Poradie seminára STROM, 45. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- 9 9 9 9 54
Václav Janáček S4 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 9 9 9 54
3. Lenka Hake S4 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 9 9 9 53
4. Zdeněk Pezlar S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 9 5 9 50
5. Veronika Chovancová S2 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 1 3 9 9 9 42
6. - 7. Karin Eštoková S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 8 -- 2 7 9 9 37
Csaba Daniel Farkaš S3 Súkromne bilingválne gymnázium Česká 10 5 -- 9 7 7 9 37
8. - 9. Adam Džavoronok S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 9 9 -- 36
Martin Kopčány S2 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 -- -- 9 36
10. Martin Andričík S4 Gymnázium Poštová 9 9 4 9 7 6 -- 35
11. Erik Novák S3 Gymnázium Poštová 9 8 8 1 7 9 -- 33
12. - 14. Ján Richnavský S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 9 -- 27
Timea Jakubócyová S4 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 -- -- 9 9 -- 27
Martin Šmilňák S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 -- 0 -- 27
15. - 17. Michaela Rusnáková S4 Gymnázium Alejová 1 6 0 3 9 8 -- 26
Jakub Farbula S4 Gymnázium Alejová 1 9 8 0 -- 9 -- 26
Barbora Baltovičová S1 Gymnázium Alejová 1 -- 1 7 -- -- 9 26
18. Martin Kliment S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 7 -- -- 25
19. Peter Kochelka S3 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 -- 0 9 5 -- 23
20. - 22. Michal Vorobel S4 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- 3 9 -- -- 21
Bianka Gurská S1 Gymnázium Poštová 9 3 -- 0 9 0 -- 21
Erik Jochman S1 Gymnázium Alejová 1 5 -- 8 -- -- -- 21
23. - 24. Oskar Hritz S2 Gymnázium Poštová 9 5 -- 3 7 3 1 20
Dávid Kepič S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 2 -- -- -- 20
25. Anežka Kasalová S2 Malostranské gymnázium, Praha 1 9 7 3 -- -- -- 19
26. - 29. Matúš Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 0 -- 9 -- 18
Lujza Milotová S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- 0 -- 9 -- 18
Sara Gašparová S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 1 8 -- -- -- 18
David Belobrad S4 Gymnázium Grösslingová 18 6 1 8 0 3 -- 18
30. - 31. Jakub Mičko S3 Gymnázium Poštová 9 4 -- 0 9 3 -- 16
Natália Čigašová S2 Gymnázium Poštová 9 7 -- 9 -- -- -- 16
32. - 34. Viliam Geffert S2 Gymnázium Poštová 9 7 -- 3 -- 3 -- 13
Vladimír Sklenár S1 Gymnázium Terézie Vansovej 1 -- 0 -- -- 6 13
Samuel Vaško S2 Gymnázium Jura Hronca 7 -- 0 4 2 -- 13
35. - 39. Adela Horváthová S1 Gymnázium Poštová 9 4 -- 0 4 0 -- 12
Štefan Vašak S2 Gymnázium Poštová 9 4 -- 1 7 0 -- 12
Miriam Horváthová S2 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 4 -- 1 7 0 -- 12
Viktor Imrišek S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- 3 -- -- -- 12
Branislav Ječim S1 Gymnázium Školská 7 -- -- -- -- -- 6 12
40. - 45. Radoslav Jochman S3 Gymnázium Alejová 1 2 -- -- -- 9 -- 11
Terézia Stanová S1 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 2 -- 1 4 0 -- 11
Jakub Kulka S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 7 -- 3 1 -- -- 11
Ľubomír Vargovčík S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 2 -- 0 -- 11
Alex Blandón S4 Gymnázium Poštová 9 4 -- 0 4 3 -- 11
Alex Gašparíková S4 Gymnázium Grösslingová 18 5 -- 2 -- 4 -- 11
46. - 47. Adam Garafa S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 9
Paulína Dujavová S3 Gymnázium J. A. Raymana -- -- 0 9 -- -- 9
48. Klára Hricová S4 Gymnázium Poštová 9 7 -- 0 -- -- -- 7
49. Adriana Schmotzerová S4 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 6 -- -- 6
50. Ján Brajerčík S1 Gymnázium J. A. Raymana 1 -- -- -- -- -- 2
51. Gabriela Genčiová S4 Gymnázium Poštová 9 -- -- 1 -- -- -- 1

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 -- 9 9 54
2. Alex Gašparíková S4 Gymnázium Grösslingová 18 9 8 9 -- 9 9 44
3. Martin Kopčány S2 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 5 8 6 2 42
4. Michaela Rusnáková S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 1 9 9 -- 37
