Poradie seminára STROM, 42. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Samuel Krajči S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 9 9 52
Norbert Micheľ S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 7 -- 52
3. - 4. Matej Hanus S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 4 6 48
Patrik Paľovčík S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- 6 48
5. Matúš Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 9 9 9 4 -- 47
6. Tomáš Krupa S2 Gymnázium Poštová 9 7 9 6 9 -- 8 45
7. Lukáš Gáborik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 8 9 -- 9 9 -- 44
8. - 9. Lujza Milotová S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 7 1 -- 43
Timea Szöllősová S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 8 9 7 5 -- 43
10. Filip Csonka S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 9 -- 41
11. Dorota Porubská S2 Gymnázium Leonarda Stőckela 8 9 -- 9 4 4 38
12. - 15. Viktória Brezinová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 -- 36
Martin Števko S3 Gymnázium Alejová 1 9 0 9 9 9 -- 36
Tomáš Chovančák S2 Gymnázium Poštová 9 7 9 9 7 -- 2 36
Ján Richnavský S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- 36
16. Lenka Hake S1 Gymnázium Alejová 1 8 9 8 -- -- -- 34
17. - 20. Martin Mihálik S3 Gymnázium Alejová 1 8 9 7 -- 9 -- 33
Branislav Pastula S2 Gymnázium Poštová 9 9 5 5 6 4 -- 33
Alex Blandón S1 Gymnázium Poštová 9 8 4 6 -- 7 -- 33
Róberta Juríková S3 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 9 9 9 3 3 -- 33
21. - 23. Radovan Lascsák S2 Gymnázium Poštová 9 6 9 8 9 0 -- 32
Ela Vojtková Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 8 6 -- 0 -- 32
Michal Farnbauer S1 Gymnázium Grösslingová 18 8 9 6 -- -- -- 32
24. - 29. Michal Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 9 8 9 -- 5 -- 31
Benjamín Mravec S2 Gymnázium Poštová 9 6 7 9 9 0 -- 31
Jakub Pravda S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 9 6 9 0 -- 31
Štefánia Glevitzká S3 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 7 9 4 8 3 -- 31
Timea Jakubócyová S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 -- -- 4 -- 31
Zuzka Prachárová S1 Gymnázium Poštová 9 6 7 -- 9 0 -- 31
30. Michaela Rusnáková S1 Gymnázium Alejová 1 8 7 2 -- 5 -- 30
31. Matej Moško S3 Gymnázium Grösslingová 18 8 8 -- 9 4 -- 29
32. Nicol Kršková S1 Gymnázium Poštová 9 7 -- 3 9 -- -- 28
33. - 34. Gabriela Genčiová S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- -- -- 0 26
Martin Starovič S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 -- 9 -- -- 26
35. - 38. Klára Hricová S1 Gymnázium Poštová 9 7 6 4 -- 1 -- 25
David Šlosar S1 Gymnázium Poštová 9 7 -- -- 9 -- -- 25
Adam Mackanič S1 Gymnázium Poštová 9 7 -- -- 9 -- -- 25
Nadiya Balanchuk S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 7 -- 7 -- 4 -- 25
39. - 42. Frederik Ténai S1 Súkromné gymnázium Katkin park 2 7 3 -- -- 7 -- 24
Martin Albert Gbúr S2 Gymnázium Poštová 9 6 7 2 9 0 0 24
Matej Tarča S2 Gymnázium Poštová 9 8 7 9 -- -- -- 24
Miroslav Molnár S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- 6 -- -- -- 24
43. Samuel Novák S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 5 -- 23
44. - 45. Michal Vorobel S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- -- -- 1 -- 19
Tomáš Ganz S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 2 -- -- -- 19
