Poradie seminára STROM, 38. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Miroslav Stankovič S4 None 9 9 9 9 9 9 54
Ľudmila Šimková S4 None 9 9 9 9 9 9 54
Marko Puza S4 None 9 9 9 9 9 9 54
4. - 5. Roman Staňo S3 None 9 9 9 9 9 8 53
Katarína Krajčiová S3 None 9 9 9 9 9 8 53
6. - 7. Vladislav Vancák S4 None 8 9 9 9 8 9 52
Lenka Kopfová Z8 Cirkevná základná škola sv. Ľudmily 9 9 9 7 9 -- 52
8. Slavomír Hanzely S2 None 9 -- 9 7 8 9 49
9. - 10. Jozef Lukáč S4 None 5 9 9 8 8 9 48
Tomáš Kekeňák S2 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 7 7 7 48
11. - 12. Jakub Mach S1 None 7 -- 9 -- 9 9 43
Peter Kovács S3 None 9 9 9 2 9 5 43
13. Daniel Onduš S1 None 9 9 9 3 -- -- 39
14. Matej Cerovský S2 None 8 6 5 6 6 0 36
15. - 16. Ádám Urbán S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 -- -- -- 35
Pavol Drotár S1 Gymnázium Poštová 9 9 7 9 1 -- -- 35
17. Dominik Krasula S1 None 9 0 9 2 2 3 34
18. Milan Kubala S2 Gymnázium Tajovského 25 9 9 9 -- 6 -- 33
19. - 20. Šimon Soták S2 None 8 9 9 -- -- 6 32
Tomáš Kuzma S2 Gymnázium Jura Hronca 3 9 7 2 9 -- 32
21. - 24. Zoltán Hanesz S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- -- 27
Žaneta Semanišinová S2 None 9 9 9 -- -- -- 27
Jana Bátoryová S4 None 9 9 9 -- -- -- 27
Alexander Ténai S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- 27
25. - 28. Daniel Staško S3 None 6 -- 9 2 -- 9 26
Matej Dujava S3 Stredná premyselná škola elektrotechnická Plzenská 1 8 9 9 -- -- -- 26
Eduard Lavuš S1 Gymnázium Alejová 1 6 9 -- 2 -- -- 26
Samuel Krajči Z8 Gymnázium Alejová 1 8 9 -- -- -- -- 26
29. - 30. Henrieta Micheľová S2 None 7 9 9 -- -- -- 25
Kristína Mišlanová S2 None 8 9 8 -- -- -- 25
31. Michal Pándy S1 None 8 -- 7 -- -- -- 23
32. Andrea Fenková S3 None 7 -- 9 2 -- 4 22
33. - 34. Radka Bušovská S2 None 9 9 3 -- -- -- 21
Andrea Ženčuchová S3 None 9 5 7 -- -- -- 21
35. Soňa Feciskaninová S2 None 8 9 3 -- -- -- 20
36. Juraj Mičko S1 Gymnázium Poštová 9 3 -- 8 -- -- -- 19
37. - 40. Maroš Polovka S4 None 9 -- 9 -- -- -- 18
Dominik Drozd S3 None 9 -- 9 -- -- -- 18
Ján Kurimský S2 Gymnázium sv. Moniky 9 -- 9 -- -- -- 18
Daniel Koľ S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- 9 -- -- -- 18
41. Dorota Jarošová S3 None 8 -- 9 -- -- -- 17
42. Jakub Genči S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- 8 -- -- -- 16
43. Jana Sadovská Z9 None 6 -- 2 0 -- -- 14
44. - 45. Marek Biroš S3 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- -- 1 -- -- 10
Šimon Vančo S2 None 8 -- -- -- 2 -- 10
46. Richard Pavčík S2 Gymnázium Tajovského 25 3 -- 5 1 -- -- 9
47. Jakub Hlaváčik S2 None -- -- 8 -- -- -- 8
48. Slavomíra Macáková S3 None 2 5 -- -- 0 -- 7
49. Eduard Čuba S3 None 5 -- -- -- 1 -- 6
50. Alexandra Repíková S2 None -- -- 3 -- -- -- 3

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Roman Staňo S3 None 9 9 9 9 9 9 54
Tomáš Kekeňák S2 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 9 1 54
3. Marko Puza S4 None 9 9 8 9 9 9 53
4. Miroslav Stankovič S4 None 7 9 9 9 9 9 52
5. Katarína Krajčiová S3 None 9 9 9 9 6 9 51
6. Žaneta Semanišinová S2 None 9 9 9 9 6 -- 48
7. Kristína Mišlanová S2 None 9 8 9 9 5 -- 45
