Poradie seminára STROM, 33. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. - 3. Eduard Eiben S4 None 9 9 9 9 45
Martin Vodička Z9 None 9 9 9 9 45
Ladislav Bačo S3 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 9 9 9 45
4. - 8. Janka Baranová S3 None 9 9 8 9 44
Róbert Tóth S3 None 9 9 8 9 44
Martin Bachratý S3 None 9 9 9 8 44
Marek Kukan S3 None 9 9 9 8 44
Marián Horňák S1 None 9 9 8 9 44
9. - 11. Martin Polačko S4 None 9 9 8 9 43
Jakub Jursa S4 None 9 9 8 9 43
Josef Tkadlec S4 None 9 8 9 9 43
12. - 13. Radomír Bosák S4 None 9 9 8 8 42
Igor Kossaczký S4 None 9 9 8 8 42
14. Andrea Görcsösová S3 None 9 7 8 9 41
15. - 17. Peter Milošovič S2 None 9 7 4 9 38
Miroslav Liščinský S4 None 9 8 6 9 38
Dávid Hvizdoš S2 None 9 8 3 9 38
18. - 23. Monika Vaľková S3 None 9 9 -- 9 36
Jozef Lami S1 None 9 9 -- 9 36
Natália Karásková S3 None 9 9 -- 9 36
Barbora Halajová S1 None 6 9 3 9 36
Mojmír Majdiš S3 None 9 9 -- 9 36
Andrej Kozák S2 None 9 9 -- 9 36
24. Milan Bartoš S4 None 9 8 6 6 35
25. - 27. Monika Zlaczka S2 None 8 8 -- 9 33
Michal Anderle S2 None 9 8 -- 8 33
Klára Ficková S1 None 9 7 -- 8 33
28. - 30. Tomáš Babej S2 None 9 8 0 7 32
Petra Zibrínová S2 None 9 8 3 4 32
Michal Ďurovec S1 None 7 8 3 6 32
31. Ivana Gašková S1 None 9 8 5 -- 31
32. - 33. Viktor Szabados S2 None 9 7 -- 7 30
Martin Šalagovič S1 None 9 7 3 2 30
34. - 35. Kristína Faguľová S1 None 9 4 2 5 29
Katarína Jasenčáková S1 None 9 1 1 9 29
36. - 38. Katarína Révészová S2 None 9 1 -- 9 28
Miroslava Vašková S2 None 9 8 3 -- 28
Radovan Hnatič S1 None 4 8 2 6 28
39. - 47. Tomáš Rizman S4 None 9 9 -- 9 27
Michal Petrucha S4 None 9 9 -- 9 27
Pavol Guričan S2 None 9 9 -- -- 27
Soňa Galovičová S1 None 9 -- -- 9 27
Tomáš Pavlík S4 None 9 9 -- 9 27
Anna Janovcová S2 None 9 -- -- 9 27
Denisa Múthová S2 None 4 6 3 8 27
Miloslav Homer S1 None 6 8 -- 5 27
Tomáš Kuzma S4 Gymnázium Jura Hronca 9 9 -- 9 27
48. - 51. Jakub Hvizdoš S4 None 9 8 -- 9 26
Alexandra Pistráková S1 None 7 1 2 8 26
Michal Kopf S1 None 9 8 -- -- 26
Zuzana Komárková S5 None -- 8 -- 9 26
52. Dávid Vendel S4 None 9 8 8 -- 25
53. Marta Kořínková S3 None 9 9 -- 3 24
54. - 55. Matúš Stehlík S2 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 5 -- 4 23
Nikola Buková S1 None 4 8 -- 3 23
56. Martina Vaváčková S3 None 5 4 4 5 22
57. - 61. Daniel Till S1 None 4 1 -- 8 21
Alžbeta Bohiniková S2 None 9 -- -- 6 21
Sven Relovsky S1 None 6 1 3 5 21
Nikola Daubnerová S2 None 2 9 2 4 21
Alexander Ivanov S2 None 9 6 -- -- 21
62. - 63. Ladislav Hovan S2 None 9 4 -- 3 20
