Poradie seminára STROM, 34. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. - 2. Matúš Stehlík S3 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 9 9 9 45
Martin Vodička S1 None 9 9 9 9 45
3. Mojmír Majdiš S4 None 9 9 8 9 43
4. - 5. Róbert Tóth S4 None 7 9 9 9 41
Marián Horňák S2 None 8 6 9 9 41
6. Ladislav Bačo S4 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 7 9 8 9 40
7. - 8. Jakub Hvizdoš S3 None 5 8 9 9 39
Klára Ficková S2 None 8 9 9 4 39
9. Martin Bachratý S4 None 8 6 9 9 38
10. Dominik Csiba S3 None 9 7 9 5 37
11. - 12. Viktor Szabados S3 None 9 9 9 -- 36
Daniela Harčarufková S2 None 9 8 4 7 36
13. - 15. Kristína Faguľová S2 None 8 8 9 1 34
Petra Zibrínová S3 None 8 7 3 9 34
Ján Jursa Z9 None 8 9 8 -- 34
16. - 18. Janka Baranová S4 None 9 9 9 3 33
Michal Kopf S2 None 7 8 9 1 33
Miroslav Stankovič Z9 None 8 -- 7 9 33
19. Monika Zlaczka S3 None 7 7 9 1 31
20. - 24. Tomáš Babej S3 None 9 7 6 2 30
Peter Milošovič S3 None 9 8 6 1 30
Radovan Hnatič S2 None 8 6 8 -- 30
Denisa Múthová S3 None 8 8 7 -- 30
Jakub Kocák S3 None 8 6 9 1 30
25. Tuan Anh S3 None 9 6 8 -- 29
26. Ivana Gašková S2 None 9 9 -- 1 28
27. - 29. Ladislav Hovan S3 None 6 7 8 -- 27
Miroslava Vašková S3 None 6 5 2 9 27
František Lami S1 None 9 9 -- -- 27
30. - 32. Monika Vaľková S4 None 8 9 9 -- 26
Daniel Till S2 None 7 8 4 -- 26
Barbora Marenčáková S2 None 7 8 4 0 26
33. - 34. Martin Homa S1 None 9 1 4 2 25
Jakub Rybák S3 None 8 9 4 0 25
35. - 37. Miloslav Homer S2 None 9 6 2 1 24
Zuzana Baxová S2 None 6 5 7 -- 24
Adam Midlik S4 None 7 9 8 -- 24
38. Matej Večerík S3 None 4 8 7 -- 23
39. - 41. Jozef Lami S2 None 8 3 4 3 22
Ivana Lauková S4 None 9 9 4 0 22
Vladimír Macko S1 None 4 -- 9 -- 22
42. - 44. Zuzana Cocuľová S4 None 8 7 2 1 19
Jakub Šafin S1 None -- 2 8 1 19
Lucia Magurová S1 None 7 3 1 1 19
45. Michal Anderle S2 None 8 4 -- -- 16
46. Viktor Popovič S4 None 8 -- 4 -- 12
47. - 49. Pavol Koprda S2 None -- 9 -- 1 11
Veronika Melošová S1 None 2 3 2 1 11
Dáša Krasnayová S3 None 8 -- -- 3 11
50. - 51. Róbert Solárik S1 None 5 -- -- -- 10
Dávid Ľupták S1 None 3 1 2 1 10
52. Kamila Štyráková S4 None 9 -- -- -- 9
53. - 54. Veronika Koľveková S2 None 6 1 -- -- 8
Martin Šalagovič S2 None 8 -- -- -- 8
55. Jana Kížiková S1 None 1 1 2 1 7
56. - 58. Ján Dudič S1 None -- -- 2 0 4
Jakub Kireš S2 None 0 2 -- 1 4
Peter Jurčo S1 None 1 -- 1 1 4

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. Martin Vodička S1 None 9 9 8 9 44
