Košický Matboj

Košický Matboj

Upozornenie: Matboj 2021 sa v plánovanom termíne neuskutoční kvôli zlej epidemiologickej situácii. Pokúsime sa ho zorganizovať v neskoršom termíne, ak to bude možné.

Matboj je matematická súťaž pre štvorčlenné družstvá žiakov stredných škôl a príslušných ročníkov viacročných gymnázií, ktorá prebieha každý rok koncom októbra v Košiciach.

Každému družstvu je pridelený koeficient (jeho úlohou je vyrovnávať rozdiely medzi družstvami spôsobené rôznymi ročníkmi a skúsenosťami účastníkov). Koeficient $K$ je definovaný ako: $K = 2.8 - S/20$, kde $S$ je súčet ročníkov všetkých členov družstva. V prípade, že ma tím menej ako štyroch členov, každá "prázdna stolička" sa do tohto súčtu počíta ako štvrták.

Súťaž prebieha v troch kolách (Medzi kolami sú len krátke prestávky, ktoré trvajú $5$ minút). Každé trvá $30$ minút a družstvo počas neho dostane zadanie s $12$ úlohami a odpoveďový hárok. Každá úloha má výsledok vo forme čísla, jednoduchého výrazu ... nevyžaduje sa celé riešenie.

Za každú správne vypočítanú úlohu v odpoveďovom hárku dostáva družstvo $K$ bodov. Za zle vypočítanú $-1$ bod. Za žiadnu odpoveď $0$ bodov.

Cieľom je nazbierať v troch kolách čo najviac bodov.

Kritéria výberu družstiev na Matboj

V prípade, že sa na súťaž prihlási viac družstiev, ako je kapacita, tak vyberáme družstvá postupne podľa nasledovných pravidiel:

1. Najprv zoberieme jedno družstvo z každej školy zaradom podľa času vyplnenia prihlasovacieho formulára až do naplnenia kapacity.

2. V prípade, že kapacita nie je naplnená, tak pokračujeme druhým družstvom z každej školy opäť zaradom podľa času vyplnenia prihlasovacieho formulára až do naplnenia kapacity.

Košický Matboj

2021

   

2019

Zadanie

Poradie

2018

 Zadanie

Poradie 

2017

 Zadanie

Poradie

2016

Zadanie 

Poradie 

2015

Zadanie

Poradie

2014

Zadanie

Poradie

2013

Zadanie

Poradie

2012

Zadanie

Poradie

2011

Zadanie

Poradie

2010

Zadanie

Poradie

2009

Zadanie

Poradie

2008

Zadanie

Poradie

2007

Zadanie

Poradie

2006

Zadanie

Poradie

2005

Zadanie

Poradie

2004

Zadanie

Poradie

2003

Zadanie

Poradie

2002

Zadanie

Poradie

2001

Zadanie

Poradie

 Prešovský Matboj

2004

Zadanie

Poradie

2003

Zadanie

Poradie

2002

Zadanie

Poradie

2001

Zadanie

Poradie

 

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!