Poradie seminára STROM, 32. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. - 2. Miroslav Baláž S4 None 9 9 9 9 45
Adriána Szilágyiová S4 None 9 9 9 9 45
3. Martin Polačko S3 None 9 8 9 9 44
4. Tomáš Kocák S4 None 9 9 8 8 42
5. - 6. Filip Sládek S2 None 9 9 -- 8 35
Jozef Jakubík S4 None 9 4 9 9 35
7. - 8. Eduard Eiben S3 None 9 8 -- 9 34
Katarína Juríková S4 None 9 4 9 8 34
9. Jakub Jursa S3 None 7 9 -- 9 32
10. - 11. Jakub Köry S4 None 9 8 1 9 28
Vladimír Novák S4 None 7 4 8 5 28
12. Matúš Stehlík S1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 8 -- -- 26
13. - 14. Viktor Popovič S2 None 7 4 4 5 25
Alexandra Kuncová S3 None 9 4 -- 8 25
15. Bibiana Kucerová S1 None 9 3 3 0 24
16. - 17. Jakub Vaňo S3 None 7 4 -- 8 23
Ján Hoffmann S1 None 9 3 2 0 23
18. Tomáš Rizman S3 None 2 9 -- 9 22
19. - 21. Miroslav Liščinský S3 None 9 4 -- 4 21
Petra Zibrínová S1 None 9 3 -- -- 21
Matúš Benko S4 None 7 5 -- 9 21
22. Janka Baranová S2 None 9 4 3 0 20
23. - 24. Jakub Ivanecký S3 None 7 3 2 4 19
Nikola Špesová S4 None 7 4 -- 8 19
25. - 28. Juraj Mitro S2 None 9 4 -- -- 17
Jana Sásková S3 None 9 4 2 -- 17
Judita Hodásová S3 None 3 5 -- 6 17
Monika Vaľková S2 None 9 4 -- -- 17
29. Andrea Görcsösová S2 None 7 4 1 -- 16
30. Ladislav Hovan S1 None 3 4 3 -- 14
31. Lucia Fabišíková S3 None 1 5 3 2 13
32. Gabriela Brndiarová S2 None 2 4 3 0 12
33. Michal Paulovský S4 None 7 3 1 0 11
34. Milan Bartoš S3 None 4 5 -- 0 9
35. Viera Doničová S4 None 3 4 1 0 8
36. - 37. Michal Petrucha S3 None 7 -- -- -- 7
Dávid Vendel S3 None 7 -- -- -- 7
38. - 39. Katarína Zubnárová S4 None 3 3 -- -- 6
Daniel Till Z9 None -- 3 -- -- 6
40. Marián Dobranský S3 None -- 4 -- -- 4
41. Juraj Milčák S4 None -- -- -- 0 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. Tomáš Kocák S4 None 9 9 9 8 43
2. Filip Sládek S2 None 8 9 7 4 36
3. Eduard Eiben S3 None 9 9 8 -- 34
4. - 5. Martin Polačko S3 None 6 8 9 4 33
Jakub Köry S4 None 9 9 7 4 33
6. Viktor Popovič S2 None 9 3 8 4 32
7. Katarína Juríková S4 None 9 7 5 5 31
8. Juraj Mitro S2 None 9 3 9 -- 30
9. - 10. Tomáš Rizman S3 None 9 8 6 -- 29
Jana Sásková S3 None 7 5 9 3 29
11. Katarína Povolná S4 None 9 3 8 5 28
12. Jakub Vaňo S3 None 5 6 7 4 27
13. Dávid Štrbka S4 None 9 3 6 3 24
14. - 16. Miroslav Baláž S4 None 6 3 6 5 23
Alexandra Kuncová S3 None 5 6 7 -- 23
Judita Hodásová S3 None 4 4 7 4 23
17. Nikola Špesová S4 None 4 7 7 2 22
18. Janka Baranová S2 None 5 -- 8 3 21
19. Tomáš Kuzma S3 Gymnázium Jura Hronca 4 1 7 4 20
20. Michaela Mokcsayová S4 None 8 2 5 2 19
21. - 23. Adriána Szilágyiová S4 None 4 -- 9 5 18
Miroslav Liščinský S3 None 9 -- 5 2 18
Viera Doničová S4 None 7 4 3 2 18
24. Jakub Jursa S3 None 3 -- 7 4 17
25. - 28. Petra Zibrínová S1 None 4 -- 5 2 16
Lucia Fabišíková S3 None 5 3 2 3 16
Michal Paulovský S4 None 4 4 6 1 16
Jakub Hvizdoš S3 None 3 4 6 -- 16
29. Michal Petrucha S3 None 4 -- 7 2 15
30. - 31. Matúš Benko S4 None 4 -- 7 3 14
Marián Dobranský S3 None 4 -- 6 2 14
32. - 33. Ján Hoffmann S1 None 4 -- 3 2 13
Andrea Görcsösová S2 None 3 -- 5 2 13
34. Vladimír Novák S4 None 4 -- 7 -- 11
35. - 36. Monika Vaľková S2 None 2 -- 5 -- 9
Gabriela Brndiarová S2 None 2 -- 4 1 9
37. Matúš Stehlík S1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 4 -- -- -- 8
38. Milan Bartoš S3 None -- -- 5 2 7
39. Lucia Kažimírová S3 None 1 -- 5 -- 6