46. - 47. Adriana Kucková S1 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- 6 -- -- 18
Matúš Gindl S1 Gymnázium Poštová 9 7 -- -- 4 -- -- 18
48. - 49. Martin Mičko S2 学習院高等科 8 -- 9 -- -- -- 17
Lívia Čerešňová S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 0 -- -- 0 1 17
50. Martin Andričík S1 Gymnázium Poštová 9 -- 6 1 0 3 -- 16
51. Bianka Šimková S1 Gymnázium Poštová 9 7 -- -- -- -- -- 14
52. Miriam Magočiová S2 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- 6 -- -- 12
53. - 54. Erik Berta S3 Gymnázium Alejová 1 8 3 -- -- -- -- 11
Jakub Farbula S1 Gymnázium Alejová 1 4 3 -- -- -- -- 11
55. Dušan Oberta S2 Gymnázium Školská 7 8 -- -- -- 0 -- 8
56. Michaela Masárová S3 Stredná odborná škola Pruské 3 -- -- 2 0 -- 5
57. - 58. Adam Janeka S1 Stredná odborná škola Pruské 2 -- -- -- -- -- 4
Natália Pohorelcová S3 Stredná odborná škola Pruské 2 0 -- 2 0 -- 4
59. Dávid Gacko S1 Stredná odborná škola Pruské 1 -- -- -- -- -- 2
60. - 64. Juraj Vlašič S2 Gymnázium Alberta Einsteina -- 0 -- 0 0 0 0
Kristián Paľuch S1 Gymnázium Poštová 9 -- 0 -- 0 -- -- 0
Alexander Tichý S1 Stredná odborná škola Pruské -- -- -- -- 0 -- 0
Lucia Podlucká S3 Stredná odborná škola Pruské -- -- -- -- 0 -- 0
Martin Kebisek S1 Stredná odborná škola Pruské -- -- -- -- 0 -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Norbert Micheľ S1 Gymnázium Poštová 9 9 6 9 7 9 9 52
2. Dorota Porubská S2 Gymnázium Leonarda Stőckela 7 9 9 7 9 -- 48
3. - 4. Martin Albert Gbúr S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 1 -- 38
Matej Tarča S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 7 2 -- 38
5. - 7. Matej Hanus S2 Gymnázium Poštová 9 6 6 6 5 6 6 36
Frederik Ténai S1 Súkromné gymnázium Katkin park 2 -- 9 -- -- 9 9 36
Ela Vojtková Z9 Gymnázium Grösslingová 18 2 7 9 9 -- -- 36
8. - 10. Martin Števko S3 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 7 9 -- 34
Lenka Hake S1 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 -- 7 -- 34
Matej Moško S3 Gymnázium Grösslingová 18 1 8 9 7 3 6 34
11. - 12. Tomáš Chovančák S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 3 1 -- 32
Nadiya Balanchuk S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 2 5 9 7 -- 0 32
13. Adriana Kucková S1 Gymnázium Poštová 9 4 9 9 -- -- -- 31
14. - 15. Jakub Farbula S1 Gymnázium Alejová 1 1 9 3 7 1 -- 30
Timea Jakubócyová S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu -- 9 5 7 -- 0 30
16. - 18. Filip Csonka S3 Gymnázium Alejová 1 3 9 9 7 1 -- 29
Samuel Krajči S3 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 7 4 -- 29
Radovan Lascsák S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 9 7 -- -- 29
19. Michaela Rusnáková S1 Gymnázium Alejová 1 -- 7 0 7 7 -- 28
20. - 24. Lujza Milotová S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 9 -- -- -- 27
Branislav Pastula S2 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- 9 9 -- 27
Patrik Paľovčík S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- 27
Zuzka Prachárová S1 Gymnázium Poštová 9 6 -- 7 7 -- -- 27
Michal Farnbauer S1 Gymnázium Grösslingová 18 -- 9 9 -- -- -- 27
25. - 32. Viktória Brezinová S3 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 7 -- -- 25
Martin Mihálik S3 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 7 -- -- 25
Matúš Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 7 -- -- 25
