Poradie seminára STROM, 45. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- ? 9 9 9 45
Václav Janáček S4 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 ? 9 9 9 45
3. Lenka Hake S4 Gymnázium Alejová 1 9 8 ? 9 9 9 44
4. Zdeněk Pezlar S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 ? 9 5 9 41
5. Veronika Chovancová S2 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 1 ? 9 9 9 38
6. Karin Eštoková S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 8 -- ? 7 9 9 33
7. Erik Novák S3 Gymnázium Poštová 9 8 8 ? 7 9 -- 32
8. Csaba Daniel Farkaš S3 Súkromne bilingválne gymnázium Česká 10 5 -- ? 7 7 9 28
9. - 12. Ján Richnavský S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 9 -- 27
Timea Jakubócyová S4 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 -- -- 9 9 -- 27
Adam Džavoronok S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- ? 9 9 -- 27
Martin Kopčány S2 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 ? -- -- 9 27
13. - 14. Jakub Farbula S4 Gymnázium Alejová 1 9 8 ? -- 9 -- 26
Martin Andričík S4 Gymnázium Poštová 9 9 4 ? 7 6 -- 26
15. - 16. Michaela Rusnáková S4 Gymnázium Alejová 1 6 0 ? 9 8 -- 23
Peter Kochelka S3 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 -- ? 9 5 -- 23
17. Bianka Gurská S1 Gymnázium Poštová 9 3 -- ? 9 0 -- 21
18. Barbora Baltovičová S1 Gymnázium Alejová 1 -- 1 ? -- -- 9 19
19. - 23. Michal Vorobel S4 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- ? 9 -- -- 18
Matúš Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- ? -- 9 -- 18
Lujza Milotová S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- ? -- 9 -- 18
Dávid Kepič S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- ? -- -- -- 18
Martin Šmilňák S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- ? -- 0 -- 18
24. - 27. Martin Kliment S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- ? 7 -- -- 16
Jakub Mičko S4 Gymnázium Poštová 9 4 -- ? 9 3 -- 16
Oskar Hritz S2 Gymnázium Poštová 9 5 -- ? 7 3 1 16
Anežka Kasalová S2 Malostranské gymnázium, Praha 1 9 7 ? -- -- -- 16
28. - 29. Vladimír Sklenár S1 Gymnázium Terézie Vansovej 1 -- ? -- -- 6 13
Samuel Vaško S2 Gymnázium Jura Hronca 7 -- ? 4 2 -- 13
30. - 31. Adela Horváthová S1 Gymnázium Poštová 9 4 -- ? 4 0 -- 12
Branislav Ječim S1 Gymnázium Školská 7 -- -- -- -- -- 6 12
32. - 35. Radoslav Jochman S3 Gymnázium Alejová 1 2 -- -- -- 9 -- 11
Štefan Vašak S2 Gymnázium Poštová 9 4 -- ? 7 0 -- 11
Miriam Horváthová S2 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 4 -- ? 7 0 -- 11
Alex Blandón S4 Gymnázium Poštová 9 4 -- ? 4 3 -- 11
36. - 40. Sara Gašparová S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 1 ? -- -- -- 10
Terézia Stanová S1 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 2 -- ? 4 0 -- 10
Erik Jochman S1 Gymnázium Alejová 1 5 -- ? -- -- -- 10
David Belobrad S4 Gymnázium Grösslingová 18 6 1 ? 0 3 -- 10
Viliam Geffert S2 Gymnázium Poštová 9 7 -- ? -- 3 -- 10
41. - 45. Adam Garafa S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 9
Ľubomír Vargovčík S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- ? -- 0 -- 9
Paulína Dujavová S3 Gymnázium J. A. Raymana -- -- ? 9 -- -- 9
Alex Gašparíková S4 Gymnázium Grösslingová 18 5 -- ? -- 4 -- 9
Viktor Imrišek S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- ? -- -- -- 9
46. Jakub Kulka S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 7 -- ? 1 -- -- 8
47. - 48. Klára Hricová S4 Gymnázium Poštová 9 7 -- ? -- -- -- 7
Natália Čigašová S2 Gymnázium Poštová 9 7 -- ? -- -- -- 7
49. Adriana Schmotzerová S4 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 6 -- -- 6
50. Ján Brajerčík S1 Gymnázium J. A. Raymana 1 -- -- -- -- -- 2
51. Gabriela Genčiová S4 Gymnázium Poštová 9 -- -- ? -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- ? 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 45
Václav Janáček S4 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 ? 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 45
3. Lenka Hake S4 Gymnázium Alejová 1 9 8 ? 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 44
4. Zdeněk Pezlar S3 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 ? 9 5 9 -- -- -- -- -- -- 41
5. Veronika Chovancová S2 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 1 ? 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 38
6. Karin Eštoková S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 8 -- ? 7 9 9 -- -- -- -- -- -- 33
7. Erik Novák S3 Gymnázium Poštová 9 8 8 ? 7 9 -- -- -- -- -- -- -- 32
8. Csaba Daniel Farkaš S3 Súkromne bilingválne gymnázium Česká 10 5 -- ? 7 7 9 -- -- -- -- -- -- 28
