Poradie seminára STROM, 46. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Lucia Chladná S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 2 54
Adam Džavoronok S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 9 54
3. Martin Kopčány S3 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 9 9 5 50
4. Veronika Chovancová S3 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 9 2 47
5. Michal Pecho S4 Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom 9 9 9 9 9 -- 45
6. Oskar Hritz S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 6 -- 42
7. Karin Eštoková S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 7 9 9 5 -- 39
8. Richard Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- 9 -- 36
9. Michal Iľkovič S1 Gymnázium sv. Moniky 1 7 -- 8 8 2 34
10. - 12. Sara Gašparová S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 -- 6 -- 33
Natália Čigašová S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 8 7 -- -- 33
Marian Rajnoha S3 Gymnázium Andreja Kmeťa 9 8 3 5 6 2 33
13. Ondrej Králik S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 -- 0 2 32
14. Katarína Farbulová S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- 3 -- 30
15. - 16. Marek Horváth S1 Gymnázium Konštantínova 2 9 7 -- -- 6 -- 29
Veronika Vodičková S1 Gymnázium Alejová 1 7 9 6 -- -- -- 29
17. Erik Novák S4 Gymnázium Poštová 9 6 7 9 -- 6 -- 28
18. - 20. Martin Šmilňák S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- -- 27
Matúš Libák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 -- -- -- 27
Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 27
21. Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku 9 8 -- -- 0 -- 25
22. Bianka Gurská S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 9 -- -- -- 24
23. Matúš Masrna S4 Gymnázium Poštová 9 9 6 8 -- -- -- 23
24. Jakub Kulka S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 -- 3 -- 9 -- 21
25. - 26. Ľubomír Vargovčík S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 8 -- 3 -- 20
Miriam Halasová S2 Gymnázium sv. Moniky 6 5 3 1 2 2 20
27. Lukáš Lučanský S4 Gymnázium Komenského 32, Trebišov 9 3 3 2 2 -- 19
28. - 29. Filip Rásó S2 Súkromné bilingválne gymnázium Galanta 9 4 1 0 3 -- 18
Martin Janček S3 Spojená škola Dominika Tatarku 9 5 3 -- 1 -- 18
30. - 31. Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 5 -- -- -- -- 17
Branislav Ječim S2 Gymnázium Školská 7 9 5 3 -- -- -- 17
32. Paulína Dujavová S4 Gymnázium J. A. Raymana 9 5 -- -- -- 2 16
33. - 34. Terézia Stanová S2 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 3 3 -- -- -- 15
Adela Horváthová S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 -- -- -- -- 15
35. - 36. Viliam Geffert S3 Gymnázium Poštová 9 3 9 2 -- -- -- 14
Daniela Jurišinová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 6 6 -- 2 -- -- 14
37. Štefan Vašak S3 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- 4 -- 13
38. Richard Gerboc S3 Gymnázium Poštová 9 4 8 -- -- -- -- 12
39. - 41. Oliver Seman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9
Tomáš Tall S3 Gymnázium sv. Moniky 3 4 1 0 1 0 9
Kristína Štefčáková S2 Gymnázium Konštantínova 2 4 1 1 0 -- 2 9
42. - 43. Viktória Nogová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 3 3 -- 1 -- -- 7
Lukáš Hudák S3 Gymnázium Leonarda Stöckela 1 3 2 0 1 -- 7
44. Natália Poliačiková S1 Gymnázium Poštová 9 -- 4 -- -- -- -- 4
45. Monika Birošová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 3 -- -- 0 -- -- 3
46. - 47. František Bublák Z7 Gymnázium A. Bernoláka -- 0 -- 0 -- -- 0
Ladislav Jakab S2 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lucia Chladná S1 Gymnázium Grösslingová 18 ? -- ? 9 ? 9 27
