Poradie seminára STROM, 48. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lucia Chladná S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
2. Eva Krajčiová S2 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 8 9 9 53
3. Oliver Seman S2 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 9 9 4 52
4. Matúš Pokorný S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 5 -- 9 50
5. - 6. Martin Šmilňák S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 4 49
Ema Čudaiová S4 Gymnázium Ľudovíta Štúra 9 9 9 9 9 4 49
7. Richard Vodička S3 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 9 9 4 47
8. Marek Horváth S3 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 9 9 -- 45
9. Alenka Bálintová S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 8 9 9 -- -- 44
10. Michal Iľkovič S3 Gymnázium sv. Moniky 9 7 9 9 9 -- 43
11. - 12. Michal Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 8 -- -- 42
Tomáš Saksun Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 6 -- -- 42
13. Rudolf Kusý S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 7 9 9 -- -- 41
14. - 15. Matúš Libák S3 Gymnázium Alejová 1 9 7 2 9 9 4 40
Samuel Vargovčík S4 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 8 9 5 9 -- 40
16. Tomáš Sukeľ S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 8 8 9 5 -- -- 35
17. Veronika Vodičková S3 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 9 -- -- 34
18. Matej Karpáč S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 8 7 4 7 -- -- 33
19. - 20. Veronika Jakabová S2 Gymnázium Alejová 1 9 7 2 5 -- 4 31
Michal Ferdinandy S1 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- 6 -- -- 31
21. Silvia Dallosová S1 1. súkromné gymnázium 9 8 1 4 0 0 30
22. Bianka Gurská S4 Gymnázium Poštová 9 4 7 9 9 -- -- 29
23. Alzbeta Klimentova S4 Gymnázium Poštová 9 7 7 9 5 -- -- 28
24. - 29. Eduard Fedorčuk S4 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 -- -- -- 27
Richard Prikler S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 8 2 0 -- -- 27
Martin Dudjak S2 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 -- 9 -- -- 27
Branislav Ječim S4 Gymnázium Školská 7 9 7 5 6 -- -- 27
Martin Vrba S1 Gymnázium Poštová 9 7 7 -- 6 -- -- 27
Filip Findorák S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 9 9 9 -- -- -- 27
30. Janka Urbánová S1 Gymnázium Alejová 1 7 9 2 1 -- -- 26
31. - 32. Martin Mentel S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 7 2 -- -- -- 25
Karin Sabová S2 Gymnázium Alejová 1 8 7 2 6 -- -- 25
33. - 35. Natália Poliačiková S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 6 -- -- 24
Ondrej Králik S3 Gymnázium Alejová 1 9 7 2 6 -- 0 24
Juraj Kramár S3 Gymnázium Alejová 1 9 7 2 6 -- -- 24
36. Martina Osuská S1 Gymnázium Jura Hronca 9 7 -- -- -- -- 23
37. - 38. Erik Jochman S4 Gymnázium Alejová 1 9 7 1 4 -- -- 21
Sarah Klopstock S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 5 1 1 -- 1 21
39. Nina Anna Betáková S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 7 1 -- -- 1 19
40. Peter Kovalický S2 Gymnázium Andreja Kmeťa 4 9 1 2 0 0 17
41. - 44. Katarína Farbulová S3 Gymnázium Poštová 9 9 7 -- -- -- -- 16
Terézia Stanová S4 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 7 -- -- -- -- 16
Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S3 Gymnázium Alejová 1 9 7 -- -- -- -- 16
Samuel Šandor S2 Gymnázium Poštová 9 9 7 -- -- -- -- 16
45. - 47. Ondrej Tóth S1 Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto 8 -- 1 3 0 -- 15
Kalista Semancová S3 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 1 2 3 -- -- 15
Jana Kaťuchová S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 2 9 2 1 0 0 15
48. - 49. Oskar Cacara S2 Gymnázium Poštová 9 7 7 -- -- -- -- 14
