Poradie seminára STROM, 41. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Martin Števko S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 9 9 54
Sára Kuťková S3 Hants East Rural High School 9 9 9 9 9 9 54
3. - 5. Peter Onduš S3 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 9 9 9 9 9 52
Samuel Krajči S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 8 9 9 52
Miroslav Macko S1 LEAF Academy 7 9 9 9 9 -- 52
6. - 7. Filip Csonka S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 9 -- 50
Martin Mihálik S2 Gymnázium Alejová 1 7 9 9 9 9 -- 50
8. Jakub Pravda S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 9 9 3 3 48
9. Matej Hanus S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 9 2 -- 46
10. Michal Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 9 -- -- 44
11. - 12. Branislav Pastula S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 7 -- 9 42
Dávid Pásztor S1 Gymnázium J. A. Raymana Mudroňová 20 9 6 6 9 3 -- 42
13. - 14. Róbert Sabovčík S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 5 -- -- 41
Timea Szöllősová S1 Gymnázium Grösslingová 18 8 9 9 6 -- -- 41
15. - 16. Michaela Bobeničová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 8 2 -- 39
Dorota Porubská S1 Gymnázium Leonarda Stőckela 7 9 3 7 4 -- 39
17. Tomáš Ganz S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 9 9 4 -- 0 38
18. - 19. Patrik Paľovčík S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 -- -- 36
Klára Hricová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 6 -- 3 36
20. - 23. Martin Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 7 -- 1 35
Martin Starovič S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 8 -- -- -- 35
Matej Tarča S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 9 -- -- 35
Alex Chudíc S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 -- 9 -- -- 35
24. - 25. Martin Spišák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 -- -- 34
Norbert Micheľ Z9 Základná škola Krosnianska 4 1 7 8 9 -- -- 34
26. Štefánia Glevitzká S2 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 7 9 -- -- 6 9 31
27. Michal Vorobel Z9 Gymnázium J. A. Raymana Mudroňová 20 9 -- 3 9 -- -- 30
28. Radovan Lascsák S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 3 8 -- -- 29
29. Viktória Brezinová S2 Gymnázium Alejová 1 9 8 2 9 -- -- 28
30. - 34. Lujza Milotová Z9 Základná škola Bruselská 18 4 7 2 7 -- -- 27
Gabriela Genčiová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 27
Ján Richnavský Z9 Základná škola Krosnianska 4 6 3 9 -- -- -- 27
Tatiana Bielaková S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- -- -- -- 27
Daniel Magula S3 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského 9 9 9 -- -- -- 27
35. - 36. Michaela Rusnáková Z9 Gymnázium Alejová 1 1 7 -- 9 -- -- 26
Barbora Barančíková S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 -- -- -- -- 26
37. - 39. Benjamín Mravec S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- 7 -- -- 25
Simona Sabovčíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 8 2 -- -- -- 25
Miriam Magočiová S1 Gymnázium Poštová 9 -- 7 -- 7 -- 4 25
40. Jakub Farbula Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 6 -- -- 24
41. - 42. Jonáš Suvák S1 Gymnázium J. A. Raymana Mudroňová 20 1 9 3 -- -- 1 23
Martin Albert Gbúr S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 5 -- -- 23
43. Vratislav Madáč S2 Gymnázium Alejová 1 7 -- 9 6 -- -- 22
44. Jakub Venglik S2 Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok 0 7 2 8 1 2 21
45. - 46. Dominika Nguyen Z9 Gymnázium Alejová 1 6 2 -- 6 -- -- 20
Andrej Pankuch Z9 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- 7 -- -- 20
47. - 49. Tomáš Chovančák S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 18
Samuel Novák S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- -- -- 18
Dominika Jurášová S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 2 -- -- -- -- 18
50. Marek Koman S3 Gymnázium Alejová 1 4 9 -- 4 -- -- 17
51. - 53. Samuel Chaba S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 7 -- -- 16
Ondrej Tomášik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- 8 0 -- -- -- 16
Lucia Hlaváčiková S3 Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice 7 9 -- -- -- 0 16
54. - 55. Michaela Dlugošová S3 Gymnázium Kukučínova 1 -- -- 3 7 -- -- 10
Juraj Vlašič S2 Gymnázium Alberta Einsteina -- 1 1 7 -- 1 10
56. - 59. Martin Šalagovič S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9
Erik Berta S2 Gymnázium Alejová 1 2 -- 0 7 -- -- 9
Katarína Kuľková S3 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- -- -- 9
Róberta Juríková S2 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského -- -- -- -- -- 9 9
60. Klara Kapustová Z9 Gymnázium Pezinok Senecká 2 -- 0 1 -- 0 0 2
61. Eduard Čekel S1 Technická Akadémia -- 0 0 0 -- 0 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 7. Filip Csonka S2 Gymnázium Alejová 1 ? ? -- -- -- -- 0
Martin Mihálik S2 Gymnázium Alejová 1 ? ? -- ? -- -- 0
Matej Hanus S1 Gymnázium Poštová 9 ? -- -- -- -- -- 0
Timea Szöllősová S1 Gymnázium Grösslingová 18 ? ? -- -- -- ? 0
Dominika Jurášová S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 ? ? -- -- -- -- 0
Erik Řehulka S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 ? ? -- -- -- -- 0
Dávid Pásztor S1 Gymnázium J. A. Raymana Mudroňová 20 -- -- ? -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Martin Števko S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
Sára Kuťková S3 Hants East Rural High School 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
3. - 5. Peter Onduš S3 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 52
Samuel Krajči S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 8 9 9 -- -- -- -- -- -- 52
Miroslav Macko S1 LEAF Academy 7 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 52
6. - 7. Martin Mihálik S2 Gymnázium Alejová 1 7 9 9 9 9 -- ? ? -- ? -- -- 50
Filip Csonka S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 9 -- ? ? -- -- -- -- 50