2. Adam Džavoronok S3 Gymnázium Poštová 9 ? -- ? 9 ? 9 18
3. Martin Kopčány S3 Gymnázium Jána Chalupku ? ? ? 9 ? 8 17
4. Michal Pecho S4 Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom ? ? ? 9 ? 5 14
5. Marian Rajnoha S3 Gymnázium Andreja Kmeťa ? ? ? 9 ? 3 12
6. Veronika Chovancová S3 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého ? ? ? 2 ? 9 11
7. - 11. Karin Eštoková S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 ? ? ? 9 -- -- 9
Michal Iľkovič S1 Gymnázium sv. Moniky ? ? ? -- -- 9 9
Ondrej Králik S1 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? 9 ? -- 9
Richard Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 ? -- -- 9 -- -- 9
Viera Glevitzká S3 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského ? -- ? 9 -- -- 9
12. Lukáš Lučanský S4 Gymnázium Komenského 32, Trebišov ? -- ? 2 -- 1 3
13. Martin Janček S3 Spojená škola Dominika Tatarku ? -- ? -- ? 1 1
14. - 37. Matúš Masrna S4 Gymnázium Poštová 9 ? ? -- -- -- -- 0
Erik Novák S4 Gymnázium Poštová 9 ? ? -- -- -- -- 0
Sara Gašparová S3 Gymnázium Grösslingová 18 ? ? ? -- -- -- 0
Katarína Farbulová S1 Gymnázium Poštová 9 ? -- ? -- -- -- 0
Oskar Hritz S3 Gymnázium Poštová 9 ? ? ? -- ? -- 0
Bianka Gurská S2 Gymnázium Poštová 9 ? ? -- -- -- -- 0
Terézia Stanová S2 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského ? ? ? -- -- -- 0
Adela Horváthová S2 Gymnázium Poštová 9 ? ? -- -- -- -- 0
Marek Horváth S1 Gymnázium Konštantínova 2 ? ? -- -- -- -- 0
Veronika Vodičková S1 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? -- -- -- 0
Jakub Kulka S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 ? -- ? -- ? -- 0
Štefan Vašak S3 Gymnázium Poštová 9 -- ? ? -- -- -- 0
Ľubomír Vargovčík S3 Gymnázium Poštová 9 -- -- ? -- -- -- 0
Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 ? ? -- -- -- -- 0
Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku ? ? -- -- -- -- 0
Martin Šmilňák S2 Gymnázium Alejová 1 -- ? ? -- -- -- 0
Peter Kochelka S4 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- ? -- -- -- -- 0
Matúš Libák Z9 Gymnázium Alejová 1 ? -- -- -- -- -- 0
František Bublák Z7 Gymnázium A. Bernoláka ? ? -- -- -- -- 0
Viliam Geffert S3 Gymnázium Poštová 9 -- -- ? -- -- -- 0
Branislav Ječim S2 Gymnázium Školská 7 ? ? -- -- -- -- 0
Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S1 Gymnázium Alejová 1 ? -- ? -- -- -- 0
Miriam Halasová S2 Gymnázium sv. Moniky -- -- ? 0 -- -- 0
Ladislav Jakab S2 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola ? ? ? -- -- 0 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lucia Chladná S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 2 ? -- ? 9 ? 9 81
2. Adam Džavoronok S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 9 ? -- ? 9 ? 9 72
3. Martin Kopčány S3 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 9 9 5 ? ? ? 9 ? 8 67
4. Michal Pecho S4 Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom 9 9 9 9 9 -- ? ? ? 9 ? 5 59
5. Veronika Chovancová S3 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 9 2 ? ? ? 2 ? 9 58
6. Karin Eštoková S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 7 9 9 5 -- ? ? ? 9 -- -- 48
7. - 8. Marian Rajnoha S3 Gymnázium Andreja Kmeťa 9 8 3 5 6 2 ? ? ? 9 ? 3 45
Richard Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- 9 -- ? -- -- 9 -- -- 45
9. Michal Iľkovič S1 Gymnázium sv. Moniky 1 7 -- 8 8 2 ? ? ? -- -- 9 43
10. Oskar Hritz S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 6 -- ? ? ? -- ? -- 42
11. Ondrej Králik S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 -- 0 2 ? ? ? 9 ? -- 41
