Poradie seminára STROM, 36. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Martin Vodička S3 None 9 9 9 9 9 9 54
2. - 4. Katarína Krajčiová S1 None 8 9 9 8 9 -- 52
Jakub Dargaj S2 None 8 9 9 9 9 -- 52
Marko Puza S2 None 9 9 9 8 9 -- 52
5. Miroslav Stankovič S2 None 9 7 9 9 9 -- 50
6. Filip Hanzely S3 None 9 9 9 9 9 3 48
7. Jozef Janovec S1 None 8 7 9 2 9 -- 44
8. Alexander Ténai S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 1 9 9 -- 37
9. - 10. Matúš Hlaváčik S3 None 8 9 9 9 -- -- 35
Vladimír Macko S3 None 9 9 8 9 -- -- 35
11. - 12. Lucia Magurová S3 None 9 7 -- 9 -- 9 34
Samuel Súčik S1 None 9 7 9 -- -- -- 34
13. Filip Unoka S3 None 9 9 6 9 -- -- 33
14. - 15. Kristína Faguľová S4 None 9 9 3 2 9 -- 32
Irena Bačinská S2 None 7 7 9 -- 9 -- 32
16. - 17. Richard Trembecký S3 Fakulta Informatiky Masarykovej Univerzity 9 9 4 9 -- -- 31
Dorota Jarošová S1 None 9 7 4 2 -- -- 31
18. - 19. František Lami Z5 None 6 5 -- 8 -- -- 27
Viktória Valachová S2 None 8 7 3 -- 9 -- 27
20. - 21. Martin Rapavý S2 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 8 9 -- 9 -- -- 26
Peter Kovács S1 None 7 7 3 2 -- -- 26
22. - 23. Ján Jursa S2 None -- 8 8 -- 9 -- 25
Róbert Schönfeld S1 None 9 7 -- -- -- -- 25
24. Adam Ulanovský S3 None 5 7 3 9 -- -- 24
25. Daniel Suchý S1 None 8 7 -- -- -- -- 23
26. - 27. Anton Gromóczki S1 None 6 -- 4 -- 6 -- 22
Matěj Židek Z9 None 9 -- 4 -- -- -- 22
28. - 29. Lucia Leličová S1 None 6 7 1 -- -- -- 21
Ján Špak S1 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 5 7 2 -- -- 0 21
30. Patrícia Lakatošová Z9 None 8 -- 4 -- -- -- 20
31. Martina Oravcová S2 None 8 7 4 -- -- -- 19
32. - 33. Florián Hatala S1 None 8 -- 2 -- -- -- 18
Dávid Kancián S3 None 8 7 3 -- -- -- 18
34. - 35. Marcel Češelka S2 None 9 -- 8 -- -- -- 17
Kristína Komanová S3 None 6 9 2 -- -- -- 17
36. Janka Muchinová S1 None 2 5 -- -- 1 0 13
37. Jana Kížiková S3 None 2 5 3 1 -- -- 11
38. Karolína Šromeková S2 None 9 -- -- -- -- -- 9
39. Ján Dudič S3 None 0 5 2 -- -- -- 7
40. Mojmír Stehlík S3 None 6 -- -- -- -- -- 6

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Martin Vodička S3 None 9 9 9 9 9 8 53
2. Matúš Hlaváčik S3 None 7 9 9 9 9 8 51
3. Miroslav Stankovič S2 None 7 9 9 9 -- 9 50
4. Jakub Dargaj S2 None 7 9 9 7 5 7 46
5. Alexander Ténai S1 Gymnázium Poštová 9 7 3 9 9 -- 8 45
6. - 7. Filip Hanzely S3 None 9 9 9 9 -- 8 44
Marko Puza S2 None 7 9 9 9 5 -- 44
8. Dorota Jarošová S1 None 7 3 9 9 5 -- 42
9. Štěpán Šimsa S3 None 6 9 6 6 7 6 40
10. Filip Unoka S3 None 7 9 9 8 -- -- 33
11. Ľudmila Šimková S2 None 6 3 6 6 5 4 31
12. Florián Hatala S1 None 5 9 -- 4 -- -- 27
13. Samuel Kočiščák S1 None 5 -- 9 3 -- -- 26
14. Katarína Krajčiová S1 None 7 9 -- -- -- -- 25
15. - 16. Martina Oravcová S2 None 7 -- 9 3 5 -- 24
Róbert Schönfeld S1 None 3 -- 9 3 -- -- 24
17. Peter Kovács S1 None 7 1 1 2 5 -- 23
18. Lucia Leličová S1 None 7 0 -- 3 5 -- 22
19. - 20. Anton Gromóczki S1 None 7 3 -- 3 -- -- 20
Ján Špak S1 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 2 1 3 -- -- 20
21. - 22. Martin Rapavý S2 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 9 7 -- 3 -- -- 19
František Lami Z5 None 7 -- -- 5 -- -- 19
23. Katarína Súčiková Z8 None 7 -- -- 4 -- -- 18
24. Marcel Češelka S2 None 5 -- 9 3 -- -- 17
25. Irena Bačinská S2 None 7 9 -- -- -- -- 16
26. - 27. Kristína Faguľová S4 None 7 3 -- 4 -- -- 14
Lucia Magurová S3 None 7 3 -- 4 -- -- 14
28. Janka Muchinová S1 None 2 3 -- 3 -- 1 12
29. Patrícia Lakatošová Z9 None 5 -- -- -- -- -- 10
