Poradie seminára STROM, 48. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 10. Lucia Chladná S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Marek Horváth S3 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 9 9 9 54
Michal Iľkovič S3 Gymnázium sv. Moniky 9 9 9 9 9 9 54
Tomáš Sukeľ S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 9 9 9 -- 9 54
Sarah Klopstock S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 9 9 -- 9 54
Richard Vodička S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Michal Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 9 54
Eva Krajčiová S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Matúš Pokorný S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 -- 54
Šimon Komara Z9 Základná škola Kúpeľná 2, Prešov 9 9 9 9 9 -- 54
11. Alexander Košťál S2 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 8 8 -- 51
12. - 14. Alenka Bálintová S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 9 9 -- -- 45
Oliver Seman S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- 45
Matúš Libák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 45
15. Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 5 5 9 2 -- 9 39
16. Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 2 -- 9 38
17. - 19. Natália Poliačiková S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 6 8 0 4 36
Richard Prikler S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 5 9 4 -- -- 36
Juraj Kramár S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- 36
20. - 21. Martin Dudjak S2 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 4 -- -- 35
Marie Kasalová Z9 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 8 -- -- -- 35
22. - 24. Tomáš Saksun Z9 Gymnázium Alejová 1 7 5 9 5 0 -- 33
Veronika Jakabová S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 3 -- -- 33
Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu 7 1 9 -- -- 8 33
25. - 28. Nina Anna Betáková S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 8 9 3 -- -- 32
Ondrej Králik S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 -- -- 32
Janka Urbánová S1 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 5 -- -- 32
Michal Ferdinandy S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 5 -- -- 32
29. - 30. Martina Osuská S1 Gymnázium Jura Hronca 9 -- 8 5 -- -- 30
Kalista Semancová S3 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 9 9 3 -- -- 30
31. Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 9 1 7 4 -- -- 28
32. - 33. Veronika Vodičková S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- -- 27
Filip Findorák S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 9 9 9 -- -- -- 27
34. - 35. Lívia Sušková Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 -- 8 4 -- -- 26
Soňa Vasiľová S2 Gymnázium Kukučínova 1 9 9 8 -- -- -- 26
36. Ondrej Tóth S1 Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto 9 -- -- 7 2 -- 25
37. Karin Sabová S2 Gymnázium Alejová 1 4 9 8 -- -- -- 21
38. - 40. Oskar Cacara S2 Gymnázium Poštová 9 2 9 9 -- -- -- 20
Lucia Kleščová S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 2 -- -- 20
Samuel Šandor S2 Gymnázium Poštová 9 9 2 9 -- -- -- 20
41. Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S3 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 9 -- 9 -- -- -- 18
42. Klára Fidermáková S3 Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu 4 1 7 4 -- -- 16
43. Oliver Urdzik S3 Gymnázium, Golianova 68 9 5 -- -- -- -- 14
44. Tomáš Lang S1 Stredná priemyselná škola technická 4 -- -- 2 -- -- 8
45. Martin Vrba S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 7 -- -- 7
46. Katarína Farbulová S3 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- -- -- -- 6

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 7. Lucia Chladná S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Michal Iľkovič S3 Gymnázium sv. Moniky 9 9 9 9 9 9 54
Tomáš Sukeľ S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 9 -- 9 9 9 54
Richard Vodička S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Eva Krajčiová S2 Gymnázium Alejová 1 9 3 9 9 9 9 54
Matúš Pokorný S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 -- 54
Šimon Komara Z9 Základná škola Kúpeľná 2, Prešov 9 9 -- 9 9 9 54
8. Marek Horváth S3 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 9 9 3 48
9. - 10. Oliver Seman S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 -- 45
Alexander Košťál S2 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 4 -- 9 9 7 45
11. Alenka Bálintová S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 -- 9 8 7 -- 42
12. Matúš Libák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 4 -- 40
13. Filip Findorák S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice -- 6 2 9 7 9 39
14. Richard Prikler S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 3 3 9 -- -- 33
15. Veronika Vodičková S3 Gymnázium Alejová 1 -- 3 9 9 7 -- 28
16. - 17. Ondrej Králik S3 Gymnázium Alejová 1 9 5 -- 9 4 -- 27
Michal Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 -- 9 -- 9 -- -- 27
18. - 19. Sarah Klopstock S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- -- -- 6 5 9 26
Samuel Šandor S2 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- 9 8 -- 26
20. Veronika Jakabová S2 Gymnázium Alejová 1 -- 2 3 9 9 -- 25
21. Janka Urbánová S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 3 5 1 -- 23
22. Martina Osuská S1 Gymnázium Jura Hronca -- 3 5 9 -- -- 22
23. - 24. Katarína Farbulová S3 Gymnázium Poštová 9 9 1 4 -- 7 -- 21
Natália Poliačiková S3 Gymnázium Poštová 9 9 3 9 -- -- -- 21
25. Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S3 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice -- -- -- 9 9 -- 18
26. Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu -- 3 -- 9 -- -- 15
27. - 28. Kalista Semancová S3 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 3 0 -- -- 2 14
Lívia Sušková Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 6 -- 4 -- -- -- 14
29. - 30. Ondrej Tóth S1 Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto -- 4 2 -- 3 1 13
Tomáš Saksun Z9 Gymnázium Alejová 1 2 3 3 2 -- -- 13
31. - 33. Oskar Cacara S2 Gymnázium Poštová 9 -- 9 3 0 -- -- 12
Lucia Kleščová S3 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- 6 -- -- 12
Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 -- 1 0 9 -- 1 12
34. Michal Ferdinandy S1 Gymnázium Alejová 1 -- 3 3 -- -- 1 10
35. Karin Sabová S2 Gymnázium Alejová 1 -- -- 3 6 -- -- 9
36. - 37. Tomáš Lang S1 Stredná priemyselná škola technická 2 2 -- -- -- -- 6
Martin Vrba S1 Gymnázium Poštová 9 -- 6 -- -- -- -- 6
38. Soňa Vasiľová S2 Gymnázium Kukučínova 1 -- -- -- 5 -- -- 5
39. Juraj Kramár S3 Gymnázium Alejová 1 -- -- 3 -- -- -- 3
40. Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 -- -- 1 -- -- -- 1