8. Daniel Onduš S1 None 9 8 9 9 -- -- 44
9. Alexander Ténai S3 Gymnázium Poštová 9 7 9 9 9 9 -- 43
10. Vladislav Vancák S4 None 9 9 9 9 -- -- 36
11. - 13. Ľudmila Šimková S4 None 9 -- 9 8 9 -- 35
Lenka Kopfová Z8 Cirkevná základná škola sv. Ľudmily 9 -- 9 8 -- -- 35
Tomáš Kuzma S2 Gymnázium Jura Hronca 9 -- 8 9 9 -- 35
14. - 18. Juraj Mičko S1 Gymnázium Poštová 9 8 -- 7 9 1 -- 34
Florián Hatala S3 None 9 6 9 9 1 -- 34
Slavomír Hanzely S2 None 7 9 8 2 6 -- 34
Matej Cerovský S2 None 9 9 9 0 5 1 34
Jakub Jambrich S2 None 9 3 9 2 9 -- 34
19. - 20. Dorota Jarošová S3 None 9 7 9 8 -- -- 33
Peter Kovács S3 None 9 6 9 -- 9 -- 33
21. Henrieta Micheľová S2 None 9 -- 9 9 5 -- 32
22. Pavol Drotár S1 Gymnázium Poštová 9 4 -- 9 9 -- -- 31
23. Dominik Krasula S1 None -- 8 8 1 4 -- 29
24. - 28. Jakub Genči S1 Gymnázium Poštová 9 6 -- 8 5 -- -- 27
Jakub Mach S1 None -- -- 9 9 -- -- 27
Zoltán Hanesz S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- -- 27
Anton Gromóczki S3 None 9 9 9 -- -- -- 27
Samuel Krajči Z8 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 -- -- -- 27
29. - 30. Martin Rapavý S4 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 9 8 9 -- -- -- 26
Jana Bátoryová S4 None 9 -- 8 9 -- -- 26
31. Milan Kubala S2 Gymnázium Tajovského 25 8 8 9 -- -- -- 25
32. - 34. Daniel Staško S3 None 4 8 6 6 -- -- 24
Matej Dujava S3 Stredná premyselná škola elektrotechnická Plzenská 1 8 -- 9 6 1 -- 24
Jozef Lukáč S4 None 9 -- 7 4 4 -- 24
35. - 36. Andrea Ženčuchová S3 None 9 -- 8 -- 5 -- 22
Marek Biroš S3 Gymnázium J. A. Raymana 9 3 9 -- 1 -- 22
37. - 42. Ádám Urbán S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 18
Eduard Lavuš S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 18
Slavomíra Macáková S3 None 9 -- 9 -- -- -- 18
Daniel Koľ S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- 9 -- -- -- 18
Michal Pándy S1 None 9 -- -- -- -- -- 18
Šimon Vančo S2 None 9 -- 8 -- 1 -- 18
43. Jozef Janovec S3 None 6 1 9 -- -- -- 16
44. Eduard Čuba S3 None 7 -- 6 -- 1 -- 14
45. Radka Bušovská S2 None 7 -- 5 -- -- -- 12
46. Maroš Polovka S4 None 8 -- -- -- -- -- 8
47. Andrea Fenková S3 None -- -- -- 7 -- -- 7


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Marko Puza S4 None 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 107
Roman Staňo S3 None 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 107
3. Miroslav Stankovič S4 None 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 106
4. Katarína Krajčiová S3 None 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 6 9 104
5. Tomáš Kekeňák S2 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 7 7 7 9 9 9 9 9 1 102
6. Ľudmila Šimková S4 None 9 9 9 9 9 9 9 -- 9 8 9 -- 89
7. Vladislav Vancák S4 None 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 -- -- 88
8. Lenka Kopfová Z8 Cirkevná základná škola sv. Ľudmily 9 9 9 7 9 -- 9 -- 9 8 -- -- 87
9. - 10. Slavomír Hanzely S2 None 9 -- 9 7 8 9 7 9 8 2 6 -- 83
Daniel Onduš S1 None 9 9 9 3 -- -- 9 8 9 9 -- -- 83
11. Peter Kovács S3 None 9 9 9 2 9 5 9 6 9 -- 9 -- 76
12. Žaneta Semanišinová S2 None 9 9 9 -- -- -- 9 9 9 9 6 -- 75
13. Jozef Lukáč S4 None 5 9 9 8 8 9 9 -- 7 4 4 -- 72