9. - 12. Martin Kopčány S2 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 ? -- -- 9 -- -- -- -- -- -- 27
Timea Jakubócyová S4 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 -- -- 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 27
Adam Džavoronok S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- ? 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 27
Ján Richnavský S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 27
13. - 14. Jakub Farbula S4 Gymnázium Alejová 1 9 8 ? -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 26
Martin Andričík S4 Gymnázium Poštová 9 9 4 ? 7 6 -- -- -- -- -- -- -- 26
15. - 16. Peter Kochelka S3 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 -- ? 9 5 -- -- -- -- -- -- -- 23
Michaela Rusnáková S4 Gymnázium Alejová 1 6 0 ? 9 8 -- -- -- -- -- -- -- 23
17. Bianka Gurská S1 Gymnázium Poštová 9 3 -- ? 9 0 -- -- -- -- -- -- -- 21
18. Barbora Baltovičová S1 Gymnázium Alejová 1 -- 1 ? -- -- 9 -- -- -- -- -- -- 19
19. - 23. Michal Vorobel S4 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- ? 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Martin Šmilňák S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- ? -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 18
Dávid Kepič S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Lujza Milotová S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- ? -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 18
Matúš Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- ? -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 18
24. - 27. Anežka Kasalová S2 Malostranské gymnázium, Praha 1 9 7 ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16
Martin Kliment S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- ? 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
Oskar Hritz S2 Gymnázium Poštová 9 5 -- ? 7 3 1 -- -- -- -- -- -- 16
Jakub Mičko S4 Gymnázium Poštová 9 4 -- ? 9 3 -- -- -- -- -- -- -- 16
28. - 29. Vladimír Sklenár S1 Gymnázium Terézie Vansovej 1 -- ? -- -- 6 -- -- -- -- -- -- 13
Samuel Vaško S2 Gymnázium Jura Hronca 7 -- ? 4 2 -- -- -- -- -- -- -- 13
30. - 31. Adela Horváthová S1 Gymnázium Poštová 9 4 -- ? 4 0 -- -- -- -- -- -- -- 12
Branislav Ječim S1 Gymnázium Školská 7 -- -- -- -- -- 6 -- -- -- -- -- -- 12
32. - 35. Alex Blandón S4 Gymnázium Poštová 9 4 -- ? 4 3 -- -- -- -- -- -- -- 11
Miriam Horváthová S2 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 4 -- ? 7 0 -- -- -- -- -- -- -- 11
Štefan Vašak S2 Gymnázium Poštová 9 4 -- ? 7 0 -- -- -- -- -- -- -- 11
Radoslav Jochman S3 Gymnázium Alejová 1 2 -- -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 11
36. - 40. Erik Jochman S1 Gymnázium Alejová 1 5 -- ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10
Viliam Geffert S2 Gymnázium Poštová 9 7 -- ? -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 10
David Belobrad S4 Gymnázium Grösslingová 18 6 1 ? 0 3 -- -- -- -- -- -- -- 10
Terézia Stanová S1 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 2 -- ? 4 0 -- -- -- -- -- -- -- 10
Sara Gašparová S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 1 ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10
41. - 45. Viktor Imrišek S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Alex Gašparíková S4 Gymnázium Grösslingová 18 5 -- ? -- 4 -- -- -- -- -- -- -- 9
Ľubomír Vargovčík S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- ? -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 9
Adam Garafa S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Paulína Dujavová S3 Gymnázium J. A. Raymana -- -- ? 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 9
46. Jakub Kulka S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 7 -- ? 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
47. - 48. Klára Hricová S4 Gymnázium Poštová 9 7 -- ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
Natália Čigašová S2 Gymnázium Poštová 9 7 -- ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
49. Adriana Schmotzerová S4 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 6
50. Ján Brajerčík S1 Gymnázium J. A. Raymana 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
51. Gabriela Genčiová S4 Gymnázium Poštová 9 -- -- ? -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Aktuality

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(22. máj 2020)

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Začína letný semester
Už na vás čakajú dve nové série príkladov, ktoré nájdete v novom časopise.
(23. február 2020)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.