Benjamín Mravec S2 Gymnázium Poštová 9 9 7 9 -- -- -- 25
Timea Szöllősová S2 Gymnázium Grösslingová 18 -- 9 9 7 -- -- 25
Jakub Pravda S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- 2 9 7 3 2 25
Róberta Juríková S3 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 1 6 5 7 2 4 25
Miriam Magočiová S2 Gymnázium Poštová 9 6 8 2 9 -- -- 25
33. Martin Nemjo S1 Gymnázium Alejová 1 -- 9 -- 6 -- -- 24
34. - 36. Michal Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 -- 9 7 7 -- -- 23
Štefánia Glevitzká S3 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského -- 6 6 5 2 4 23
Miroslav Molnár S1 Gymnázium Grösslingová 18 -- 5 9 -- -- -- 23
37. - 38. Erik Berta S3 Gymnázium Alejová 1 0 9 9 1 2 -- 21
Adam Barla S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- 9 3 -- -- -- 21
39. - 40. Klára Hricová S1 Gymnázium Poštová 9 1 9 1 -- -- -- 20
Lukáš Gáborik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- 9 -- -- -- 2 20
41. - 42. Martin Starovič S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 2 6 5 3 1 -- 18
Ján Richnavský S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- -- -- 18
43. Nicol Kršková S1 Gymnázium Poštová 9 6 -- 3 1 0 -- 16
44. - 45. Alex Blandón S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- 7 1 -- -- 15
Jakub Popovič S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 7 1 -- 15
46. - 47. Samuel Novák S2 Gymnázium Poštová 9 6 8 -- -- -- -- 14
Martin Andričík S1 Gymnázium Poštová 9 -- 4 -- 3 -- 3 14
48. - 50. Tomáš Krupa S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 3 -- -- -- 12
Kristián Paľuch S1 Gymnázium Poštová 9 4 -- 3 1 -- -- 12
Oliver Danko S1 Gymnázium Poštová 9 -- 6 -- -- -- -- 12
51. David Šlosar S1 Gymnázium Poštová 9 4 -- 2 1 -- -- 11
52. Dušan Oberta S2 Gymnázium Školská 7 -- 9 -- -- -- -- 9
53. Ondrej Tomášik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- -- 3 -- -- -- 6
54. Adam Mackanič S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 1 2 -- 5
55. - 56. Adam Janeka S1 Stredná odborná škola Pruské -- -- -- -- 2 -- 4
Matej Staňo S1 Stredná odborná škola Pruské -- -- -- -- 2 -- 4
57. Martin Kebisek S1 Stredná odborná škola Pruské -- 1 -- -- -- -- 2
58. - 62. Juraj Vlašič S2 Gymnázium Alberta Einsteina 0 -- -- -- 0 -- 0
Tomáš Ganz S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- -- 0 -- -- -- 0
Dávid Gacko S1 Stredná odborná škola Pruské 0 -- -- -- -- -- 0
Denis Alexander Híreš Stredná odborná škola Pruské -- -- -- 0 -- -- 0
Jakub Kebisek S1 Stredná odborná škola Pruské -- -- -- 0 -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Norbert Micheľ S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 7 -- 9 6 9 7 9 9 104
2. Dorota Porubská S2 Gymnázium Leonarda Stőckela 8 9 -- 9 4 4 7 9 9 7 9 -- 86
3. Matej Hanus S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 4 6 6 6 6 5 6 6 84
4. Samuel Krajči S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 9 9 -- 9 9 7 4 -- 81
5. Patrik Paľovčík S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- 6 9 9 9 -- -- -- 75
6. Matúš Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 9 9 9 4 -- -- -- 9 7 -- -- 72
7. - 9. Martin Števko S3 Gymnázium Alejová 1 9 0 9 9 9 -- -- 9 9 7 9 -- 70
Filip Csonka S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 9 -- 3 9 9 7 1 -- 70
Lujza Milotová S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 7 1 -- -- 9 9 -- -- -- 70