Ivana Lauková S3 None 9 1 -- 9 20
64. - 67. Lucia Fabišíková S4 None 9 1 0 9 19
Zuzana Baxová S1 None 5 7 -- -- 19
Jakub Kireš S1 None 7 1 -- 4 19
Patrik Lipták S1 None 6 1 -- 6 19
68. Pavol Kossaczký S3 None 9 8 -- -- 17
69. Marek Behún S3 None 9 7 -- -- 16
70. - 72. Juraj Mitro S3 None 9 1 -- 4 15
Veronika Habalová S3 None 9 6 -- -- 15
Miroslav Mašat S1 None 7 0 -- 1 15
73. Michal Ziman S3 None 9 -- -- 4 13
74. Branislav Sepeši S1 None 3 1 -- 4 12
75. Milica Fabišíková S4 None 9 -- -- 2 11
76. Jana Sásková S4 None 5 1 1 2 10
77. Dáša Krasnayová S2 None 9 -- -- -- 9
78. Marek Mikula S2 None 4 -- -- -- 4
79. Dominik Nezník S2 None -- 1 1 0 3
80. Matúš Vojtek S2 None -- -- -- 2 2

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. Josef Tkadlec S4 None 9 9 9 9 45
2. - 4. Martin Vodička Z9 None 9 8 9 9 44
Martin Bachratý S3 None 9 8 9 9 44
Marián Horňák S1 None 9 9 9 8 44
5. - 6. Natália Karásková S3 None 9 7 8 8 40
Marek Kukan S3 None 9 4 9 9 40
7. Michal Petrucha S4 None 9 6 8 9 38
8. - 9. Janka Baranová S3 None 9 2 9 8 36
Tomáš Pavlík S4 None 9 8 5 9 36
10. Denisa Múthová S2 None 9 0 8 9 35
11. Ladislav Bačo S3 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 8 9 -- 34
12. Miroslav Liščinský S4 None 9 4 7 9 33
13. - 14. Tomáš Babej S2 None 8 4 7 6 32
Róbert Tóth S3 None 7 2 7 9 32
15. - 20. Matúš Stehlík S2 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 7 6 8 3 31
Martin Polačko S4 None 8 4 6 9 31
Jakub Jursa S4 None 9 2 9 9 31
Daniel Till S1 None 8 1 7 7 31
Michal Ďurovec S1 None 9 2 7 4 31
Soňa Galovičová S1 None 9 3 8 2 31
21. Monika Vaľková S3 None 7 -- 9 7 30
22. - 23. Peter Milošovič S2 None 5 8 8 -- 29
Viktor Szabados S2 None 8 0 5 8 29
24. Eduard Eiben S4 None 9 1 8 9 28
25. Klára Ficková S1 None 9 -- 9 -- 27
26. Barbora Halajová S1 None 8 2 6 2 26
27. - 29. Radomír Bosák S4 None 9 8 8 -- 25
Monika Zlaczka S2 None 8 0 5 6 25
Alžbeta Bohiniková S2 None -- -- 9 8 25
30. - 33. Pavol Guričan S2 None 8 -- 8 -- 24
Radovan Hnatič S1 None 3 7 7 -- 24
Michal Ziman S3 None 9 3 9 -- 24
Tomáš Kuzma S4 Gymnázium Jura Hronca 8 8 8 -- 24
34. - 35. Lucia Fabišíková S4 None 4 4 7 4 23
Igor Kossaczký S4 None 8 7 8 -- 23
36. - 40. Ivana Gašková S1 None 2 7 5 -- 21
Tomáš Rizman S4 None 8 8 5 -- 21
Petra Zibrínová S2 None 1 2 5 8 21
Veronika Habalová S3 None 9 2 8 -- 21
Dušan Blicha S3 None 6 2 7 3 21
41. - 43. Kristína Faguľová S1 None 4 1 7 1 20
Andrej Kozák S2 None 7 1 6 -- 20
Martin Šalagovič S1 None 9 0 2 0 20
44. - 45. Dávid Hvizdoš S2 None 4 2 4 4 18
