Poradie seminára STROM, 44. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Dušan Oberta S4 Gymnázium Školská 7 9 ? 9 9 9 9 45
Matej Urban S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? 9 9 9 9 45
Václav Janáček S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 ? 9 9 9 9 45
Jiří Kalvoda S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 ? 9 9 9 9 45
5. - 8. Martin Kliment S2 Gymnázium Poštová 9 9 ? 9 9 0 9 36
Matúš Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 9 ? 9 9 -- 9 36
Erik Novák S2 Gymnázium Poštová 9 9 ? 9 9 -- 9 36
Zdeněk Pezlar S2 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 ? 9 9 9 -- 36
9. - 12. Samuel Banas S3 LEAF Academy 9 ? 9 8 0 9 35
Paulína Dujavová S2 Gymnázium J. A. Raymana 9 ? 9 8 -- 9 35
Ela Vojtková S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? 9 9 8 -- 35
Michal Farnbauer S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? 9 9 8 -- 35
13. Csaba Daniel Farkaš S2 Súkromne bilingválne gymnázium Česká 10 9 ? 9 8 8 -- 34
14. Peter Kochelka S2 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 ? 8 9 0 7 33
15. - 17. Karin Eštoková S1 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 ? 9 5 0 9 32
Martin Kopčány S1 Gymnázium Jána Chalupku 9 ? 9 9 1 4 32
Samuel Vaško S1 Gymnázium Jura Hronca 9 ? 6 8 0 9 32
18. - 19. Miriam Horváthová S1 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 9 ? 5 8 0 9 31
Jakub Kliment S3 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 ? 9 9 0 4 31
20. Lucia Koľveková S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 4 9 -- 8 30
21. Martin Andričík S3 Gymnázium Poštová 9 9 ? 2 9 0 9 29
22. - 25. Lenka Hake S3 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 9 -- 9 27
Ján Richnavský S3 Gymnázium Poštová 9 9 ? 9 9 -- -- 27
Alex Gašparíková S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? 1 8 -- 9 27
Viktor Imrišek S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? 9 9 -- -- 27
26. - 29. Lujza Milotová S3 Gymnázium Poštová 9 9 ? 9 8 -- -- 26
Oskar Hritz S1 Gymnázium Poštová 9 9 ? 3 7 -- 7 26
Štefan Vašak S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 8 -- -- 26
Ľubomír Vargovčík S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 8 -- -- 26
30. - 31. Jakub Farbula S3 Gymnázium Alejová 1 9 -- 7 8 -- -- 24
Michal Urban S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- 7 8 -- -- 24
32. Jakub Mičko S2 Gymnázium Poštová 9 9 ? 9 5 -- -- 23
33. Bianka Gurská Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 1 -- 19
34. - 38. Adam Garafa S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 -- -- 18
Klára Hricová S2 Gymnázium Poštová 9 9 ? -- 9 -- -- 18
Terézia Stanová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 -- -- 8 1 -- 18
Adela Horváthová Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 -- -- 8 1 -- 18
Alex Blandón S3 Gymnázium Poštová 9 9 ? -- 9 -- -- 18
39. - 40. Gabriela Genčiová S3 Gymnázium Poštová 9 9 ? -- 8 -- -- 17
Natália Čigašová S1 Gymnázium Poštová 9 9 ? -- 8 -- -- 17
41. Klára Pernicová S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 -- -- 7 -- -- 16
42. - 43. David Belobrad S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? 1 0 0 4 14
Timotej Šinkovic S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- 5 14
44. - 45. Timea Jakubócyová S3 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 ? 1 3 -- -- 13
Matej Kliment S1 LEAF Academy -- ? -- 9 -- 4 13
46. Michaela Rusnáková S3 Gymnázium Alejová 1 9 ? 1 -- -- -- 10
47. - 50. Michal Vorobel S3 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- -- -- -- -- 9
Martin Nemjo S3 Gymnázium Alejová 1 -- ? -- 9 -- -- 9
Martin Belluš S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- -- 9
Viktória Krettová Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- -- 9
51. - 52. Sara Gašparová S1 Gymnázium Grösslingová 18 -- ? -- 8 -- -- 8
Viliam Geffert S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 8 -- -- 8
53. Jakub Kulka S1 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 -- -- -- 0 -- 0 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Zdeněk Pezlar S2 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 -- -- -- -- -- ? 0
David Belobrad S3 Gymnázium Grösslingová 18 ? -- -- -- -- -- 0
Jiří Kalvoda S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 ? ? ? ? ? -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Jiří Kalvoda S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 ? 9 9 9 9 ? ? ? ? ? -- 45
Dušan Oberta S4 Gymnázium Školská 7 9 ? 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 45
Václav Janáček S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 ? 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 45
Matej Urban S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 45
5. - 8. Erik Novák S2 Gymnázium Poštová 9 9 ? 9 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- 36
Martin Kliment S2 Gymnázium Poštová 9 9 ? 9 9 0 9 -- -- -- -- -- -- 36
Zdeněk Pezlar S2 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 ? 9 9 9 -- -- -- -- -- -- ? 36