10. - 13. Timea Szöllősová S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 8 9 7 5 -- -- 9 9 7 -- -- 68
Ela Vojtková Z9 Gymnázium Grösslingová 18 9 8 6 -- 0 -- 2 7 9 9 -- -- 68
Lenka Hake S1 Gymnázium Alejová 1 8 9 8 -- -- -- -- 9 9 -- 7 -- 68
Tomáš Chovančák S2 Gymnázium Poštová 9 7 9 9 7 -- 2 9 9 9 3 1 -- 68
14. Lukáš Gáborik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 8 9 -- 9 9 -- -- 9 -- -- -- 2 64
15. Matej Moško S3 Gymnázium Grösslingová 18 8 8 -- 9 4 -- 1 8 9 7 3 6 63
16. - 17. Martin Albert Gbúr S2 Gymnázium Poštová 9 6 7 2 9 0 0 9 9 9 9 1 -- 62
Matej Tarča S2 Gymnázium Poštová 9 8 7 9 -- -- -- 9 9 9 7 2 -- 62
18. - 20. Radovan Lascsák S2 Gymnázium Poštová 9 6 9 8 9 0 -- 9 4 9 7 -- -- 61
Viktória Brezinová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 -- -- 9 9 7 -- -- 61
Timea Jakubócyová S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 -- -- 4 -- -- 9 5 7 -- 0 61
21. - 22. Branislav Pastula S2 Gymnázium Poštová 9 9 5 5 6 4 -- -- 9 -- 9 9 -- 60
Frederik Ténai S1 Súkromné gymnázium Katkin park 2 7 3 -- -- 7 -- -- 9 -- -- 9 9 60
23. Michal Farnbauer S1 Gymnázium Grösslingová 18 8 9 6 -- -- -- -- 9 9 -- -- -- 59
24. - 27. Martin Mihálik S3 Gymnázium Alejová 1 8 9 7 -- 9 -- -- 9 9 7 -- -- 58
Michaela Rusnáková S1 Gymnázium Alejová 1 8 7 2 -- 5 -- -- 7 0 7 7 -- 58
Zuzka Prachárová S1 Gymnázium Poštová 9 6 7 -- 9 0 -- 6 -- 7 7 -- -- 58
Róberta Juríková S3 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 9 9 9 3 3 -- 1 6 5 7 2 4 58
28. - 29. Tomáš Krupa S2 Gymnázium Poštová 9 7 9 6 9 -- 8 9 -- 3 -- -- -- 57
Nadiya Balanchuk S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 7 -- 7 -- 4 -- 2 5 9 7 -- 0 57
30. - 31. Benjamín Mravec S2 Gymnázium Poštová 9 6 7 9 9 0 -- 9 7 9 -- -- -- 56
Jakub Pravda S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 9 6 9 0 -- -- 2 9 7 3 2 56
32. - 34. Štefánia Glevitzká S3 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 7 9 4 8 3 -- -- 6 6 5 2 4 54
Ján Richnavský S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- -- 9 -- -- -- -- 54
Michal Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 9 8 9 -- 5 -- -- 9 7 7 -- -- 54
35. Adriana Kucková S1 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- 6 -- -- 4 9 9 -- -- -- 49
36. Alex Blandón S1 Gymnázium Poštová 9 8 4 6 -- 7 -- -- -- 7 1 -- -- 48
37. Miroslav Molnár S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- 6 -- -- -- -- 5 9 -- -- -- 47
38. Klára Hricová S1 Gymnázium Poštová 9 7 6 4 -- 1 -- 1 9 1 -- -- -- 45
39. - 40. Martin Starovič S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 -- 9 -- -- 2 6 5 3 1 -- 44
Nicol Kršková S1 Gymnázium Poštová 9 7 -- 3 9 -- -- 6 -- 3 1 0 -- 44
41. Jakub Farbula S1 Gymnázium Alejová 1 4 3 -- -- -- -- 1 9 3 7 1 -- 41
42. - 43. Samuel Novák S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 5 -- 6 8 -- -- -- -- 37
Miriam Magočiová S2 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- 6 -- -- 6 8 2 9 -- -- 37
44. David Šlosar S1 Gymnázium Poštová 9 7 -- -- 9 -- -- 4 -- 2 1 -- -- 36
45. Erik Berta S3 Gymnázium Alejová 1 8 3 -- -- -- -- 0 9 9 1 2 -- 32
46. - 47. Adam Mackanič S1 Gymnázium Poštová 9 7 -- -- 9 -- -- -- -- -- 1 2 -- 30
Martin Andričík S1 Gymnázium Poštová 9 -- 6 1 0 3 -- -- 4 -- 3 -- 3 30
48. Gabriela Genčiová S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 26