8. Jakub Pravda S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 9 9 3 3 -- -- -- -- -- -- 48
9. Matej Hanus S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 9 2 -- ? -- -- -- -- -- 46
10. Michal Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 44
11. - 12. Dávid Pásztor S1 Gymnázium J. A. Raymana Mudroňová 20 9 6 6 9 3 -- -- -- ? -- -- -- 42
Branislav Pastula S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 7 -- 9 -- -- -- -- -- -- 42
13. - 14. Timea Szöllősová S1 Gymnázium Grösslingová 18 8 9 9 6 -- -- ? ? -- -- -- ? 41
Róbert Sabovčík S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 41
15. - 16. Michaela Bobeničová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 8 2 -- -- -- -- -- -- -- 39
Dorota Porubská S1 Gymnázium Leonarda Stőckela 7 9 3 7 4 -- -- -- -- -- -- -- 39
17. Tomáš Ganz S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 9 9 4 -- 0 -- -- -- -- -- -- 38
18. - 19. Patrik Paľovčík S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 36
Klára Hricová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 6 -- 3 -- -- -- -- -- -- 36
20. - 23. Matej Tarča S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 35
Martin Starovič S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 35
Martin Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 7 -- 1 -- -- -- -- -- -- 35
Alex Chudíc S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 35
24. - 25. Martin Spišák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 34
Norbert Micheľ Z9 Základná škola Krosnianska 4 1 7 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 34
26. Štefánia Glevitzká S2 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 7 9 -- -- 6 9 -- -- -- -- -- -- 31
27. Michal Vorobel Z9 Gymnázium J. A. Raymana Mudroňová 20 9 -- 3 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 30
28. Radovan Lascsák S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 3 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 29
29. Viktória Brezinová S2 Gymnázium Alejová 1 9 8 2 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 28
30. - 34. Gabriela Genčiová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Daniel Magula S3 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Ján Richnavský Z9 Základná škola Krosnianska 4 6 3 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Lujza Milotová Z9 Základná škola Bruselská 18 4 7 2 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Tatiana Bielaková S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
35. - 36. Barbora Barančíková S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26
Michaela Rusnáková Z9 Gymnázium Alejová 1 1 7 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 26
37. - 39. Simona Sabovčíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 8 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25
Miriam Magočiová S1 Gymnázium Poštová 9 -- 7 -- 7 -- 4 -- -- -- -- -- -- 25
Benjamín Mravec S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 25
40. Jakub Farbula Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 24
41. - 42. Martin Albert Gbúr S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 23
Jonáš Suvák S1 Gymnázium J. A. Raymana Mudroňová 20 1 9 3 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 23
43. Vratislav Madáč S2 Gymnázium Alejová 1 7 -- 9 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 22
44. Jakub Venglik S2 Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok 0 7 2 8 1 2 -- -- -- -- -- -- 21
45. - 46. Andrej Pankuch Z9 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
Dominika Nguyen Z9 Gymnázium Alejová 1 6 2 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
47. - 49. Dominika Jurášová S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 2 -- -- -- -- ? ? -- -- -- -- 18
Tomáš Chovančák S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Samuel Novák S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
50. Marek Koman S3 Gymnázium Alejová 1 4 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 17
51. - 53. Lucia Hlaváčiková S3 Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice 7 9 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 16
Samuel Chaba S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
Ondrej Tomášik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- 8 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16
54. - 55. Juraj Vlašič S2 Gymnázium Alberta Einsteina -- 1 1 7 -- 1 -- -- -- -- -- -- 10
Michaela Dlugošová S3 Gymnázium Kukučínova 1 -- -- 3 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 10
56. - 59. Erik Berta S2 Gymnázium Alejová 1 2 -- 0 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Martin Šalagovič S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Katarína Kuľková S3 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Róberta Juríková S2 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského -- -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- -- 9
60. Klara Kapustová Z9 Gymnázium Pezinok Senecká 2 -- 0 1 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 2
61. - 62. Eduard Čekel S1 Technická Akadémia -- 0 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 0
Erik Řehulka S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- -- -- -- -- -- ? ? -- -- -- -- 0

Aktuality

1. séria opravená
Prvá séria letného semestra je opravená. Na stránke nájdete už aj nový ČASOPIS.
(10. apríl 2017)

Letný semester začína
Termín prvej série lentého semestra je už 27.3., tak hoďte očkom na príklady v časopise.
(26. február 2017)

TMM 2017
TMM sa tohto roku uskutoční 12. - 20. 8. 2017. Informácie nájdete v POZVÁNKE a prihlásiť sa môžete TU
(01. február 2017)

Sústredenie STROMu
Riešenia opravené, pozvánky rozposlané a my už čakáme, kým sa prihlásite na tomto odkaze na zimné sústredenie.
(15. december 2016)

Prvá séria opravená
Mrknite sa rýchlo na výsledky, tešte sa, no nezaháľajte. Až po druhej sérii sa totiž rozhodne, kto s nami na sústredenie pôjde.
(27. október 2016)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresu