Poradie seminára STROM, 44. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 8. Martin Kliment S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 0 9 54
Matúš Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- 9 54
Erik Novák S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- 9 54
Dušan Oberta S4 Gymnázium Školská 7 9 9 9 9 9 9 54
Matej Urban S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Zdeněk Pezlar S2 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 9 9 -- 54
Václav Janáček S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 9 9 9 54
Jiří Kalvoda S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 9 9 9 54
9. - 10. Paulína Dujavová S2 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 8 -- 9 52
Ela Vojtková S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 8 -- 52
11. Csaba Daniel Farkaš S2 Súkromne bilingválne gymnázium Česká 10 9 9 9 8 8 -- 51
12. - 13. Karin Eštoková S1 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 9 9 5 0 9 50
Samuel Vaško S1 Gymnázium Jura Hronca 9 9 6 8 0 9 50
14. - 16. Miriam Horváthová S1 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 9 9 5 8 0 9 49
Peter Kochelka S2 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 9 8 9 0 7 49
Martin Kopčány S1 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 9 1 4 49
17. Viktor Imrišek S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 -- -- 45
18. - 19. Samuel Banas S3 LEAF Academy 9 9 9 8 0 9 44
Michal Farnbauer S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 8 -- 44
20. Martin Andričík S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 2 9 0 9 38
21. - 23. Oskar Hritz S1 Gymnázium Poštová 9 9 1 3 7 -- 7 36
Ján Richnavský S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- -- 36
Alex Gašparíková S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 1 8 -- 9 36
24. - 27. Lujza Milotová S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 8 -- -- 35
Štefan Vašak S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 8 -- -- 35
Ľubomír Vargovčík S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 8 -- -- 35
Natália Čigašová S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 8 -- -- 35
28. Michal Urban S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- 7 8 -- -- 33
29. Jakub Mičko S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 5 -- -- 32
30. Jakub Kliment S3 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 0 9 9 0 4 31
31. Lucia Koľveková S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 4 9 -- 8 30
32. Bianka Gurská Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 1 -- 28
33. - 37. Lenka Hake S3 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 9 -- 9 27
Klára Hricová S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 -- -- 27
Terézia Stanová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 -- -- 8 1 -- 27
Adela Horváthová Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 -- -- 8 1 -- 27
Alex Blandón S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 -- -- 27
38. - 39. Sara Gašparová S1 Gymnázium Grösslingová 18 -- 9 -- 8 -- -- 26
Gabriela Genčiová S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 8 -- -- 26
40. Jakub Farbula S3 Gymnázium Alejová 1 9 -- 7 8 -- -- 24
41. Timotej Šinkovic S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- 5 23
42. Timea Jakubócyová S3 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 1 3 -- -- 22
43. - 47. Adam Garafa S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 -- -- 18
MartinqooN S3 Gymnázium Alejová 1 -- 9 -- 9 -- -- 18
David Belobrad S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 4 1 0 0 4 18
Martin Belluš S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- -- 18
Viktória Krettová Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- -- 18
48. - 49. Viliam Geffert S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 8 -- -- 16
Klára Pernicová S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 -- -- 7 -- -- 16
50. Michaela Rusnáková S3 Gymnázium Alejová 1 9 4 1 -- -- -- 14
51. Matej Kliment S2 LEAF Academy -- 0 -- 9 -- 4 13
52. Michal Vorobel S3 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- -- -- -- -- 9