30. Daniel Suchý S1 None 3 -- 3 -- -- -- 9
31. Ivana Sopatová S3 None 4 -- 0 4 -- -- 8
32. Richard Trembecký S3 Fakulta Informatiky Masarykovej Univerzity 7 -- -- -- -- -- 7
33. Jana Kížiková S3 None 3 0 -- 2 -- -- 5
34. Dávid Kancián S3 None 3 -- -- -- -- -- 3


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Martin Vodička S3 None 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 107
2. Miroslav Stankovič S2 None 9 7 9 9 9 -- 7 9 9 9 -- 9 100
3. Jakub Dargaj S2 None 8 9 9 9 9 -- 7 9 9 7 5 7 98
4. Marko Puza S2 None 9 9 9 8 9 -- 7 9 9 9 5 -- 96
5. Filip Hanzely S3 None 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 -- 8 92
6. Matúš Hlaváčik S3 None 8 9 9 9 -- -- 7 9 9 9 9 8 86
7. Alexander Ténai S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 1 9 9 -- 7 3 9 9 -- 8 82
8. Katarína Krajčiová S1 None 8 9 9 8 9 -- 7 9 -- -- -- -- 77
9. Dorota Jarošová S1 None 9 7 4 2 -- -- 7 3 9 9 5 -- 73
10. Filip Unoka S3 None 9 9 6 9 -- -- 7 9 9 8 -- -- 66
11. - 12. Peter Kovács S1 None 7 7 3 2 -- -- 7 1 1 2 5 -- 49
Róbert Schönfeld S1 None 9 7 -- -- -- -- 3 -- 9 3 -- -- 49
13. - 14. Lucia Magurová S3 None 9 7 -- 9 -- 9 7 3 -- 4 -- -- 48
Irena Bačinská S2 None 7 7 9 -- 9 -- 7 9 -- -- -- -- 48
15. - 16. Kristína Faguľová S4 None 9 9 3 2 9 -- 7 3 -- 4 -- -- 46
František Lami Z5 None 6 5 -- 8 -- -- 7 -- -- 5 -- -- 46
17. - 18. Martin Rapavý S2 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 8 9 -- 9 -- -- 9 7 -- 3 -- -- 45
Florián Hatala S1 None 8 -- 2 -- -- -- 5 9 -- 4 -- -- 45
19. Jozef Janovec S1 None 8 7 9 2 9 -- -- -- -- -- -- -- 44
20. - 21. Lucia Leličová S1 None 6 7 1 -- -- -- 7 0 -- 3 5 -- 43
Martina Oravcová S2 None 8 7 4 -- -- -- 7 -- 9 3 5 -- 43
22. Anton Gromóczki S1 None 6 -- 4 -- 6 -- 7 3 -- 3 -- -- 42
23. Ján Špak S1 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 5 7 2 -- -- 0 7 2 1 3 -- -- 41
24. Štěpán Šimsa S3 None -- -- -- -- -- -- 6 9 6 6 7 6 40
25. Richard Trembecký S3 Fakulta Informatiky Masarykovej Univerzity 9 9 4 9 -- -- 7 -- -- -- -- -- 38
26. Vladimír Macko S3 None 9 9 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 35
27. - 28. Samuel Súčik S1 None 9 7 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 34
Marcel Češelka S2 None 9 -- 8 -- -- -- 5 -- 9 3 -- -- 34
29. Daniel Suchý S1 None 8 7 -- -- -- -- 3 -- 3 -- -- -- 32
30. Ľudmila Šimková S2 None -- -- -- -- -- -- 6 3 6 6 5 4 31
31. Patrícia Lakatošová Z9 None 8 -- 4 -- -- -- 5 -- -- -- -- -- 30
32. Viktória Valachová S2 None 8 7 3 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 27
33. Samuel Kočiščák S1 None -- -- -- -- -- -- 5 -- 9 3 -- -- 26
34. - 35. Janka Muchinová S1 None 2 5 -- -- 1 0 2 3 -- 3 -- 1 25
Ján Jursa S2 None -- 8 8 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 25
36. Adam Ulanovský S3 None 5 7 3 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 24
37. Matěj Židek Z9 None 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22
38. Dávid Kancián S3 None 8 7 3 -- -- -- 3 -- -- -- -- -- 21
39. Katarína Súčiková Z8 None -- -- -- -- -- -- 7 -- -- 4 -- -- 18
40. Kristína Komanová S3 None 6 9 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17
41. Jana Kížiková S3 None 2 5 3 1 -- -- 3 0 -- 2 -- -- 16
42. Karolína Šromeková S2 None 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
43. Ivana Sopatová S3 None -- -- -- -- -- -- 4 -- 0 4 -- -- 8
44. Ján Dudič S3 None 0 5 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
45. Mojmír Stehlík S3 None 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!