Poradie seminára STROM, 32. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. Ladislav Bačo S2 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 7 9 8 9 42
2. Martin Polačko S3 None 4 9 7 9 36
3. Jakub Köry S4 None 6 6 8 9 35
4. Jakub Vaňo S3 None 5 9 5 9 33
5. Filip Sládek S2 None 8 6 4 7 32
6. Radomír Bosák S3 None 7 8 6 -- 27
7. Janka Baranová S2 None 5 5 3 4 22
8. - 10. Jakub Jursa S3 None 6 3 -- 9 21
Monika Vaľková S2 None 6 7 2 -- 21
Monika Zlaczka S1 None 7 6 1 0 21
11. Eduard Eiben S3 None 8 3 6 -- 20
12. - 13. Matúš Stehlík S1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 3 4 6 -- 19
Tomáš Rizman S3 None 4 5 6 -- 19
14. - 16. Jana Sásková S3 None 4 4 -- 5 17
Miroslav Liščinský S3 None 4 4 5 -- 17
Igor Kossaczký S3 None 6 3 5 -- 17
17. - 18. Viktor Popovič S2 None 5 5 1 -- 16
Jozef Lami Z9 None 3 3 5 -- 16
19. - 21. Peter Milošovič S1 None 6 -- 2 -- 14
Lucia Fabišíková S3 None 3 5 -- 3 14
Alžbeta Bohiniková S1 None 4 0 2 4 14
22. Andrea Görcsösová S2 None 4 4 1 -- 13
23. - 24. Michaela Floriánová S2 None -- 5 3 1 12
Zuzana Cocuľová S2 None 3 1 0 5 12
25. Tomáš Babej S1 None 4 1 2 -- 11
26. - 27. Michal Petrucha S3 None 2 -- 2 4 10
Tomáš Kuzma S3 Gymnázium Jura Hronca 4 -- 6 -- 10
28. - 30. Juraj Mitro S2 None -- 6 -- -- 6
Daniel Till Z9 None 2 2 0 -- 6
Milica Fabišíková S3 None 2 4 -- -- 6
31. Katarína Révészová S1 None -- 2 -- -- 4

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. - 2. Eduard Eiben S3 None 8 9 9 8 42
Ladislav Bačo S2 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 9 9 6 42
3. - 4. Josef Tkadlec S3 None 7 8 9 9 41
Martin Bachratý S2 None 9 9 8 6 41
5. Janka Baranová S2 None 9 9 6 5 38
6. Natália Karásková S2 None 9 9 -- 8 35
7. - 8. Tomáš Babej S1 None 8 2 7 1 26
Katarína Révészová S1 None 7 9 -- 1 26
9. - 10. Tomáš Rizman S3 None 9 6 -- 5 25
Alžbeta Bohiniková S1 None 7 9 -- -- 25
11. - 12. Miroslav Liščinský S3 None 9 7 -- 4 24
Ivana Lauková S2 None 8 6 3 1 24
13. - 14. Andrea Görcsösová S2 None 7 6 -- 4 23
Pavol Guričan S1 None 9 -- -- 5 23
15. Monika Zlaczka S1 None 8 3 -- 2 21
16. Petra Zibrínová S1 None 7 6 -- -- 20
17. Juraj Kapasný S5 None 5 6 2 -- 19
18. Miroslava Vašková S1 None 6 6 -- -- 18
19. Radomír Bosák S3 None 9 -- 8 -- 17
20. Daniel Till Z9 None 6 3 -- -- 15
21. - 22. Juraj Mitro S2 None 8 3 -- -- 14
Milica Fabišíková S3 None 7 5 -- 1 14
23. Peter Milošovič S1 None 6 -- -- -- 12
24. - 25. Jana Sásková S3 None 8 3 -- -- 11
Igor Kossaczký S3 None 8 -- 3 -- 11
26. - 27. Michal Maixner S3 None 4 6 -- -- 10
Tomáš Kuzma S3 Gymnázium Jura Hronca 9 -- -- 1 10
28. - 29. Lucia Fabišíková S3 None 7 -- -- 1 8
Vladimír Hudec S3 None 6 -- 2 -- 8
30. Marián Dobranský S3 None -- -- -- 1 1