5. Martin Andričík S4 Gymnázium Poštová 9 9 5 8 -- 9 5 36
6. David Belobrad S4 Gymnázium Grösslingová 18 9 7 4 2 9 3 34
7. - 8. Adam Džavoronok S2 Gymnázium Poštová 9 9 8 -- -- 9 6 32
Zdeněk Pezlar S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 -- 9 9 -- 9 5 32
9. - 10. Adela Horváthová S1 Gymnázium Poštová 9 8 -- 5 -- 9 -- 31
Timea Jakubócyová S4 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 4 3 6 -- 31
11. - 15. Michal Vorobel S4 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 -- -- 9 3 30
Sara Gašparová S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 3 -- 7 1 30
Jakub Farbula S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 3 9 -- 30
Alžbeta Klimentová S1 Gymnázium Poštová 9 8 -- 4 -- 9 -- 30
Veronika Chovancová S2 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 -- -- 9 3 30
16. Oskar Hritz S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- 9 2 29
17. Bianka Gurská S1 Gymnázium Poštová 9 6 -- 4 -- 9 -- 28
18. Lujza Milotová S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- 9 -- 27
19. - 20. Štefan Vašak S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- 8 -- 26
Michal Židzik S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 8 9 -- -- -- 26
21. Martin Kliment S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- 7 -- 25
22. Barbora Baltovičová S1 Gymnázium Alejová 1 9 1 2 -- -- 3 24
23. - 24. Ľubomír Vargovčík S2 Gymnázium Poštová 9 6 3 4 -- 9 -- 22
Jakub Kliment S4 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- 9 4 -- 9 -- 22
25. - 26. Terézia Stanová S1 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 3 0 0 -- 9 -- 21
Natália Čigašová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 3 -- 0 -- 21
27. - 28. Erik Novák S3 Gymnázium Poštová 9 9 7 4 -- -- -- 20
Alex Blandón S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- 5 -- 6 -- 20
29. - 30. Peter Kochelka S3 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 1 -- -- 9 -- 19
Viliam Geffert S2 Gymnázium Poštová 9 7 -- 3 -- 9 -- 19
31. - 34. Lenka Hake S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 18
Jakub Kulka S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 -- 9 -- -- -- 18
Martin Šmilňák S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 18
Branislav Ječim S1 Gymnázium Školská 7 -- -- -- -- 9 -- 18
35. Karin Eštoková S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 -- -- 9 -- 6 -- 15
36. Ján Richnavský S4 Gymnázium Poštová 9 5 -- -- -- 9 -- 14
37. Samuel Vaško S2 Gymnázium Jura Hronca 9 -- 3 -- -- -- 12
38. - 39. Matúš Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 9
Anežka Kasalová S2 Malostranské gymnázium, Praha 1 -- -- 9 -- 0 -- 9
40. Gabriela Genčiová S4 Gymnázium Poštová 9 5 -- -- -- -- -- 5
41. Adriana Schmotzerová S4 Gymnázium Poštová 9 1 3 -- -- -- -- 4
42. - 43. Dávid Kepič S1 Gymnázium Alejová 1 0 0 -- -- -- 0 0
Vladimír Sklenár S1 Gymnázium Terézie Vansovej 0 -- 0 -- 0 -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- 9 9 9 9 9 9 9 -- 9 9 108
2. Zdeněk Pezlar S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 9 5 9 -- 9 9 -- 9 5 82
3. Martin Kopčány S2 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 -- -- 9 9 9 5 8 6 2 78
4. Veronika Chovancová S2 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 1 3 9 9 9 9 9 -- -- 9 3 72
5. - 6. Lenka Hake S4 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- 71
Martin Andričík S4 Gymnázium Poštová 9 9 4 9 7 6 -- 9 5 8 -- 9 5 71
7. Adam Džavoronok S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 9 9 -- 9 8 -- -- 9 6 68
8. Michaela Rusnáková S4 Gymnázium Alejová 1 6 0 3 9 8 -- 9 9 1 9 9 -- 63
9. Timea Jakubócyová S4 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 -- -- 9 9 -- 9 9 4 3 6 -- 58
10. Jakub Farbula S4 Gymnázium Alejová 1 9 8 0 -- 9 -- 9 9 -- 3 9 -- 56
11. Alex Gašparíková S4 Gymnázium Grösslingová 18 5 -- 2 -- 4 -- 9 8 9 -- 9 9 55
12. Václav Janáček S4 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
13. Erik Novák S3 Gymnázium Poštová 9 8 8 1 7 9 -- 9 7 4 -- -- -- 53