53. Jakub Kulka S1 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 -- -- -- 0 -- 0 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Zdeněk Pezlar S2 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 9 -- 9 54
2. Václav Janáček S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 8 9 9 9 9 9 53
3. Csaba Daniel Farkaš S2 Súkromne bilingválne gymnázium Česká 10 9 9 9 3 9 6 48
4. - 7. Matej Urban S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 2 9 7 9 9 45
Martin Kopčány S1 Gymnázium Jána Chalupku 9 2 9 9 7 -- 45
Jiří Kalvoda S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 9 9 -- 45
Erik Tóth S1 Gymnázium Jura Hronca 9 9 9 4 5 -- 45
8. Ela Vojtková S2 Gymnázium Grösslingová 18 8 9 9 3 -- 9 41
9. - 10. Dušan Oberta S4 Gymnázium Školská 7 9 9 9 3 9 -- 39
Michal Urban S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 8 9 4 -- -- 39
11. Timea Jakubócyová S3 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 9 8 -- 3 38
12. - 14. Michaela Rusnáková S3 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 6 3 2 37
Paulína Dujavová S2 Gymnázium J. A. Raymana 8 4 9 5 7 -- 37
Michal Farnbauer S3 Gymnázium Grösslingová 18 7 9 9 3 9 -- 37
15. - 16. Michal Vorobel S3 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 5 5 8 -- 36
Sara Gašparová S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 -- 0 -- 36
17. - 18. Martin Kliment S2 Gymnázium Poštová 9 8 2 9 4 9 -- 34
Alex Gašparíková S3 Gymnázium Grösslingová 18 8 9 6 2 9 -- 34
19. David Belobrad S3 Gymnázium Grösslingová 18 7 9 9 2 3 3 33
20. Ján Richnavský S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 5 -- -- 32
21. - 24. Erik Novák S2 Gymnázium Poštová 9 8 1 9 2 9 -- 30
Samuel Banas S3 LEAF Academy 9 4 9 5 3 -- 30
Oskar Hritz S1 Gymnázium Poštová 9 7 1 9 4 -- -- 30
Karin Eštoková S1 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 5 3 9 3 -- 1 30
25. Timotej Šinkovic S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- 9 -- -- 2 29
26. - 27. Martin Andričík S3 Gymnázium Poštová 9 9 2 9 4 4 -- 28
Samuel Vaško S1 Gymnázium Jura Hronca 9 3 7 -- 0 -- 28
28. Miriam Horváthová S1 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 7 2 7 -- 3 1 27
29. Alex Blandón S3 Gymnázium Poštová 9 7 8 9 2 -- -- 26
30. Natália Čigašová S1 Gymnázium Poštová 9 7 2 6 -- 3 -- 25
31. Štefan Vašak S1 Gymnázium Poštová 9 5 3 8 -- -- -- 24
32. - 35. Lenka Hake S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 -- -- -- 23
Lujza Milotová S3 Gymnázium Poštová 9 9 2 9 3 -- -- 23
Jakub Farbula S3 Gymnázium Alejová 1 9 1 9 4 -- -- 23
Ľubomír Vargovčík S1 Gymnázium Poštová 9 7 2 7 -- -- -- 23
36. Jakub Mičko S2 Gymnázium Poštová 9 9 2 9 2 -- -- 22
37. Peter Kochelka S2 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 3 9 -- -- -- 21
38. - 41. Matúš Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 2 -- -- 20
Klára Hricová S3 Gymnázium Poštová 9 7 2 9 2 -- -- 20
Gabriela Genčiová S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 2 -- -- 20
Adela Horváthová Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 6 2 2 1 3 -- 20
42. Lucia Koľveková S3 Gymnázium Poštová 9 8 1 5 5 0 -- 19
43. Viktor Imrišek S1 Gymnázium Grösslingová 18 7 -- -- -- 3 -- 17
44. Ladislav Antoži Z9 Gymnázium Alejová 1 7 1 -- 0 -- -- 15
45. Terézia Stanová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- 3 -- 1 -- -- 7
46. Bianka Gurská Z9 Gymnázium Alejová 1 -- 1 -- 1 -- -- 3


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Zdeněk Pezlar S2 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 9 -- 9 108
2. Václav Janáček S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 107
3. - 5. Csaba Daniel Farkaš S2 Súkromne bilingválne gymnázium Česká 10 9 9 9 8 8 -- 9 9 9 3 9 6 99
Jiří Kalvoda S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -- 99
Matej Urban S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 2 9 7 9 9 99
6. Martin Kopčány S1 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 9 1 4 9 2 9 9 7 -- 94
7. - 8. Ela Vojtková S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 8 -- 8 9 9 3 -- 9 93
Dušan Oberta S4 Gymnázium Školská 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 -- 93
9. Paulína Dujavová S2 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 9 8 -- 9 8 4 9 5 7 -- 89
10. Martin Kliment S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 0 9 8 2 9 4 9 -- 88