Matúš Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 9 ? 9 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- 36
9. - 12. Ela Vojtková S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? 9 9 8 -- -- -- -- -- -- -- 35
Paulína Dujavová S2 Gymnázium J. A. Raymana 9 ? 9 8 -- 9 -- -- -- -- -- -- 35
Samuel Banas S3 LEAF Academy 9 ? 9 8 0 9 -- -- -- -- -- -- 35
Michal Farnbauer S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? 9 9 8 -- -- -- -- -- -- -- 35
13. Csaba Daniel Farkaš S2 Súkromne bilingválne gymnázium Česká 10 9 ? 9 8 8 -- -- -- -- -- -- -- 34
14. Peter Kochelka S2 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 ? 8 9 0 7 -- -- -- -- -- -- 33
15. - 17. Martin Kopčány S1 Gymnázium Jána Chalupku 9 ? 9 9 1 4 -- -- -- -- -- -- 32
Karin Eštoková S1 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 ? 9 5 0 9 -- -- -- -- -- -- 32
Samuel Vaško S1 Gymnázium Jura Hronca 9 ? 6 8 0 9 -- -- -- -- -- -- 32
18. - 19. Miriam Horváthová S1 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 9 ? 5 8 0 9 -- -- -- -- -- -- 31
Jakub Kliment S3 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 ? 9 9 0 4 -- -- -- -- -- -- 31
20. Lucia Koľveková S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 4 9 -- 8 -- -- -- -- -- -- 30
21. Martin Andričík S3 Gymnázium Poštová 9 9 ? 2 9 0 9 -- -- -- -- -- -- 29
22. - 25. Alex Gašparíková S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? 1 8 -- 9 -- -- -- -- -- -- 27
Viktor Imrišek S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Ján Richnavský S3 Gymnázium Poštová 9 9 ? 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Lenka Hake S3 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- 27
26. - 29. Lujza Milotová S3 Gymnázium Poštová 9 9 ? 9 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 26
Oskar Hritz S1 Gymnázium Poštová 9 9 ? 3 7 -- 7 -- -- -- -- -- -- 26
Štefan Vašak S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 26
Ľubomír Vargovčík S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 26
30. - 31. Michal Urban S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- 7 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 24
Jakub Farbula S3 Gymnázium Alejová 1 9 -- 7 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 24
32. Jakub Mičko S2 Gymnázium Poštová 9 9 ? 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 23
33. Bianka Gurská Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 1 -- -- -- -- -- -- -- 19
34. - 38. Adela Horváthová Z9 Súkromná základná škola Dneperská 1 9 -- -- 8 1 -- -- -- -- -- -- -- 18
Adam Garafa S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Alex Blandón S3 Gymnázium Poštová 9 9 ? -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Terézia Stanová Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 -- -- 8 1 -- -- -- -- -- -- -- 18
Klára Hricová S2 Gymnázium Poštová 9 9 ? -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
39. - 40. Gabriela Genčiová S3 Gymnázium Poštová 9 9 ? -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 17
Natália Čigašová S1 Gymnázium Poštová 9 9 ? -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 17
41. Klára Pernicová S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 -- -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
42. - 43. David Belobrad S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 ? 1 0 0 4 ? -- -- -- -- -- 14
Timotej Šinkovic S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- 5 -- -- -- -- -- -- 14
44. - 45. Timea Jakubócyová S3 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 ? 1 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 13
Matej Kliment S1 LEAF Academy -- ? -- 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- 13
46. Michaela Rusnáková S3 Gymnázium Alejová 1 9 ? 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10
47. - 50. Martin Belluš S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Viktória Krettová Z8 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Michal Vorobel S3 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Martin Nemjo S3 Gymnázium Alejová 1 -- ? -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 9
51. - 52. Sara Gašparová S1 Gymnázium Grösslingová 18 -- ? -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
Viliam Geffert S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
53. Jakub Kulka S1 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 -- -- -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 0

Aktuality

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte iba výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Začína letný semester
Už na vás čakajú dve nové série príkladov, ktoré nájdete v novom časopise.
(23. február 2020)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Pozrite sa..
..ako sme sa mali na sústredeniach Malynáru, Matika aj STROMu. Fotky sú už v galériách :)
(05. marec 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.