12. - 13. Natália Čigašová S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 8 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 33
Sara Gašparová S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 -- 6 -- ? ? ? -- -- -- 33
14. Katarína Farbulová S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- 3 -- ? -- ? -- -- -- 30
15. - 16. Marek Horváth S1 Gymnázium Konštantínova 2 9 7 -- -- 6 -- ? ? -- -- -- -- 29
Veronika Vodičková S1 Gymnázium Alejová 1 7 9 6 -- -- -- ? ? ? -- -- -- 29
17. Erik Novák S4 Gymnázium Poštová 9 6 7 9 -- 6 -- ? ? -- -- -- -- 28
18. - 20. Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- ? -- ? -- -- -- 27
Martin Šmilňák S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- -- -- ? ? -- -- -- 27
Matúš Libák Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 -- -- -- ? -- -- -- -- -- 27
21. Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku 9 8 -- -- 0 -- ? ? -- -- -- -- 25
22. Bianka Gurská S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 9 -- -- -- ? ? -- -- -- -- 24
23. Matúš Masrna S4 Gymnázium Poštová 9 9 6 8 -- -- -- ? ? -- -- -- -- 23
24. Lukáš Lučanský S4 Gymnázium Komenského 32, Trebišov 9 3 3 2 2 -- ? -- ? 2 -- 1 22
25. Jakub Kulka S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 -- 3 -- 9 -- ? -- ? -- ? -- 21
26. - 27. Ľubomír Vargovčík S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 8 -- 3 -- -- -- ? -- -- -- 20
Miriam Halasová S2 Gymnázium sv. Moniky 6 5 3 1 2 2 -- -- ? 0 -- -- 20
28. Martin Janček S3 Spojená škola Dominika Tatarku 9 5 3 -- 1 -- ? -- ? -- ? 1 19
29. Filip Rásó S2 Súkromné bilingválne gymnázium Galanta 9 4 1 0 3 -- -- -- -- -- -- -- 18
30. - 31. Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 5 -- -- -- -- ? ? -- -- -- -- 17
Branislav Ječim S2 Gymnázium Školská 7 9 5 3 -- -- -- ? ? -- -- -- -- 17
32. Paulína Dujavová S4 Gymnázium J. A. Raymana 9 5 -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 16
33. - 34. Adela Horváthová S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 -- -- -- -- ? ? -- -- -- -- 15
Terézia Stanová S2 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 3 3 -- -- -- ? ? ? -- -- -- 15
35. - 36. Daniela Jurišinová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 6 6 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 14
Viliam Geffert S3 Gymnázium Poštová 9 3 9 2 -- -- -- -- -- ? -- -- -- 14
37. Štefan Vašak S3 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- 4 -- -- ? ? -- -- -- 13
38. Richard Gerboc S3 Gymnázium Poštová 9 4 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
39. - 42. Tomáš Tall S3 Gymnázium sv. Moniky 3 4 1 0 1 0 -- -- -- -- -- -- 9
Oliver Seman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Kristína Štefčáková S2 Gymnázium Konštantínova 2 4 1 1 0 -- 2 -- -- -- -- -- -- 9
Viera Glevitzká S3 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského -- -- -- -- -- -- ? -- ? 9 -- -- 9
43. - 44. Viktória Nogová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 3 3 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 7
Lukáš Hudák S3 Gymnázium Leonarda Stöckela 1 3 2 0 1 -- -- -- -- -- -- -- 7
45. Natália Poliačiková S1 Gymnázium Poštová 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
46. Monika Birošová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 3 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 3
47. - 49. Ladislav Jakab S2 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 ? ? ? -- -- 0 0
František Bublák Z7 Gymnázium A. Bernoláka -- 0 -- 0 -- -- ? ? -- -- -- -- 0
Peter Kochelka S4 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- -- -- -- -- -- -- ? -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!