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 7. Tomáš Sukeľ S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 9 9 9 -- 9 9 9 -- 9 9 9 108
Michal Iľkovič S3 Gymnázium sv. Moniky 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Matúš Pokorný S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 9 9 -- 108
Lucia Chladná S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Eva Krajčiová S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 108
Šimon Komara Z9 Základná škola Kúpeľná 2, Prešov 9 9 9 9 9 -- 9 9 -- 9 9 9 108
Richard Vodička S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
8. Marek Horváth S3 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 102
9. Alexander Košťál S2 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 8 8 -- 9 4 -- 9 9 7 96
10. Oliver Seman S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- 9 9 9 -- 9 -- 90
11. Alenka Bálintová S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 9 9 -- -- 9 -- 9 8 7 -- 87
12. Matúš Libák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 9 4 -- 85
13. Michal Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 9 -- 9 -- 9 -- -- 81
14. Sarah Klopstock S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 9 9 -- 9 -- -- -- 6 5 9 80
15. Richard Prikler S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 5 9 4 -- -- 9 3 3 9 -- -- 69
16. Filip Findorák S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 9 9 9 -- -- -- -- 6 2 9 7 9 66
17. Ondrej Králik S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 -- -- 9 5 -- 9 4 -- 59
18. Veronika Jakabová S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 3 -- -- -- 2 3 9 9 -- 58
19. Natália Poliačiková S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 6 8 0 4 9 3 9 -- -- -- 57
20. - 21. Veronika Vodičková S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- -- -- 3 9 9 7 -- 55
Janka Urbánová S1 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 5 -- -- 9 -- 3 5 1 -- 55
22. Martina Osuská S1 Gymnázium Jura Hronca 9 -- 8 5 -- -- -- 3 5 9 -- -- 52
23. Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 5 5 9 2 -- 9 -- 1 0 9 -- 1 51
24. Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu 7 1 9 -- -- 8 -- 3 -- 9 -- -- 48
25. - 26. Tomáš Saksun Z9 Gymnázium Alejová 1 7 5 9 5 0 -- 2 3 3 2 -- -- 46
Samuel Šandor S2 Gymnázium Poštová 9 9 2 9 -- -- -- -- 9 -- 9 8 -- 46
27. Kalista Semancová S3 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 9 9 3 -- -- 9 3 0 -- -- 2 44
28. Michal Ferdinandy S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 5 -- -- -- 3 3 -- -- 1 42
29. Lívia Sušková Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 -- 8 4 -- -- 6 -- 4 -- -- -- 40
30. Juraj Kramár S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- -- -- 3 -- -- -- 39
31. - 32. Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 2 -- 9 -- -- -- -- -- -- 38
Ondrej Tóth S1 Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto 9 -- -- 7 2 -- -- 4 2 -- 3 1 38
33. Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S3 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- 9 9 -- 36
34. - 35. Marie Kasalová Z9 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 35
Martin Dudjak S2 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 35
36. - 38. Nina Anna Betáková S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 8 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 32
Lucia Kleščová S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 2 -- -- 6 -- -- 6 -- -- 32
Oskar Cacara S2 Gymnázium Poštová 9 2 9 9 -- -- -- -- 9 3 0 -- -- 32
39. Soňa Vasiľová S2 Gymnázium Kukučínova 1 9 9 8 -- -- -- -- -- -- 5 -- -- 31
40. Karin Sabová S2 Gymnázium Alejová 1 4 9 8 -- -- -- -- -- 3 6 -- -- 30
41. Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 9 1 7 4 -- -- -- -- 1 -- -- -- 29
42. Katarína Farbulová S3 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- -- -- -- 9 1 4 -- 7 -- 27
43. Klára Fidermáková S3 Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu 4 1 7 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
44. - 45. Tomáš Lang S1 Stredná priemyselná škola technická 4 -- -- 2 -- -- 2 2 -- -- -- -- 14
Oliver Urdzik S3 Gymnázium, Golianova 68 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
46. Martin Vrba S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 7 -- -- -- 6 -- -- -- -- 13

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!