Adam Fedorjak S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 1 9 2 1 0 0 14
50. Lucia Kleščová S3 Gymnázium Poštová 9 9 1 -- -- -- -- 10
51. - 54. Tomáš Lang S1 Stredná priemyselná škola technická 0 9 -- -- -- -- 9
Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9
Timon MIchael Valanský S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 9
Richard Suďa S1 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 -- -- -- -- -- 9
55. Markéta Dlugošová S1 Gymnázium Kukučínova 1 8 0 -- 0 -- 0 8
56. - 57. Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 7 -- -- -- -- -- 7
Matej Bratko S1 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice -- 7 -- -- -- -- 7
58. Matej Ľachký S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 4 -- -- -- -- 0 4

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Lucia Chladná S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Oliver Seman S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 54
3. Eva Krajčiová S2 Gymnázium Alejová 1 1 9 9 9 9 -- 46
4. - 6. Richard Vodička S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 45
Michal Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 -- 45
Samuel Vargovčík S4 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 9 9 -- 9 45
7. - 8. Marek Horváth S3 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 7 9 9 -- 43
Matúš Pokorný S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 8 -- -- 43
9. Michal Iľkovič S3 Gymnázium sv. Moniky 9 5 8 9 9 -- 40
10. - 11. Alenka Bálintová S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 4 8 9 -- -- 39
Martin Šmilňák S4 Gymnázium Alejová 1 9 4 9 8 9 -- 39
12. - 13. Eduard Fedorčuk S4 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 -- 9 9 9 -- 36
Matúš Libák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- 36
14. - 16. Richard Prikler S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 8 -- -- -- 35
Ondrej Králik S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 1 -- 35
Tomáš Kodaj S2 Gymnázium Grösslingová 18 8 5 9 -- 8 -- 35
17. Ema Čudaiová S4 Gymnázium Ľudovíta Štúra 9 9 7 0 9 -- 34
18. Tomáš Saksun Z9 Gymnázium Alejová 1 9 4 1 9 -- -- 32
19. Veronika Jakabová S2 Gymnázium Alejová 1 9 7 5 -- 4 -- 29
20. Martina Osuská S1 Gymnázium Jura Hronca 9 9 -- -- -- -- 27
21. Veronika Vodičková S3 Gymnázium Alejová 1 9 6 -- -- 9 -- 24
22. Janka Urbánová S1 Gymnázium Alejová 1 9 4 5 -- -- -- 23
23. Natália Poliačiková S3 Gymnázium Poštová 9 9 4 9 -- -- -- 22
24. - 25. Kalista Semancová S3 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 8 2 0 1 -- 20
Samuel Šandor S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 -- 7 -- -- 20
26. - 27. Bianka Gurská S4 Gymnázium Poštová 9 9 4 6 -- -- -- 19
Branislav Ječim S4 Gymnázium Školská 7 9 4 6 -- -- -- 19
28. - 31. Tomáš Sukeľ S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 9 -- -- -- -- 18
Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 18
Juraj Kramár S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 18
Filip Findorák S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 9 9 -- -- -- -- 18
32. - 34. Nina Anna Betáková S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 6 1 0 -- -- 16
Michal Ferdinandy S1 Gymnázium Alejová 1 1 4 7 -- -- -- 16
Karin Sabová S2 Gymnázium Alejová 1 9 7 -- -- -- -- 16
35. Sarah Klopstock S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 3 -- -- -- 0 15
36. - 38. Katarína Farbulová S3 Gymnázium Poštová 9 9 4 -- -- -- -- 13
Martin Dudjak S2 Spojená škola Dominika Tatarku 9 4 -- -- -- -- 13
Lucia Kleščová S3 Gymnázium Poštová 9 9 4 -- -- -- -- 13
39. - 41. Oskar Cacara S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 9
Dominik Rigasz S3 Gymnázium Jura Hronca -- -- -- -- -- 9 9