14. - 15. Karin Eštoková S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 8 -- 2 7 9 9 -- -- 9 -- 6 -- 52
David Belobrad S4 Gymnázium Grösslingová 18 6 1 8 0 3 -- 9 7 4 2 9 3 52
16. Michal Vorobel S4 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- 3 9 -- -- 9 9 -- -- 9 3 51
17. - 18. Martin Kliment S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 7 -- -- 9 -- 9 -- 7 -- 50
Barbora Baltovičová S1 Gymnázium Alejová 1 -- 1 7 -- -- 9 9 1 2 -- -- 3 50
19. - 20. Bianka Gurská S1 Gymnázium Poštová 9 3 -- 0 9 0 -- 6 -- 4 -- 9 -- 49
Oskar Hritz S2 Gymnázium Poštová 9 5 -- 3 7 3 1 9 9 -- -- 9 2 49
21. Sara Gašparová S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 1 8 -- -- -- 9 9 3 -- 7 1 48
22. - 23. Martin Šmilňák S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 -- 0 -- 9 -- -- -- -- -- 45
Lujza Milotová S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- 0 -- 9 -- 9 9 -- -- 9 -- 45
24. Adela Horváthová S1 Gymnázium Poštová 9 4 -- 0 4 0 -- 8 -- 5 -- 9 -- 43
25. Peter Kochelka S3 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 -- 0 9 5 -- 9 1 -- -- 9 -- 42
26. Ján Richnavský S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 9 -- 5 -- -- -- 9 -- 41
27. Štefan Vašak S2 Gymnázium Poštová 9 4 -- 1 7 0 -- 9 -- 9 -- 8 -- 38
28. - 29. Csaba Daniel Farkaš S3 Súkromne bilingválne gymnázium Česká 10 5 -- 9 7 7 9 -- -- -- -- -- -- 37
Natália Čigašová S2 Gymnázium Poštová 9 7 -- 9 -- -- -- 9 9 3 -- 0 -- 37
30. Ľubomír Vargovčík S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 2 -- 0 -- 6 3 4 -- 9 -- 33
31. - 32. Viliam Geffert S2 Gymnázium Poštová 9 7 -- 3 -- 3 -- 7 -- 3 -- 9 -- 32
Terézia Stanová S1 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 2 -- 1 4 0 -- 3 0 0 -- 9 -- 32
33. Alex Blandón S4 Gymnázium Poštová 9 4 -- 0 4 3 -- 9 -- 5 -- 6 -- 31
34. - 35. Branislav Ječim S1 Gymnázium Školská 7 -- -- -- -- -- 6 -- -- -- -- 9 -- 30
Alžbeta Klimentová S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- -- 8 -- 4 -- 9 -- 30
36. Jakub Kulka S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 7 -- 3 1 -- -- 9 -- 9 -- -- -- 29
37. Anežka Kasalová S2 Malostranské gymnázium, Praha 1 9 7 3 -- -- -- -- -- 9 -- 0 -- 28
38. Matúš Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 0 -- 9 -- 9 -- -- -- -- -- 27
39. Michal Židzik S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu -- -- -- -- -- -- 9 8 9 -- -- -- 26
40. Samuel Vaško S2 Gymnázium Jura Hronca 7 -- 0 4 2 -- 9 -- 3 -- -- -- 25
41. Jakub Kliment S4 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- -- -- -- -- -- -- 9 4 -- 9 -- 22
42. Erik Jochman S1 Gymnázium Alejová 1 5 -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21
43. Dávid Kepič S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 2 -- -- -- 0 0 -- -- -- 0 20
44. Jakub Mičko S3 Gymnázium Poštová 9 4 -- 0 9 3 -- -- -- -- -- -- -- 16
45. Vladimír Sklenár S1 Gymnázium Terézie Vansovej 1 -- 0 -- -- 6 0 -- 0 -- 0 -- 13
46. - 47. Viktor Imrišek S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
Miriam Horváthová S2 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 4 -- 1 7 0 -- -- -- -- -- -- -- 12
48. Radoslav Jochman S3 Gymnázium Alejová 1 2 -- -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 11
49. Adriana Schmotzerová S4 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 6 -- -- 1 3 -- -- -- -- 10
50. - 51. Adam Garafa S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Paulína Dujavová S3 Gymnázium J. A. Raymana -- -- 0 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 9
52. Klára Hricová S4 Gymnázium Poštová 9 7 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
53. Gabriela Genčiová S4 Gymnázium Poštová 9 -- -- 1 -- -- -- 5 -- -- -- -- -- 6
54. Ján Brajerčík S1 Gymnázium J. A. Raymana 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2

Aktuality

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(22. máj 2020)

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Začína letný semester
Už na vás čakajú dve nové série príkladov, ktoré nájdete v novom časopise.
(23. február 2020)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.