Sven Relovsky S1 None 2 1 6 3 18
46. Jozef Lami S1 None 5 6 -- -- 17
47. - 49. Jakub Hvizdoš S4 None 4 2 4 3 15
Katarína Jasenčáková S1 None 4 1 5 -- 15
Miloslav Homer S1 None -- 7 1 -- 15
50. Katarína Révészová S2 None 2 2 7 0 13
51. Alexander Ivanov S2 None 3 1 5 -- 12
52. Milica Fabišíková S4 None 4 -- 5 2 11
53. Dominik Nezník S2 None 4 3 -- -- 10
54. - 55. Andrea Görcsösová S3 None -- 2 7 -- 9
Mojmír Majdiš S3 None 9 0 -- -- 9
56. - 57. Jakub Kireš S1 None -- 1 1 -- 3
Branislav Sepeši S1 None -- 1 -- 1 3
58. Jozef Antoník S2 None 0 0 -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. Martin Vodička Z9 None 9 9 9 9 9 8 9 9 89
2. - 4. Martin Bachratý S3 None 9 9 9 8 9 8 9 9 88
Marián Horňák S1 None 9 9 8 9 9 9 9 8 88
Josef Tkadlec S4 None 9 8 9 9 9 9 9 9 88
5. Marek Kukan S3 None 9 9 9 8 9 4 9 9 84
6. Janka Baranová S3 None 9 9 8 9 9 2 9 8 80
7. Ladislav Bačo S3 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 9 9 9 9 8 9 -- 79
8. - 9. Róbert Tóth S3 None 9 9 8 9 7 2 7 9 76
Natália Karásková S3 None 9 9 -- 9 9 7 8 8 76
10. - 11. Jakub Jursa S4 None 9 9 8 9 9 2 9 9 74
Martin Polačko S4 None 9 9 8 9 8 4 6 9 74
12. Eduard Eiben S4 None 9 9 9 9 9 1 8 9 73
13. Miroslav Liščinský S4 None 9 8 6 9 9 4 7 9 71
14. - 15. Radomír Bosák S4 None 9 9 8 8 9 8 8 -- 67
Peter Milošovič S2 None 9 7 4 9 5 8 8 -- 67
16. Monika Vaľková S3 None 9 9 -- 9 7 -- 9 7 66
17. - 18. Igor Kossaczký S4 None 9 9 8 8 8 7 8 -- 65
Michal Petrucha S4 None 9 9 -- 9 9 6 8 9 65
19. Tomáš Babej S2 None 9 8 0 7 8 4 7 6 64
20. - 21. Michal Ďurovec S1 None 7 8 3 6 9 2 7 4 63
Tomáš Pavlík S4 None 9 9 -- 9 9 8 5 9 63
22. - 23. Barbora Halajová S1 None 6 9 3 9 8 2 6 2 62
Denisa Múthová S2 None 4 6 3 8 9 0 8 9 62
24. Klára Ficková S1 None 9 7 -- 8 9 -- 9 -- 60
25. Viktor Szabados S2 None 9 7 -- 7 8 0 5 8 59
26. - 27. Monika Zlaczka S2 None 8 8 -- 9 8 0 5 6 58
Soňa Galovičová S1 None 9 -- -- 9 9 3 8 2 58
28. - 29. Dávid Hvizdoš S2 None 9 8 3 9 4 2 4 4 56
Andrej Kozák S2 None 9 9 -- 9 7 1 6 -- 56
30. Matúš Stehlík S2 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 5 -- 4 7 6 8 3 54
31. - 32. Jozef Lami S1 None 9 9 -- 9 5 6 -- -- 53
Petra Zibrínová S2 None 9 8 3 4 1 2 5 8 53
33. - 35. Ivana Gašková S1 None 9 8 5 -- 2 7 5 -- 52
Radovan Hnatič S1 None 4 8 2 6 3 7 7 -- 52
Daniel Till S1 None 4 1 -- 8 8 1 7 7 52
36. - 37. Pavol Guričan S2 None 9 9 -- -- 8 -- 8 -- 51
Tomáš Kuzma S4 Gymnázium Jura Hronca 9 9 -- 9 8 8 8 -- 51
38. - 39. Andrea Görcsösová S3 None 9 7 8 9 -- 2 7 -- 50