49. Martin Nemjo S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- -- 9 -- 6 -- -- 24
50. Adam Barla S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- -- -- -- -- -- -- 9 3 -- -- -- 21
51. - 52. Tomáš Ganz S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 2 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 19
Michal Vorobel S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 19
53. Matúš Gindl S1 Gymnázium Poštová 9 7 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
54. - 56. Dušan Oberta S2 Gymnázium Školská 7 8 -- -- -- 0 -- -- 9 -- -- -- -- 17
Lívia Čerešňová S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 0 -- -- 0 1 -- -- -- -- -- -- 17
Martin Mičko S2 学習院高等科 8 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17
57. Jakub Popovič S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 1 -- 15
58. Bianka Šimková S1 Gymnázium Poštová 9 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
59. - 60. Kristián Paľuch S1 Gymnázium Poštová 9 -- 0 -- 0 -- -- 4 -- 3 1 -- -- 12
Oliver Danko S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- -- -- 6 -- -- -- -- 12
61. Adam Janeka S1 Stredná odborná škola Pruské 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- 8
62. Ondrej Tomášik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- 6
63. Michaela Masárová S3 Stredná odborná škola Pruské 3 -- -- 2 0 -- -- -- -- -- -- -- 5
64. - 65. Natália Pohorelcová S3 Stredná odborná škola Pruské 2 0 -- 2 0 -- -- -- -- -- -- -- 4
Matej Staňo S1 Stredná odborná škola Pruské -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- 4
66. - 67. Dávid Gacko S1 Stredná odborná škola Pruské 1 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- 2
Martin Kebisek S1 Stredná odborná škola Pruské -- -- -- -- 0 -- -- 1 -- -- -- -- 2
68. - 72. Juraj Vlašič S2 Gymnázium Alberta Einsteina -- 0 -- 0 0 0 0 -- -- -- 0 -- 0
Alexander Tichý S1 Stredná odborná škola Pruské -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 0
Lucia Podlucká S3 Stredná odborná škola Pruské -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 0
Denis Alexander Híreš Stredná odborná škola Pruské -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- 0
Jakub Kebisek S1 Stredná odborná škola Pruské -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- 0

Aktuality

Dobojované :)
Náš letný semester sa skončil. Už je rozhodnuté, kto sa môže tešiť sa sústredko a kto to môže skúsiť zas nabudúce. Tešíme sa na vás v septembri ;)
(27. máj 2018)

Sme v polčase!
Ešte nie je dobojované, preto rýchlo pozrite výsledky prvého polčasu a pustite sa do boja, každý má ešte šancu vyhrať a zúčastniť sa skvelého septembrového sústredenia :)
(16. apríl 2018)

A je to tu!
Čerstvučké príklady a nový výtlačok nášho skvelého časopisu pre najstarších je už na svete. Tak hurá do riešenia, prvý termín je už o mesiac.
(19. február 2018)

Dobojované!
Tešíme sa, že sme to všetci úspešne zvládli, máme opravené, obodované a už sa tešíme na sústredko s najlepšími z vás, ktoré bude 4.-9.2.2018 v Danišovciach. Dúfame, že v hojnom počte :)
(19. december 2017)

Máme výsledky!
Je to tesné, tak bojujte, ako o víťazstvo, tak o účasť na sústredení :) Termín druhej série je už za rohom - 20.11.2017. Každý má ešte šancu na úspech ;)
(11. november 2017)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.