11. Erik Novák S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- 9 8 1 9 2 9 -- 84
12. Michal Farnbauer S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 8 -- 7 9 9 3 9 -- 81
13. Karin Eštoková S1 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 9 9 5 0 9 5 3 9 3 -- 1 80
14. Samuel Vaško S1 Gymnázium Jura Hronca 9 9 6 8 0 9 9 3 7 -- 0 -- 78
15. Miriam Horváthová S1 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 9 9 5 8 0 9 7 2 7 -- 3 1 76
16. - 17. Samuel Banas S3 LEAF Academy 9 9 9 8 0 9 9 4 9 5 3 -- 74
Matúš Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- 9 9 -- 9 2 -- -- 74
18. Michal Urban S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- 7 8 -- -- 9 8 9 4 -- -- 72
19. - 20. Alex Gašparíková S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 1 8 -- 9 8 9 6 2 9 -- 70
Peter Kochelka S2 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 9 8 9 0 7 9 3 9 -- -- -- 70
21. Ján Richnavský S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- -- 9 9 9 5 -- -- 68
22. - 23. Oskar Hritz S1 Gymnázium Poštová 9 9 1 3 7 -- 7 7 1 9 4 -- -- 66
Martin Andričík S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 2 9 0 9 9 2 9 4 4 -- 66
24. - 25. Viktor Imrišek S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 -- -- 7 -- -- -- 3 -- 62
Sara Gašparová S1 Gymnázium Grösslingová 18 -- 9 -- 8 -- -- 9 9 9 -- 0 -- 62
26. - 27. Timea Jakubócyová S3 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 1 3 -- -- 9 9 9 8 -- 3 60
Natália Čigašová S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 8 -- -- 7 2 6 -- 3 -- 60
28. Štefan Vašak S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 8 -- -- 5 3 8 -- -- -- 59
29. - 30. Lujza Milotová S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 8 -- -- 9 2 9 3 -- -- 58
Ľubomír Vargovčík S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 8 -- -- 7 2 7 -- -- -- 58
31. Jakub Mičko S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 5 -- -- 9 2 9 2 -- -- 54
32. Alex Blandón S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 -- -- 7 8 9 2 -- -- 53
33. Timotej Šinkovic S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- 5 9 -- 9 -- -- 2 52
34. - 35. David Belobrad S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 4 1 0 0 4 7 9 9 2 3 3 51
Michaela Rusnáková S3 Gymnázium Alejová 1 9 4 1 -- -- -- 8 9 9 6 3 2 51
36. Lenka Hake S3 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 9 -- 9 9 9 5 -- -- -- 50
37. Lucia Koľveková S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 4 9 -- 8 8 1 5 5 0 -- 49
38. - 40. Adela Horváthová Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 -- -- 8 1 -- 6 2 2 1 3 -- 47
Jakub Farbula S3 Gymnázium Alejová 1 9 -- 7 8 -- -- 9 1 9 4 -- -- 47
Klára Hricová S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 -- -- 7 2 9 2 -- -- 47
41. Gabriela Genčiová S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 8 -- -- 9 -- 9 2 -- -- 46
42. - 43. Michal Vorobel S3 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- -- -- -- -- 9 9 5 5 8 -- 45
Erik Tóth S1 Gymnázium Jura Hronca -- -- -- -- -- -- 9 9 9 4 5 -- 45
44. Terézia Stanová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 -- -- 8 1 -- -- 3 -- 1 -- -- 34
45. - 46. Jakub Kliment S3 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 0 9 9 0 4 -- -- -- -- -- -- 31
Bianka Gurská Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 1 -- -- 1 -- 1 -- -- 31
47. - 50. Martin Belluš S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Adam Garafa S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Viktória Krettová Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
MartinqooN S3 Gymnázium Alejová 1 -- 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
51. - 52. Klára Pernicová S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 -- -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
Viliam Geffert S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
53. Ladislav Antoži Z9 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- 7 1 -- 0 -- -- 15
54. Matej Kliment S2 LEAF Academy -- 0 -- 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- 13
55. Jakub Kulka S1 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 -- -- -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!