Poradie seminára STROM, 34. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. - 2. Martin Vodička S1 None 9 9 9 9 45
Dávid Hvizdoš S3 None 9 9 9 9 45
3. Klára Ficková S2 None 8 9 9 9 44
4. Radovan Hnatič S2 None 5 9 6 9 38
5. Matúš Stehlík S3 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 9 7 5 37
6. - 7. Andrej Kozák S3 None 9 9 7 4 36
Viktor Szabados S3 None 9 9 9 -- 36
8. - 9. Kristína Faguľová S2 None 6 8 8 5 35
Jakub Šafin S1 None 8 -- 9 9 35
10. - 12. Peter Milošovič S3 None 9 9 6 4 34
Monika Zlaczka S3 None 9 9 6 4 34
Michal Kopf S2 None 9 9 7 -- 34
13. - 14. Miroslav Stankovič S1 None 5 9 7 2 32
Pavol Koprda S2 None 9 9 -- 5 32
15. Vladimír Macko S1 None 7 9 2 4 31
16. - 17. Štěpán Šimsa S1 None 9 9 -- 2 29
Martina Hlavatá S3 None 6 9 5 4 29
18. Jaroslav Petrucha S1 None 7 8 -- 5 28
19. - 20. Katarína Krajčiová S1 None -- 9 9 -- 27
Denisa Semanišinová S1 None 8 3 8 -- 27
21. Miroslava Vašková S3 None 5 5 6 5 26
22. Martin Rapavý S1 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 7 8 2 -- 25
23. Róbert Solárik S1 None 9 -- 6 -- 24
24. - 25. Petra Zibrínová S3 None 6 -- 7 5 23
Ladislav Hovan S3 None 8 2 7 3 23
26. - 29. Ivana Gašková S2 None 5 5 -- 5 20
Dorota Jarošová S1 None 4 8 -- -- 20
Alžbeta Bohiniková S3 None 2 3 9 3 20
Miloslav Homer S2 None 6 -- 5 4 20
30. Zuzana Baxová S2 None 5 9 -- -- 19
31. Daniela Harčarufková S2 None 6 -- 2 5 18
32. - 34. Denisa Múthová S3 None 5 5 3 -- 16
Alexandra Pistráková S2 None 4 -- 8 -- 16
Lucia Magurová S1 None -- -- 8 -- 16
35. Michaela Belanová S2 None 7 -- 4 -- 15
36. Veronika Koľveková S2 None 4 -- -- 6 14
37. Barbora Marečáková S2 None 4 3 -- -- 10
38. - 40. Tomáš Babej S3 None -- 9 -- -- 9
Michal Anderle S3 None 9 -- -- -- 9
Dáša Krasnayová S3 None 8 -- -- 1 9
41. - 44. Ján Dudič S1 None 4 -- -- -- 8
Ján Jursa S1 None 3 0 2 -- 8
Dávid Ľupták S1 None 0 0 4 -- 8
Veronika Vlčková S3 None 5 -- 3 -- 8
45. Štefánia Klimová S1 None 3 -- 1 -- 7
46. Ivana Sopatová S1 None -- -- 2 -- 4

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. Martin Vodička S1 None 9 9 9 9 45
2. Klára Ficková S2 None 9 8 2 8 35
3. Štěpán Šimsa S1 None 9 9 5 1 33
4. Tomáš Babej S3 None 9 9 4 5 32
5. Martina Hlavatá S3 None 8 9 5 2 29
6. Pavol Koprda S2 None 9 7 3 -- 26
7. Alžbeta Bohiniková S3 None 9 6 5 -- 25
8. Radovan Hnatič S2 None 9 1 2 6 24
9. - 10. Kristína Faguľová S2 None 7 5 5 1 23
Vladimír Macko S1 None 7 8 -- -- 23
11. - 12. Andrej Kozák S3 None 9 4 4 1 22
Michal Kopf S2 None 5 9 3 -- 22
13. - 15. Katarína Krajčiová S1 None 3 -- 9 -- 21
Denisa Múthová S3 None 5 6 4 2 21
Ján Jursa S1 None 4 7 3 -- 21
16. - 18. Monika Zlaczka S3 None 6 4 4 1 19
Viktor Szabados S3 None 5 4 6 -- 19
Barbora Marečáková S2 None 9 4 2 -- 19
19. Dávid Hvizdoš S3 None -- 9 3 3 18
20. - 21. Petra Zibrínová S3 None 4 3 5 2 17
Denisa Semanišinová S1 None 4 4 3 2 17
22. - 23. Peter Milošovič S3 None 7 2 3 2 16
Jakub Šafin S1 None 5 2 3 1 16
24. - 25. Matúš Stehlík S3 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 4 -- 1 15
Miloslav Homer S2 None 0 8 3 1 15
26. - 27. Jaroslav Petrucha S1 None -- 7 -- -- 14
Dáša Krasnayová S3 None 4 4 3 -- 14
28. Katarína Révészová S3 None 4 2 5 -- 13
29. - 30. Daniel Till S2 None 4 1 3 -- 11
Alexandra Pistráková S2 None 3 -- 5 -- 11
31. - 32. Zuzana Baxová S2 None 2 4 2 -- 10
Lucia Magurová S1 None -- -- 5 -- 10
33. Martin Rapavý S1 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 3 -- 3 -- 9
34. Miroslava Vašková S3 None 4 1 2 -- 8
35. - 36. Nikola Daubnerová S3 None 1 1 3 1 7
Dávid Ľupták S1 None 2 1 2 -- 7
37. - 39. Ivana Gašková S2 None 1 -- 3 1 6
Miroslav Stankovič S1 None -- 3 -- -- 6
Matej Makuch S3 None 4 2 -- -- 6
40. - 42. Ján Dudič S1 None -- -- 2 -- 4
Dorota Jarošová S1 None 2 -- -- -- 4
Martin Búlik S3 None -- 2 2 -- 4
43. Veronika Koľveková S2 None -- -- 3 -- 3


