvom komentárov k úlohám na našej stránke, cez e-mail strom@strom.sk alebo osobne.

Riešenia zasielajte do uvedeného termínu (pri zasielaní poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Svoje riešenia nám môžeš posielať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Poslať na nasledujúcu adresu:

  STROM
  Združenie STROM
  Jesenná 5
  041 54 Košice 1,

  Obálku s riešeniami odošli najneskôr v deň termínu uvedeného v zadaniach. Rozhodujúca je pre nás pečiatka na obálke.
 • Nahrať na stránku po prihlásení, najneskôr v deň termínu série do 22.00. (Elektronické odovzdávanie)
 • V prípade technických problémov na našej strane posielajte na e-mailovú adresu riesenia@strom.sk s predmetom STROM, ideálne vo formáte PDF, najneskôr v deň termínu série do 22.00. (Pozor na to, že maximálna veľkosť mailu je 10MB.)

Elektronické odovzdávanie je možné do uvedeného termínu cez nový webový portál na stránke seminar.strom.sk. Súbor s riešením odovzdáte jednoducho po prihlásení do svojho užívateľského účtu - tlačidlo Odovzdať pri konkrétnom príklade v sekcii Príklady. Úlohy odovzdávajte primárne vo formáte PDF, portál na vaše riziko zvládne aj konverziu z iných formátov ako je JPG, PNG, či DOC. Máme pre vás aj jednoduchý návod.

Bodovanie

Bodovanie úloh závisí od kvality riešenia. Za každú úlohu môže riešiteľ získať najviac 9 bodov. Body môžete získať aj za čiastočné vyriešenie zadaných úloh. Preto sa nebojte poslať aj svoje neúplné riešenia. Do celkového poradia sa započítavajú body takto:

 • štvrtáci, oktáva: všetky vyriešené úlohy
 • tretiaci, septima: všetky vyriešené úlohy
 • druháci, sexta: päť najlepšie vyriešených úloh plus minimum z týchto piatich úloh
 • prváci, kvinta a mladší: päť najlepšie vyriešených úloh plus maximum z týchto piatich úloh

Príklad

Štyria bratia, štvrták Vlado, tretiak Fero, druhák Jaro a prvák Marcel, vyriešili všetky úlohy úplne rovnako (zhodou náhod, že) za 3, 2, 4, 1, 5 a 4 body. Vlado potom získal 3 + 2 + 4 + 1 + 5 + 4 = 19 bodov, Fero tiež získal 3 + 2 + 4 + 1 + 5 + 4 = 19 bodov, Jaro (3 + 2 + 4 + 5 + 4) + 2 = 20 bodov a Marcel (3 + 2 + 4 + 5 + 4) + 5 = 23 bodov. Jasné, nie?

V každej sérii sú ťažšie i ľahšie príklady. Samozrejme ich nemusíš vyriešiť všetky - vyrieš tie, ktoré vieš. K ostatným sa môžeš pokúsiť aspoň o nejaký ten nápad alebo čiastočné riešenie. Pokiaľ bude správne, tak Ti zaň radi dáme nejaké body.

Varovania (!!!). Body sa samozrejme bez výnimky strhávajú za odpisovanie a za poslanie riešení po termíne. Pri odpisovaní rozlišujeme podobné riešenia (počet bodov delíme počtom zúčastnených a zaokrúhlime nadol) a „takmer kópie“, ktoré ostávajú bez bodu. Ak (náhodou) nájdete úlohu riešenú v literatúre, uveďte názov, autora a stranu, inak riskujete stratu bodov za odpisovanie (je však potrebné napísať aj samotné riešenie). V prípade, že nie ste spokojní s bodovým ohodnotením vášho riešenia, môžete nám do dvoch týždňov od rozoslania riešení zaslať poštou sťažnosť a tá bude prešetrená.

Sústredenie

Sústredenie je odmenou pre najlepších, príležitosťou naučiť sa niečo nové a stretnúť sa s ostatnými riešiteľmi. Zúčastnia sa ho najlepší riešitelia podľa záverečného poradia a členovia minimálne prvých troch najlepších družstiev z matboja, ak sa v príslušnom polroku koná. Sústredenie je určené najmä pre študentov stredných škôl (a im príslušných ročníkov na osemročnom gymnáziu), mladší žiaci (tí, ktorí počas sústredenia nie sú stredoškolákmi) sú pozvaní ako náhradníci.  Ďalší účastníci a  náhradníci sú pozývaní podľa poradia STROMu a matboja; nie však tí riešitelia, ktorí už majú maturitu za sebou.

Aktuality

42. ročník STROMu začína
Nový školský rok začal a nové príklady na riešnie nájdete v časopise.
(19. september 2017)

Jesenné sústredenie
Pozvnánka na jesenné sústredenie STROMu bolo rozoslaná. Prihlásiť sa môžete tu.
(01. august 2017)

Je dobojované..
.. na výsledkoch letnej časti 41. ročníka už nič nezmeníte. Radšej mrknite do časáku, vstrebajte informácie a tešíme sa v septembri ;)
(27. máj 2017)

1. séria opravená
Prvá séria letného semestra je opravená. Na stránke nájdete už aj nový ČASOPIS.
(10. apríl 2017)

Letný semester začína
Termín prvej série letného semestra je už 27.3., tak hoďte očkom na príklady v časopise.
(26. február 2017)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.