Poradie seminára STROM, 45. ročník - Letný semester


Pri pozývaní na letné sústredenie zohľadníme poradie zo zimného aj letného semestra. Viac sa dočítaš v pravidlách.
  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 -- 54
Veronika Chovancová S2 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 9 -- 54
3. Martin Kopčány S2 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 8 9 -- 52
4. Karin Eštoková S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 7 9 6 9 -- 46
5. Lenka Hake S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 9 -- 44
6. Barbora Baltovičová S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 7 -- 43
7. - 8. Sara Gašparová S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 1 -- 38
Oskar Hritz S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 6 4 9 -- 38
9. Timea Jakubócyová S4 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 9 9 -- -- 36
10. Matúš Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 8 9 -- -- 35
11. - 12. Peter Kochelka S3 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 7 6 9 6 -- -- 28
Ivan Kushpel S3 Gymnázium Grösslingová 18 8 -- 6 6 8 -- 28
13. Martin Andričík S4 Gymnázium Poštová 9 5 5 3 9 1 4 27
14. Natália Čigašová S2 Gymnázium Poštová 9 7 7 8 4 -- -- 26
15. - 18. Martin Kliment S3 Gymnázium Poštová 9 3 6 7 9 -- -- 25
Erik Novák S3 Gymnázium Poštová 9 7 9 9 -- -- -- 25
Katarína Farbulová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 7 -- -- -- 25
Richard Gerboc S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 9 3 -- -- 25
19. - 21. Michaela Rusnáková S4 Gymnázium Alejová 1 9 6 -- -- 9 -- 24
Štefan Vašak S2 Gymnázium Poštová 9 8 7 9 -- -- -- 24
Katarína Gersová S1 Gymnázium Jura Hronca -- 9 4 2 0 -- 24
22. Maxima Bednarčíková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 4 -- -- -- 22
23. Ľubomír Vargovčík S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 8 -- -- -- 21
24. - 25. Bianka Gurská S1 Gymnázium Poštová 9 7 6 -- -- -- -- 20
David Belobrad S4 Gymnázium Grösslingová 18 9 7 4 -- -- -- 20
26. - 28. Terézia Stanová S1 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 5 -- -- -- -- 19
Miriam Horváthová S2 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 9 5 5 -- -- -- 19
Viliam Geffert S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 -- 6 -- -- 19
29. - 31. Ján Richnavský S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- -- 18
Martin Šmilňák S1 Gymnázium Alejová 1 -- 9 -- -- -- -- 18
Alex Gašparíková S4 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- -- -- -- 18
32. Jakub Farbula S4 Gymnázium Alejová 1 9 -- 6 -- -- -- 15
33. Lujza Milotová S4 Gymnázium Poštová 9 7 -- 7 -- -- -- 14
34. - 35. Natália Poliačiková Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 6 -- -- 0 0 12
Branislav Ječim S1 Gymnázium Školská 7 -- 6 -- -- -- -- 12
36. Vladimír Sklenár S1 Gymnázium Terézie Vansovej -- 3 3 -- -- -- 9
37. Adam Džavoronok S2 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- 8 8
38. - 39. Norbert Micheľ S4 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- -- -- -- 6
Adriana Schmotzerová S4 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- -- -- -- 6
40. Jakub Kulka S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 -- -- 3 -- -- -- 3

Pri pozývaní na letné sústredenie zohľadníme poradie zo zimného aj letného semestra. Viac sa dočítaš v pravidlách.
  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo


Pri pozývaní na letné sústredenie zohľadníme poradie zo zimného aj letného semestra. Viac sa dočítaš v pravidlách.
  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Veronika Chovancová S2 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 54
Lucia Chladná Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 54
3. Martin Kopčány S2 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 8 9 -- -- -- -- -- -- -- 52
4. Karin Eštoková S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 7 9 6 9 -- -- -- -- -- -- -- 46
5. Lenka Hake S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 9 -- -- -- -- -- -- -- 44
6. Barbora Baltovičová S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 7 -- -- -- -- -- -- -- 43
7. - 8. Sara Gašparová S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 1 -- -- -- -- -- -- -- 38
Oskar Hritz S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 6 4 9 -- -- -- -- -- -- -- 38
9. Timea Jakubócyová S4 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 36
10. Matúš Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 35
11. - 12. Peter Kochelka S3 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 7 6 9 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 28
Ivan Kushpel S3 Gymnázium Grösslingová 18 8 -- 6 6 8 -- -- -- -- -- -- -- 28
13. Martin Andričík S4 Gymnázium Poštová 9 5 5 3 9 1 4 -- -- -- -- -- -- 27
14. Natália Čigašová S2 Gymnázium Poštová 9 7 7 8 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 26
15. - 18. Katarína Farbulová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25
Erik Novák S3 Gymnázium Poštová 9 7 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25
Richard Gerboc S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 25
Martin Kliment S3 Gymnázium Poštová 9 3 6 7 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 25
19. - 21. Štefan Vašak S2 Gymnázium Poštová 9 8 7 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24
Michaela Rusnáková S4 Gymnázium Alejová 1 9 6 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 24
Katarína Gersová S1 Gymnázium Jura Hronca -- 9 4 2 0 -- -- -- -- -- -- -- 24
22. Maxima Bednarčíková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22
23. Ľubomír Vargovčík S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21
24. - 25. David Belobrad S4 Gymnázium Grösslingová 18 9 7 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20
Bianka Gurská S1 Gymnázium Poštová 9 7 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20
26. - 28. Miriam Horváthová S2 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 9 5 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19
Viliam Geffert S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 19
Terézia Stanová S1 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19
29. - 31. Alex Gašparíková S4 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Ján Richnavský S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Martin Šmilňák S1 Gymnázium Alejová 1 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
32. Jakub Farbula S4 Gymnázium Alejová 1 9 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15
33. Lujza Milotová S4 Gymnázium Poštová 9 7 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
34. - 35. Branislav Ječim S1 Gymnázium Školská 7 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
Natália Poliačiková Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- 6 -- -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 12
36. Vladimír Sklenár S1 Gymnázium Terézie Vansovej -- 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
37. Adam Džavoronok S2 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- 8
38. - 39. Norbert Micheľ S4 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
Adriana Schmotzerová S4 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
40. Jakub Kulka S2 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3

Aktuality

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(22. máj 2020)

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Začína letný semester
Už na vás čakajú dve nové série príkladov, ktoré nájdete v novom časopise.
(23. február 2020)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.