Martin Šalagovič S1 None 9 7 3 2 9 0 2 0 50
40. Kristína Faguľová S1 None 9 4 2 5 4 1 7 1 49
41. Tomáš Rizman S4 None 9 9 -- 9 8 8 5 -- 48
42. Alžbeta Bohiniková S2 None 9 -- -- 6 -- -- 9 8 46
43. Mojmír Majdiš S3 None 9 9 -- 9 9 0 -- -- 45
44. Katarína Jasenčáková S1 None 9 1 1 9 4 1 5 -- 44
45. - 46. Miloslav Homer S1 None 6 8 -- 5 -- 7 1 -- 42
Lucia Fabišíková S4 None 9 1 0 9 4 4 7 4 42
47. - 48. Katarína Révészová S2 None 9 1 -- 9 2 2 7 0 41
Jakub Hvizdoš S4 None 9 8 -- 9 4 2 4 3 41
49. Sven Relovsky S1 None 6 1 3 5 2 1 6 3 39
50. Michal Ziman S3 None 9 -- -- 4 9 3 9 -- 37
51. Veronika Habalová S3 None 9 6 -- -- 9 2 8 -- 36
52. Milan Bartoš S4 None 9 8 6 6 -- -- -- -- 35
53. - 54. Michal Anderle S2 None 9 8 -- 8 -- -- -- -- 33
Alexander Ivanov S2 None 9 6 -- -- 3 1 5 -- 33
55. Miroslava Vašková S2 None 9 8 3 -- -- -- -- -- 28
56. Anna Janovcová S2 None 9 -- -- 9 -- -- -- -- 27
57. - 59. Alexandra Pistráková S1 None 7 1 2 8 -- -- -- -- 26
Michal Kopf S1 None 9 8 -- -- -- -- -- -- 26
Zuzana Komárková S5 None -- 8 -- 9 -- -- -- -- 26
60. Dávid Vendel S4 None 9 8 8 -- -- -- -- -- 25
61. Marta Kořínková S3 None 9 9 -- 3 -- -- -- -- 24
62. Nikola Buková S1 None 4 8 -- 3 -- -- -- -- 23
63. - 65. Martina Vaváčková S3 None 5 4 4 5 -- -- -- -- 22
Jakub Kireš S1 None 7 1 -- 4 -- 1 1 -- 22
Milica Fabišíková S4 None 9 -- -- 2 4 -- 5 2 22
66. - 67. Nikola Daubnerová S2 None 2 9 2 4 -- -- -- -- 21
Dušan Blicha S3 None -- -- -- -- 6 2 7 3 21
68. - 69. Ivana Lauková S3 None 9 1 -- 9 -- -- -- -- 20
Ladislav Hovan S2 None 9 4 -- 3 -- -- -- -- 20
70. - 71. Zuzana Baxová S1 None 5 7 -- -- -- -- -- -- 19
Patrik Lipták S1 None 6 1 -- 6 -- -- -- -- 19
72. Pavol Kossaczký S3 None 9 8 -- -- -- -- -- -- 17
73. Marek Behún S3 None 9 7 -- -- -- -- -- -- 16
74. - 76. Juraj Mitro S3 None 9 1 -- 4 -- -- -- -- 15
Miroslav Mašat S1 None 7 0 -- 1 -- -- -- -- 15
Branislav Sepeši S1 None 3 1 -- 4 -- 1 -- 1 15
77. Dominik Nezník S2 None -- 1 1 0 4 3 -- -- 13
78. Jana Sásková S4 None 5 1 1 2 -- -- -- -- 10
79. Dáša Krasnayová S2 None 9 -- -- -- -- -- -- -- 9
80. Marek Mikula S2 None 4 -- -- -- -- -- -- -- 4
81. Matúš Vojtek S2 None -- -- -- 2 -- -- -- -- 2
82. Jozef Antoník S2 None -- -- -- -- 0 0 -- -- 0

Aktuality

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(22. máj 2020)

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Začína letný semester
Už na vás čakajú dve nové série príkladov, ktoré nájdete v novom časopise.
(23. február 2020)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.