Poradie seminára STROM, 43. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lenka Hake S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 9 0 52
2. Norbert Micheľ S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 4 8 9 7 49
3. Matej Hanus S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 -- 45
4. - 5. Viktória Brezinová S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 7 9 9 43
Samuel Krajči S4 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 8 -- 43
6. - 8. Martin Števko S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 8 9 0 42
Radoslav Jochman S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 5 7 1 42
Dorota Porubská S3 Gymnázium Leonarda Stöckela 9 9 9 7 ? 8 42
9. Adam Garafa S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 5 -- -- 41
10. - 11. Martin Kliment S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 3 6 4 0 40
Radovan Lascsák S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 3 -- 9 7 40
12. Filip Baltovič S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 8 0 -- 38
13. - 14. Patrik Paľovčík S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 4 6 -- 8 36
Štefánia Glevitzká S4 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 9 9 3 6 9 0 36
15. - 16. Tomáš Chovančák S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 6 1 1 35
Timea Szöllősová S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 7 -- 6 4 35
17. - 18. Matúš Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 7 9 4 4 -- -- 33
Branislav Pastula S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 6 9 -- 33
19. - 21. Filip Csonka S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 8 -- 0 32
Frederik Ténai S2 Súkromné gymnázium Katkin park 2 7 9 3 9 -- 2 32
Róberta Juríková S4 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 9 9 4 8 2 -- 32
22. - 23. Erik Novák S1 Gymnázium Poštová 9 6 9 3 -- 4 -- 31
Tomáš Krupa S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 4 4 1 4 31
24. - 27. Martin Mihálik S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 9 -- 0 30
Jakub Mičko S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 4 -- -- -- 30
Karin Eštoková Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 9 3 -- -- -- 30
Ondrej Ovčar S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 -- -- -- 30
28. - 30. Benjamín Mravec S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 4 6 -- -- 28
Miriam Horváthová Z9 Základná škola Komenského 1 7 9 3 -- -- -- 28
Alex Blandón S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 4 6 -- -- 28
31. - 35. Michal Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 3 6 -- -- 27
Martin Nemjo S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 5 -- -- 27
Martin Albert Gbúr S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 3 6 -- -- 27
Gabriela Genčiová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 3 6 -- 0 27
Adam Džavoronok Z9 Súkromná základná škola Slobody 1 5 9 4 -- 0 -- 27
36. Alex Gašparíková S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- 8 -- -- 26
37. - 39. Jakub Farbula S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 1 -- -- 25
Oszkár Urbán S1 Gymnázium Poštová 9 9 7 ? ? -- 0 25
Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 3 3 3 -- 6 4 25
40. - 41. Dušan Oberta S3 Gymnázium Školská 7 1 9 5 6 3 -- 24
Timea Jakubócyová S2 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 3 3 -- -- 24
42. David Šlosar S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 5 -- -- 23
43. - 46. Martin Mičko S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 -- -- -- 22
Miriam Magočiová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 4 0 -- -- 22
Nicol Kršková S2 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 5 -- -- 22
Peter Kochelka S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 1 9 3 -- -- -- 22
47. Ján Richnavský S2 Gymnázium Poštová 9 1 9 3 8 -- -- 21
48. - 49. Kristián Paľuch S1 Gymnázium Poštová 9 9 2 -- -- -- -- 20
Zdeněk Pezlar S1 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 -- 0 2 -- -- 20
50. - 52. Lujza Milotová S2 Gymnázium Poštová 9 7 9 3 -- -- -- 19
Matej Tarča S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 1 -- -- -- 19
Martin Andričík S1 Gymnázium Poštová 9 -- 4 2 3 5 -- 19
53. - 57. Martin Šalagovič S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 18
Michal Vorobel S2 Gymnázium J. A. Raymana 7 6 5 -- -- -- 18
Tomáš Feciskanin S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 0 -- -- 18
Adam Mackanič S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- ? -- -- 18
Ela Vojtková S1 Gymnázium Grösslingová 18 -- 9 -- -- -- -- 18
58. Matúš Farkaš S2 Gymnázium Alejová 1 8 9 -- -- -- -- 17
59. Michaela Rusnáková S2 Gymnázium Alejová 1 5 9 -- -- -- -- 14
60. Ondrej Tomášik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- 3 4 -- -- -- 11
61. - 62. Erik Berta S4 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9
Tamara Timočková S1 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 2 2 0 2 1 0 9
63. Klára Hricová S2 Gymnázium Poštová 9 4 -- 1 1 -- 0 6