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. Ladislav Bačo S2 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 7 9 8 9 9 9 9 6 84
2. Eduard Eiben S3 None 8 3 6 -- 8 9 9 8 62
3. Janka Baranová S2 None 5 5 3 4 9 9 6 5 60
4. - 5. Radomír Bosák S3 None 7 8 6 -- 9 -- 8 -- 44
Tomáš Rizman S3 None 4 5 6 -- 9 6 -- 5 44
6. Monika Zlaczka S1 None 7 6 1 0 8 3 -- 2 42
7. - 9. Miroslav Liščinský S3 None 4 4 5 -- 9 7 -- 4 41
Josef Tkadlec S3 None -- -- -- -- 7 8 9 9 41
Martin Bachratý S2 None -- -- -- -- 9 9 8 6 41
10. Alžbeta Bohiniková S1 None 4 0 2 4 7 9 -- -- 39
11. Tomáš Babej S1 None 4 1 2 -- 8 2 7 1 37
12. - 13. Martin Polačko S3 None 4 9 7 9 -- -- -- -- 36
Andrea Görcsösová S2 None 4 4 1 -- 7 6 -- 4 36
14. - 15. Jakub Köry S4 None 6 6 8 9 -- -- -- -- 35
Natália Karásková S2 None -- -- -- -- 9 9 -- 8 35
16. Jakub Vaňo S3 None 5 9 5 9 -- -- -- -- 33
17. Filip Sládek S2 None 8 6 4 7 -- -- -- -- 32
18. Katarína Révészová S1 None -- 2 -- -- 7 9 -- 1 30
19. - 20. Jana Sásková S3 None 4 4 -- 5 8 3 -- -- 28
Igor Kossaczký S3 None 6 3 5 -- 8 -- 3 -- 28
21. Peter Milošovič S1 None 6 -- 2 -- 6 -- -- -- 26
22. Ivana Lauková S2 None -- -- -- -- 8 6 3 1 24
23. Pavol Guričan S1 None -- -- -- -- 9 -- -- 5 23
24. Lucia Fabišíková S3 None 3 5 -- 3 7 -- -- 1 22
25. - 27. Jakub Jursa S3 None 6 3 -- 9 -- -- -- -- 21
Monika Vaľková S2 None 6 7 2 -- -- -- -- -- 21
Daniel Till Z9 None 2 2 0 -- 6 3 -- -- 21
28. - 31. Tomáš Kuzma S3 Gymnázium Jura Hronca 4 -- 6 -- 9 -- -- 1 20
Milica Fabišíková S3 None 2 4 -- -- 7 5 -- 1 20
Juraj Mitro S2 None -- 6 -- -- 8 3 -- -- 20
Petra Zibrínová S1 None -- -- -- -- 7 6 -- -- 20
32. - 33. Matúš Stehlík S1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 3 4 6 -- -- -- -- -- 19
Juraj Kapasný S5 None -- -- -- -- 5 6 2 -- 19
34. Miroslava Vašková S1 None -- -- -- -- 6 6 -- -- 18
35. - 36. Viktor Popovič S2 None 5 5 1 -- -- -- -- -- 16
Jozef Lami Z9 None 3 3 5 -- -- -- -- -- 16
37. - 38. Zuzana Cocuľová S2 None 3 1 0 5 -- -- -- -- 12
Michaela Floriánová S2 None -- 5 3 1 -- -- -- -- 12
39. - 40. Michal Petrucha S3 None 2 -- 2 4 -- -- -- -- 10
Michal Maixner S3 None -- -- -- -- 4 6 -- -- 10
41. Vladimír Hudec S3 None -- -- -- -- 6 -- 2 -- 8
42. Marián Dobranský S3 None -- -- -- -- -- -- -- 1 1

Aktuality

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(22. máj 2020)

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Začína letný semester
Už na vás čakajú dve nové série príkladov, ktoré nájdete v novom časopise.
(23. február 2020)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.