2. Klára Ficková S2 None 9 9 8 4 39
3. - 4. Janka Baranová S4 None 7 9 9 5 35
Radovan Hnatič S2 None 6 9 8 4 35
5. Róbert Tóth S4 None 4 9 8 9 34
6. Marián Horňák S2 None 9 8 8 -- 33
7. - 8. Monika Zlaczka S3 None 7 8 9 1 32
Michal Kopf S2 None -- 8 8 8 32
9. Dávid Hvizdoš S2 None 7 8 8 -- 31
10. Denisa Múthová S3 None 8 8 7 -- 30
11. - 13. Tomáš Babej S3 None 4 8 8 4 28
Viktor Szabados S3 None 8 8 6 -- 28
Matej Večerík S3 None 7 7 7 -- 28
14. Miroslav Stankovič Z9 None 2 7 9 -- 27
15. Martin Bachratý S4 None 4 9 7 3 26
16. - 18. Petra Zibrínová S3 None 4 8 8 1 25
Miroslava Vašková S3 None 5 8 7 -- 25
Jakub Šafin S1 None 6 3 7 2 25
19. - 20. Peter Milošovič S3 None 4 8 8 -- 24
Daniela Harčarufková S2 None 9 7 1 -- 24
21. Zuzana Baxová S2 None 4 7 6 -- 23
22. Barbora Marenčáková S2 None 7 8 -- -- 22
23. - 25. Kristína Faguľová S2 None 5 8 3 -- 21
Ivana Lauková S4 None 9 8 4 -- 21
Filip Stripaj Z9 None 4 8 -- 1 21
26. - 28. Zuzana Cocuľová S4 None 4 8 8 -- 20
Ján Jursa Z9 None 4 8 -- -- 20
Daniela Pellerová S5 None 4 8 -- -- 20
29. Ivana Gašková S2 None 4 9 -- 1 18
30. - 32. Matúš Stehlík S3 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 8 -- -- 17
Dominik Csiba S3 None 9 8 -- -- 17
Lucia Magurová S1 None 3 6 2 0 17
33. - 34. Jakub Rybák S3 None 9 7 -- -- 16
Vladimír Macko S1 None 2 7 -- -- 16
35. Daniel Till S2 None 4 7 -- -- 15
36. Dávid Ľupták S1 None 0 6 0 0 12
37. - 38. Miloslav Homer S2 None 3 5 -- -- 11
Pavol Koprda S2 None 2 7 -- -- 11
39. - 41. Ladislav Hovan S3 None 2 8 -- -- 10
Veronika Melošová S1 None 1 4 1 0 10
Ivana Sopatová S1 None 0 5 -- -- 10
42. Jakub Kireš S2 None -- 7 -- 0 7
43. Ján Dudič S1 None 0 -- 1 -- 2


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. Martin Vodička S1 None 9 9 9 9 9 9 8 9 89
2. Klára Ficková S2 None 8 9 9 4 9 9 8 4 78
3. Róbert Tóth S4 None 7 9 9 9 4 9 8 9 75
4. Marián Horňák S2 None 8 6 9 9 9 8 8 -- 74
5. Janka Baranová S4 None 9 9 9 3 7 9 9 5 68
6. - 7. Michal Kopf S2 None 7 8 9 1 -- 8 8 8 65
Radovan Hnatič S2 None 8 6 8 -- 6 9 8 4 65
8. - 9. Martin Bachratý S4 None 8 6 9 9 4 9 7 3 64
Viktor Szabados S3 None 9 9 9 -- 8 8 6 -- 64
10. Monika Zlaczka S3 None 7 7 9 1 7 8 9 1 63
11. Matúš Stehlík S3 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 9 9 9 9 8 -- -- 62
12. - 14. Daniela Harčarufková S2 None 9 8 4 7 9 7 1 -- 60
Miroslav Stankovič Z9 None 8 -- 7 9 2 7 9 -- 60
Denisa Múthová S3 None 8 8 7 -- 8 8 7 -- 60