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. Tomáš Kocák S4 None 9 9 8 8 9 9 9 8 85
2. Martin Polačko S3 None 9 8 9 9 6 8 9 4 77
3. Filip Sládek S2 None 9 9 -- 8 8 9 7 4 71
4. - 5. Eduard Eiben S3 None 9 8 -- 9 9 9 8 -- 68
Miroslav Baláž S4 None 9 9 9 9 6 3 6 5 68
6. Katarína Juríková S4 None 9 4 9 8 9 7 5 5 65
7. Adriána Szilágyiová S4 None 9 9 9 9 4 -- 9 5 63
8. Jakub Köry S4 None 9 8 1 9 9 9 7 4 61
9. Viktor Popovič S2 None 7 4 4 5 9 3 8 4 57
10. Tomáš Rizman S3 None 2 9 -- 9 9 8 6 -- 51
11. Jakub Vaňo S3 None 7 4 -- 8 5 6 7 4 50
12. Jakub Jursa S3 None 7 9 -- 9 3 -- 7 4 49
13. Alexandra Kuncová S3 None 9 4 -- 8 5 6 7 -- 48
14. Juraj Mitro S2 None 9 4 -- -- 9 3 9 -- 47
15. Jana Sásková S3 None 9 4 2 -- 7 5 9 3 46
16. - 17. Nikola Špesová S4 None 7 4 -- 8 4 7 7 2 41
Janka Baranová S2 None 9 4 3 0 5 -- 8 3 41
18. Judita Hodásová S3 None 3 5 -- 6 4 4 7 4 40
19. - 20. Miroslav Liščinský S3 None 9 4 -- 4 9 -- 5 2 39
Vladimír Novák S4 None 7 4 8 5 4 -- 7 -- 39
21. Petra Zibrínová S1 None 9 3 -- -- 4 -- 5 2 37
22. Ján Hoffmann S1 None 9 3 2 0 4 -- 3 2 36
23. - 24. Jozef Jakubík S4 None 9 4 9 9 -- -- -- -- 35
Matúš Benko S4 None 7 5 -- 9 4 -- 7 3 35
25. Matúš Stehlík S1 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 8 -- -- 4 -- -- -- 34
26. - 27. Lucia Fabišíková S3 None 1 5 3 2 5 3 2 3 29
Andrea Görcsösová S2 None 7 4 1 -- 3 -- 5 2 29
28. Katarína Povolná S4 None -- -- -- -- 9 3 8 5 28
29. Michal Paulovský S4 None 7 3 1 0 4 4 6 1 27
30. - 31. Viera Doničová S4 None 3 4 1 0 7 4 3 2 26
Monika Vaľková S2 None 9 4 -- -- 2 -- 5 -- 26
32. - 33. Bibiana Kucerová S1 None 9 3 3 0 -- -- -- -- 24
Dávid Štrbka S4 None -- -- -- -- 9 3 6 3 24
34. Michal Petrucha S3 None 7 -- -- -- 4 -- 7 2 22
35. Gabriela Brndiarová S2 None 2 4 3 0 2 -- 4 1 21
36. Tomáš Kuzma S3 Gymnázium Jura Hronca -- -- -- -- 4 1 7 4 20
37. - 38. Jakub Ivanecký S3 None 7 3 2 4 -- -- -- -- 19
Michaela Mokcsayová S4 None -- -- -- -- 8 2 5 2 19
39. Marián Dobranský S3 None -- 4 -- -- 4 -- 6 2 18
40. - 41. Milan Bartoš S3 None 4 5 -- 0 -- -- 5 2 16
Jakub Hvizdoš S3 None -- -- -- -- 3 4 6 -- 16
42. Ladislav Hovan S1 None 3 4 3 -- -- -- -- -- 14
43. Dávid Vendel S3 None 7 -- -- -- -- -- -- -- 7
44. - 46. Katarína Zubnárová S4 None 3 3 -- -- -- -- -- -- 6
Daniel Till Z9 None -- 3 -- -- -- -- -- -- 6
Lucia Kažimírová S3 None -- -- -- -- 1 -- 5 -- 6
47. Juraj Milčák S4 None -- -- -- 0 -- -- -- -- 0

Aktuality

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(22. máj 2020)

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Začína letný semester
Už na vás čakajú dve nové série príkladov, ktoré nájdete v novom časopise.
(23. február 2020)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.