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Martin Mihálik S4 Gymnázium Alejová 1 -- -- ? -- ? -- 0
Timea Szöllősová S3 Gymnázium Grösslingová 18 ? ? ? -- ? -- 0
Zdeněk Pezlar S1 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 ? -- ? -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lenka Hake S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 9 0 -- -- -- -- -- -- 52
2. Norbert Micheľ S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 4 8 9 7 -- -- -- -- -- -- 49
3. Matej Hanus S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 45
4. - 5. Viktória Brezinová S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 7 9 9 -- -- -- -- -- -- 43
Samuel Krajči S4 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 8 -- -- -- -- -- -- -- 43
6. - 8. Radoslav Jochman S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 5 7 1 -- -- -- -- -- -- 42
Dorota Porubská S3 Gymnázium Leonarda Stöckela 9 9 9 7 ? 8 -- -- -- -- -- -- 42
Martin Števko S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 8 9 0 -- -- -- -- -- -- 42
9. Adam Garafa S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 41
10. - 11. Martin Kliment S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 3 6 4 0 -- -- -- -- -- -- 40
Radovan Lascsák S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 3 -- 9 7 -- -- -- -- -- -- 40
12. Filip Baltovič S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 8 0 -- -- -- -- -- -- -- 38
13. - 14. Patrik Paľovčík S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 4 6 -- 8 -- -- -- -- -- -- 36
Štefánia Glevitzká S4 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 9 9 3 6 9 0 -- -- -- -- -- -- 36
15. - 16. Timea Szöllősová S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 7 -- 6 4 ? ? ? -- ? -- 35
Tomáš Chovančák S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 6 1 1 -- -- -- -- -- -- 35
17. - 18. Branislav Pastula S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 6 9 -- -- -- -- -- -- -- 33
Matúš Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 7 9 4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 33
19. - 21. Frederik Ténai S2 Súkromné gymnázium Katkin park 2 7 9 3 9 -- 2 -- -- -- -- -- -- 32
Róberta Juríková S4 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 9 9 4 8 2 -- -- -- -- -- -- -- 32
Filip Csonka S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 8 -- 0 -- -- -- -- -- -- 32
22. - 23. Tomáš Krupa S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 4 4 1 4 -- -- -- -- -- -- 31
Erik Novák S1 Gymnázium Poštová 9 6 9 3 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- 31
24. - 27. Martin Mihálik S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 9 -- 0 -- -- ? -- ? -- 30
Karin Eštoková Z9 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30
Jakub Mičko S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30
Ondrej Ovčar S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30
28. - 30. Alex Blandón S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 4 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 28
Benjamín Mravec S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 4 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 28
Miriam Horváthová Z9 Základná škola Komenského 1 7 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28
31. - 35. Martin Nemjo S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Martin Albert Gbúr S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 3 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Michal Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 3 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Adam Džavoronok Z9 Súkromná základná škola Slobody 1 5 9 4 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 27
Gabriela Genčiová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 3 6 -- 0 -- -- -- -- -- -- 27
36. Alex Gašparíková S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 26
37. - 39. Jakub Farbula S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 25
Martin Kopčány Z9 Gymnázium Jána Chalupku 3 3 3 -- 6 4 -- -- -- -- -- -- 25
Oszkár Urbán S1 Gymnázium Poštová 9 9 7 ? ? -- 0 -- -- -- -- -- -- 25
40. - 41. Dušan Oberta S3 Gymnázium Školská 7 1 9 5 6 3 -- -- -- -- -- -- -- 24
Timea Jakubócyová S2 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 3 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 24
42. David Šlosar S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 23
43. - 46. Nicol Kršková S2 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 22
Peter Kochelka S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 1 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22
Miriam Magočiová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 4 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 22
Martin Mičko S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22
47. Ján Richnavský S2 Gymnázium Poštová 9 1 9 3 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 21
48. - 49. Zdeněk Pezlar S1 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 -- 0 2 -- -- ? -- ? -- -- -- 20
Kristián Paľuch S1 Gymnázium Poštová 9 9 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20
50. - 52. Lujza Milotová S2 Gymnázium Poštová 9 7 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19
Matej Tarča S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19
Martin Andričík S1 Gymnázium Poštová 9 -- 4 2 3 5 -- -- -- -- -- -- -- 19
53. - 57. Martin Šalagovič S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Tomáš Feciskanin S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Michal Vorobel S2 Gymnázium J. A. Raymana 7 6 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Adam Mackanič S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- ? -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Ela Vojtková S1 Gymnázium Grösslingová 18 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
58. Matúš Farkaš S2 Gymnázium Alejová 1 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17
59. Michaela Rusnáková S2 Gymnázium Alejová 1 5 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
60. Ondrej Tomášik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- 3 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11
61. - 62. Erik Berta S4 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Tamara Timočková S1 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 2 2 0 2 1 0 -- -- -- -- -- -- 9
63. Klára Hricová S2 Gymnázium Poštová 9 4 -- 1 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 6

Aktuality

Nový ročník
Nové príklady a časopis v krásnom skoro jubilejnom 43. ročníku je už na svete, tak počítajte, tešíme sa na pekné riešenia :)
(13. september 2018)

Dobojované :)
Náš letný semester sa skončil. Už je rozhodnuté, kto sa môže tešiť sa sústredko a kto to môže skúsiť zas nabudúce. Tešíme sa na vás v septembri ;)
(27. máj 2018)

Sme v polčase!
Ešte nie je dobojované, preto rýchlo pozrite výsledky prvého polčasu a pustite sa do boja, každý má ešte šancu vyhrať a zúčastniť sa skvelého septembrového sústredenia :)
(16. apríl 2018)

A je to tu!
Čerstvučké príklady a nový výtlačok nášho skvelého časopisu pre najstarších je už na svete. Tak hurá do riešenia, prvý termín je už o mesiac.
(19. február 2018)

Dobojované!
Tešíme sa, že sme to všetci úspešne zvládli, máme opravené, obodované a už sa tešíme na sústredko s najlepšími z vás, ktoré bude 4.-9.2.2018 v Danišovciach. Dúfame, že v hojnom počte :)
(19. december 2017)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.