15. Petra Zibrínová S3 None 8 7 3 9 4 8 8 1 59
16. Tomáš Babej S3 None 9 7 6 2 4 8 8 4 58
17. Kristína Faguľová S2 None 8 8 9 1 5 8 3 -- 55
18. - 20. Dominik Csiba S3 None 9 7 9 5 9 8 -- -- 54
Ján Jursa Z9 None 8 9 8 -- 4 8 -- -- 54
Peter Milošovič S3 None 9 8 6 1 4 8 8 -- 54
21. Miroslava Vašková S3 None 6 5 2 9 5 8 7 -- 52
22. Matej Večerík S3 None 4 8 7 -- 7 7 7 -- 51
23. Barbora Marenčáková S2 None 7 8 4 0 7 8 -- -- 48
24. Zuzana Baxová S2 None 6 5 7 -- 4 7 6 -- 47
25. Ivana Gašková S2 None 9 9 -- 1 4 9 -- 1 46
26. Jakub Šafin S1 None -- 2 8 1 6 3 7 2 44
27. - 28. Mojmír Majdiš S4 None 9 9 8 9 -- -- -- -- 43
Ivana Lauková S4 None 9 9 4 0 9 8 4 -- 43
29. - 30. Daniel Till S2 None 7 8 4 -- 4 7 -- -- 41
Jakub Rybák S3 None 8 9 4 0 9 7 -- -- 41
31. Ladislav Bačo S4 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 7 9 8 9 -- -- -- -- 40
32. - 33. Jakub Hvizdoš S3 None 5 8 9 9 -- -- -- -- 39
Zuzana Cocuľová S4 None 8 7 2 1 4 8 8 -- 39
34. Vladimír Macko S1 None 4 -- 9 -- 2 7 -- -- 38
35. Ladislav Hovan S3 None 6 7 8 -- 2 8 -- -- 37
36. Lucia Magurová S1 None 7 3 1 1 3 6 2 0 36
37. Miloslav Homer S2 None 9 6 2 1 3 5 -- -- 35
38. Dávid Hvizdoš S2 None -- -- -- -- 7 8 8 -- 31
39. Jakub Kocák S3 None 8 6 9 1 -- -- -- -- 30
40. Tuan Anh S3 None 9 6 8 -- -- -- -- -- 29
41. František Lami S1 None 9 9 -- -- -- -- -- -- 27
42. Monika Vaľková S4 None 8 9 9 -- -- -- -- -- 26
43. Martin Homa S1 None 9 1 4 2 -- -- -- -- 25
44. Adam Midlik S4 None 7 9 8 -- -- -- -- -- 24
45. - 47. Jozef Lami S2 None 8 3 4 3 -- -- -- -- 22
Dávid Ľupták S1 None 3 1 2 1 0 6 0 0 22
Pavol Koprda S2 None -- 9 -- 1 2 7 -- -- 22
48. - 49. Veronika Melošová S1 None 2 3 2 1 1 4 1 0 21
Filip Stripaj Z9 None -- -- -- -- 4 8 -- 1 21
50. Daniela Pellerová S5 None -- -- -- -- 4 8 -- -- 20
51. Michal Anderle S2 None 8 4 -- -- -- -- -- -- 16
52. Viktor Popovič S4 None 8 -- 4 -- -- -- -- -- 12
53. - 54. Dáša Krasnayová S3 None 8 -- -- 3 -- -- -- -- 11
Jakub Kireš S2 None 0 2 -- 1 -- 7 -- 0 11
55. - 56. Róbert Solárik S1 None 5 -- -- -- -- -- -- -- 10
Ivana Sopatová S1 None -- -- -- -- 0 5 -- -- 10
57. Kamila Štyráková S4 None 9 -- -- -- -- -- -- -- 9
58. - 59. Veronika Koľveková S2 None 6 1 -- -- -- -- -- -- 8
Martin Šalagovič S2 None 8 -- -- -- -- -- -- -- 8
60. Jana Kížiková S1 None 1 1 2 1 -- -- -- -- 7
61. Ján Dudič S1 None -- -- 2 0 0 -- 1 -- 6
62. Peter Jurčo S1 None 1 -- 1 1 -- -- -- -- 4

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!