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. Martin Vodička S1 None 9 9 9 9 9 9 9 9 90
2. Klára Ficková S2 None 8 9 9 9 9 8 2 8 79
3. Dávid Hvizdoš S3 None 9 9 9 9 -- 9 3 3 63
4. - 5. Radovan Hnatič S2 None 5 9 6 9 9 1 2 6 62
Štěpán Šimsa S1 None 9 9 -- 2 9 9 5 1 62
6. - 9. Andrej Kozák S3 None 9 9 7 4 9 4 4 1 58
Kristína Faguľová S2 None 6 8 8 5 7 5 5 1 58
Pavol Koprda S2 None 9 9 -- 5 9 7 3 -- 58
Martina Hlavatá S3 None 6 9 5 4 8 9 5 2 58
10. Michal Kopf S2 None 9 9 7 -- 5 9 3 -- 56
11. Viktor Szabados S3 None 9 9 9 -- 5 4 6 -- 55
12. Vladimír Macko S1 None 7 9 2 4 7 8 -- -- 54
13. Monika Zlaczka S3 None 9 9 6 4 6 4 4 1 53
14. Matúš Stehlík S3 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 9 7 5 9 4 -- 1 52
15. Jakub Šafin S1 None 8 -- 9 9 5 2 3 1 51
16. Peter Milošovič S3 None 9 9 6 4 7 2 3 2 50
17. Katarína Krajčiová S1 None -- 9 9 -- 3 -- 9 -- 48
18. Alžbeta Bohiniková S3 None 2 3 9 3 9 6 5 -- 45
19. Denisa Semanišinová S1 None 8 3 8 -- 4 4 3 2 44
20. Jaroslav Petrucha S1 None 7 8 -- 5 -- 7 -- -- 42
21. Tomáš Babej S3 None -- 9 -- -- 9 9 4 5 41
22. Petra Zibrínová S3 None 6 -- 7 5 4 3 5 2 40
23. Miroslav Stankovič S1 None 5 9 7 2 -- 3 -- -- 38
24. Denisa Múthová S3 None 5 5 3 -- 5 6 4 2 37
25. Miloslav Homer S2 None 6 -- 5 4 0 8 3 1 35
26. - 27. Miroslava Vašková S3 None 5 5 6 5 4 1 2 -- 34
Martin Rapavý S1 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 7 8 2 -- 3 -- 3 -- 34
28. - 30. Zuzana Baxová S2 None 5 9 -- -- 2 4 2 -- 29
Barbora Marečáková S2 None 4 3 -- -- 9 4 2 -- 29
Ján Jursa S1 None 3 0 2 -- 4 7 3 -- 29
31. Alexandra Pistráková S2 None 4 -- 8 -- 3 -- 5 -- 27
32. - 33. Ivana Gašková S2 None 5 5 -- 5 1 -- 3 1 26
Lucia Magurová S1 None -- -- 8 -- -- -- 5 -- 26
34. - 35. Róbert Solárik S1 None 9 -- 6 -- -- -- -- -- 24
Dorota Jarošová S1 None 4 8 -- -- 2 -- -- -- 24
36. - 37. Ladislav Hovan S3 None 8 2 7 3 -- -- -- -- 23
Dáša Krasnayová S3 None 8 -- -- 1 4 4 3 -- 23
38. Daniela Harčarufková S2 None 6 -- 2 5 -- -- -- -- 18
39. Veronika Koľveková S2 None 4 -- -- 6 -- -- 3 -- 17
40. - 41. Michaela Belanová S2 None 7 -- 4 -- -- -- -- -- 15
Dávid Ľupták S1 None 0 0 4 -- 2 1 2 -- 15
42. Katarína Révészová S3 None -- -- -- -- 4 2 5 -- 13
43. Ján Dudič S1 None 4 -- -- -- -- -- 2 -- 12
44. Daniel Till S2 None -- -- -- -- 4 1 3 -- 11
45. Michal Anderle S3 None 9 -- -- -- -- -- -- -- 9
46. Veronika Vlčková S3 None 5 -- 3 -- -- -- -- -- 8
47. - 48. Štefánia Klimová S1 None 3 -- 1 -- -- -- -- -- 7
Nikola Daubnerová S3 None -- -- -- -- 1 1 3 1 7
49. Matej Makuch S3 None -- -- -- -- 4 2 -- -- 6
50. - 51. Ivana Sopatová S1 None -- -- 2 -- -- -- -- -- 4
Martin Búlik S3 None -- -- -- -- -- 2 2 -- 4

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!