Poradie seminára STROM, 48. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 10. Lucia Chladná S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Marek Horváth S3 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 9 9 9 54
Michal Iľkovič S3 Gymnázium sv. Moniky 9 9 9 9 9 9 54
Tomáš Sukeľ S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 9 9 9 -- 9 54
Sarah Klopstock S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 9 9 -- 9 54
Richard Vodička S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Michal Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 9 54
Eva Krajčiová S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
Matúš Pokorný S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 -- 54
Šimon Komara Z9 Základná škola Kúpeľná 2, Prešov 9 9 9 9 9 -- 54
11. Alexander Košťál S2 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 8 8 -- 51
12. - 14. Alenka Bálintová S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 9 9 -- -- 45
Oliver Seman S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- 45
Matúš Libák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 45
15. Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 5 5 9 2 -- 9 39
16. Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 2 -- 9 38
17. - 19. Natália Poliačiková S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 6 8 0 4 36
Richard Prikler S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 5 9 4 -- -- 36
Juraj Kramár S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- 36
20. - 21. Martin Dudjak S2 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 4 -- -- 35
Marie Kasalová Z9 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 8 -- -- -- 35
22. - 24. Tomáš Saksun Z9 Gymnázium Alejová 1 7 5 9 5 0 -- 33
Veronika Jakabová S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 3 -- -- 33
Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu 7 1 9 -- -- 8 33
25. - 28. Nina Anna Betáková S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 8 9 3 -- -- 32
Ondrej Králik S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 -- -- 32
Janka Urbánová S1 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 5 -- -- 32
Michal Ferdinandy S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 5 -- -- 32
29. - 30. Martina Osuská S1 Gymnázium Jura Hronca 9 -- 8 5 -- -- 30
Kalista Semancová S3 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 9 9 3 -- -- 30
31. Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 9 1 7 4 -- -- 28
32. - 33. Veronika Vodičková S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- -- 27
Filip Findorák S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 9 9 9 -- -- -- 27
34. - 35. Lívia Sušková Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 -- 8 4 -- -- 26
Soňa Vasiľová S2 Gymnázium Kukučínova 1 9 9 8 -- -- -- 26
36. Ondrej Tóth S1 Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto 9 -- -- 7 2 -- 25
37. Karin Sabová S2 Gymnázium Alejová 1 4 9 8 -- -- -- 21
38. - 40. Oskar Cacara S2 Gymnázium Poštová 9 2 9 9 -- -- -- 20
Lucia Kleščová S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 2 -- -- 20
Samuel Šandor S2 Gymnázium Poštová 9 9 2 9 -- -- -- 20
41. Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S3 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 9 -- 9 -- -- -- 18
42. Klára Fidermáková S3 Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu 4 1 7 4 -- -- 16
43. Oliver Urdzik S3 Gymnázium, Golianova 68 9 5 -- -- -- -- 14
44. Tomáš Lang S1 Stredná priemyselná škola technická 4 -- -- 2 -- -- 8
45. Martin Vrba S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 7 -- -- 7
46. Katarína Farbulová S3 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- -- -- -- 6

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 5. Natália Poliačiková S3 Gymnázium Poštová 9 ? -- -- -- -- -- 0
Marek Horváth S3 Gymnázium Konštantínova 2 ? ? ? ? ? ? 0
Tomáš Sukeľ S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu ? -- -- ? ? -- 0
Tomáš Saksun Z9 Gymnázium Alejová 1 ? ? -- ? -- -- 0
Alexander Košťál S2 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 ? -- -- ? -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 10. Tomáš Sukeľ S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 9 9 9 -- 9 ? -- -- ? ? -- 54
Michal Iľkovič S3 Gymnázium sv. Moniky 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
Marek Horváth S3 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 9 9 9 ? ? ? ? ? ? 54
Matúš Pokorný S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 54
Michal Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- 54
Lucia Chladná S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
Eva Krajčiová S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
Šimon Komara Z9 Základná škola Kúpeľná 2, Prešov 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 54
Richard Vodička S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- 54
Sarah Klopstock S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 9 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- 54
11. Alexander Košťál S2 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 8 8 -- ? -- -- ? -- -- 51
12. - 14. Oliver Seman S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 45
Matúš Libák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 45
Alenka Bálintová S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 45
15. Lívia Lukáčová Z9 Základná škola Polianska 1 5 5 9 2 -- 9 -- -- -- -- -- -- 39
16. Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 2 -- 9 -- -- -- -- -- -- 38
17. - 19. Natália Poliačiková S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 6 8 0 4 ? -- -- -- -- -- 36
Juraj Kramár S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 36
Richard Prikler S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 5 9 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 36
20. - 21. Marie Kasalová Z9 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského 9 9 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 35
Martin Dudjak S2 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 9 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 35
22. - 24. Tomáš Saksun Z9 Gymnázium Alejová 1 7 5 9 5 0 -- ? ? -- ? -- -- 33
Sophia Sotáková Z9 Základná škola Jána Švermu 7 1 9 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- 33
Veronika Jakabová S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 33
25. - 28. Michal Ferdinandy S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 32
Nina Anna Betáková S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 8 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 32
Ondrej Králik S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 32
Janka Urbánová S1 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 32
29. - 30. Kalista Semancová S3 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 9 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 30
Martina Osuská S1 Gymnázium Jura Hronca 9 -- 8 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 30
31. Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 9 1 7 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 28
32. - 33. Veronika Vodičková S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Filip Findorák S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
34. - 35. Lívia Sušková Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 7 -- 8 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 26
Soňa Vasiľová S2 Gymnázium Kukučínova 1 9 9 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26
36. Ondrej Tóth S1 Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto 9 -- -- 7 2 -- -- -- -- -- -- -- 25
37. Karin Sabová S2 Gymnázium Alejová 1 4 9 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21
38. - 40. Lucia Kleščová S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
Samuel Šandor S2 Gymnázium Poštová 9 9 2 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20
Oskar Cacara S2 Gymnázium Poštová 9 2 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20
41. Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S3 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
42. Klára Fidermáková S3 Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu 4 1 7 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
43. Oliver Urdzik S3 Gymnázium, Golianova 68 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
44. Tomáš Lang S1 Stredná priemyselná škola technická 4 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
45. Martin Vrba S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 7
46. Katarína Farbulová S3 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!