14. - 17. Jakub Mach S1 None 7 -- 9 -- 9 9 -- -- 9 9 -- -- 70
Matej Cerovský S2 None 8 6 5 6 6 0 9 9 9 0 5 1 70
Alexander Ténai S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- 7 9 9 9 9 -- 70
Kristína Mišlanová S2 None 8 9 8 -- -- -- 9 8 9 9 5 -- 70
18. Tomáš Kuzma S2 Gymnázium Jura Hronca 3 9 7 2 9 -- 9 -- 8 9 9 -- 67
19. Pavol Drotár S1 Gymnázium Poštová 9 9 7 9 1 -- -- 4 -- 9 9 -- -- 66
20. Dominik Krasula S1 None 9 0 9 2 2 3 -- 8 8 1 4 -- 63
21. Milan Kubala S2 Gymnázium Tajovského 25 9 9 9 -- 6 -- 8 8 9 -- -- -- 58
22. Henrieta Micheľová S2 None 7 9 9 -- -- -- 9 -- 9 9 5 -- 57
23. Zoltán Hanesz S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- -- 9 -- 9 -- -- -- 54
24. - 27. Ádám Urbán S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 53
Jana Bátoryová S4 None 9 9 9 -- -- -- 9 -- 8 9 -- -- 53
Samuel Krajči Z8 Gymnázium Alejová 1 8 9 -- -- -- -- 9 -- 9 -- -- -- 53
Juraj Mičko S1 Gymnázium Poštová 9 3 -- 8 -- -- -- 8 -- 7 9 1 -- 53
28. - 30. Daniel Staško S3 None 6 -- 9 2 -- 9 4 8 6 6 -- -- 50
Matej Dujava S3 Stredná premyselná škola elektrotechnická Plzenská 1 8 9 9 -- -- -- 8 -- 9 6 1 -- 50
Dorota Jarošová S3 None 8 -- 9 -- -- -- 9 7 9 8 -- -- 50
31. Eduard Lavuš S1 Gymnázium Alejová 1 6 9 -- 2 -- -- 9 -- -- -- -- -- 44
32. - 33. Andrea Ženčuchová S3 None 9 5 7 -- -- -- 9 -- 8 -- 5 -- 43
Jakub Genči S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- 8 -- -- -- 6 -- 8 5 -- -- 43
34. Michal Pándy S1 None 8 -- 7 -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 41
35. Daniel Koľ S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- 9 -- -- -- 36
36. - 37. Florián Hatala S3 None -- -- -- -- -- -- 9 6 9 9 1 -- 34
Jakub Jambrich S2 None -- -- -- -- -- -- 9 3 9 2 9 -- 34
38. Radka Bušovská S2 None 9 9 3 -- -- -- 7 -- 5 -- -- -- 33
39. - 40. Šimon Soták S2 None 8 9 9 -- -- 6 -- -- -- -- -- -- 32
Marek Biroš S3 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- -- 1 -- -- 9 3 9 -- 1 -- 32
41. Andrea Fenková S3 None 7 -- 9 2 -- 4 -- -- -- 7 -- -- 29
42. Šimon Vančo S2 None 8 -- -- -- 2 -- 9 -- 8 -- 1 -- 28
43. Anton Gromóczki S3 None -- -- -- -- -- -- 9 9 9 -- -- -- 27
44. - 45. Maroš Polovka S4 None 9 -- 9 -- -- -- 8 -- -- -- -- -- 26
Martin Rapavý S4 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta -- -- -- -- -- -- 9 8 9 -- -- -- 26
46. Slavomíra Macáková S3 None 2 5 -- -- 0 -- 9 -- 9 -- -- -- 25
47. - 48. Soňa Feciskaninová S2 None 8 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20
Eduard Čuba S3 None 5 -- -- -- 1 -- 7 -- 6 -- 1 -- 20
49. - 50. Dominik Drozd S3 None 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Ján Kurimský S2 Gymnázium sv. Moniky 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
51. Jozef Janovec S3 None -- -- -- -- -- -- 6 1 9 -- -- -- 16
52. Jana Sadovská Z9 None 6 -- 2 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 14
53. Richard Pavčík S2 Gymnázium Tajovského 25 3 -- 5 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 9
54. Jakub Hlaváčik S2 None -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8
55. Alexandra Repíková S2 None -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!