Markéta Dlugošová S1 Gymnázium Kukučínova 1 7 -- 0 1 -- -- 9
42. Terézia Stanová S4 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- 8 -- -- -- -- 8
43. Martin Vrba S1 Gymnázium Poštová 9 1 4 -- -- -- -- 6
44. - 45. Ondrej Tóth S1 Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto 0 -- 0 1 2 -- 4
Adam Fedorjak S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 3 -- 1 0 -- -- 4
46. - 47. Tomáš Lang S1 Stredná priemyselná škola technická 0 3 -- -- -- -- 3
Peter Kovalický S2 Gymnázium Andreja Kmeťa 0 3 -- -- 0 -- 3
48. - 49. Martin Mentel S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 1 -- -- 0 -- -- 1
Jana Kaťuchová S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 0 -- 1 0 -- -- 1
50. - 51. Erik Jochman S4 Gymnázium Alejová 1 0 -- -- -- -- -- 0
Richard Suďa S1 Gymnázium Varšavská cesta 1 0 0 -- 0 -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lucia Chladná S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
2. Oliver Seman S2 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 9 9 4 9 9 9 9 9 -- 106
3. Eva Krajčiová S2 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 8 9 9 1 9 9 9 9 -- 99
4. Matúš Pokorný S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 5 -- 9 9 9 9 8 -- -- 93
5. Richard Vodička S3 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 9 9 4 9 9 9 9 9 -- 92
6. - 7. Marek Horváth S3 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 9 9 -- 9 9 7 9 9 -- 88
Martin Šmilňák S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 4 9 4 9 8 9 -- 88
8. Michal Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 8 -- -- 9 9 9 -- 9 -- 87
9. Samuel Vargovčík S4 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 8 9 5 9 -- 9 9 9 9 -- 9 85
10. - 12. Alenka Bálintová S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 8 9 9 -- -- 9 4 8 9 -- -- 83
Ema Čudaiová S4 Gymnázium Ľudovíta Štúra 9 9 9 9 9 4 9 9 7 0 9 -- 83
Michal Iľkovič S3 Gymnázium sv. Moniky 9 7 9 9 9 -- 9 5 8 9 9 -- 83
13. Matúš Libák S3 Gymnázium Alejová 1 9 7 2 9 9 4 9 9 9 9 -- -- 76
14. Tomáš Saksun Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 6 -- -- 9 4 1 9 -- -- 74
15. Eduard Fedorčuk S4 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 -- -- -- 9 -- 9 9 9 -- 63
16. Richard Prikler S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 8 2 0 -- -- 9 9 8 -- -- -- 62
17. Veronika Jakabová S2 Gymnázium Alejová 1 9 7 2 5 -- 4 9 7 5 -- 4 -- 60
18. Ondrej Králik S3 Gymnázium Alejová 1 9 7 2 6 -- 0 9 9 7 9 1 -- 59
19. Veronika Vodičková S3 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 9 -- -- 9 6 -- -- 9 -- 58
20. Tomáš Sukeľ S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 8 8 9 5 -- -- 9 9 -- -- -- -- 53
21. Martina Osuská S1 Gymnázium Jura Hronca 9 7 -- -- -- -- 9 9 -- -- -- -- 50
22. Janka Urbánová S1 Gymnázium Alejová 1 7 9 2 1 -- -- 9 4 5 -- -- -- 49
23. Bianka Gurská S4 Gymnázium Poštová 9 4 7 9 9 -- -- 9 4 6 -- -- -- 48
24. Michal Ferdinandy S1 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- 6 -- -- 1 4 7 -- -- -- 47
25. - 26. Natália Poliačiková S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 6 -- -- 9 4 9 -- -- -- 46
Branislav Ječim S4 Gymnázium Školská 7 9 7 5 6 -- -- 9 4 6 -- -- -- 46
27. Filip Findorák S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 9 9 9 -- -- -- 9 9 -- -- -- -- 45
28. Juraj Kramár S3 Gymnázium Alejová 1 9 7 2 6 -- -- 9 9 -- -- -- -- 42
29. - 30. Rudolf Kusý S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 7 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 41
Karin Sabová S2 Gymnázium Alejová 1 8 7 2 6 -- -- 9 7 -- -- -- -- 41
31. Martin Dudjak S2 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 -- 9 -- -- 9 4 -- -- -- -- 40
32. - 33. Samuel Šandor S2 Gymnázium Poštová 9 9 7 -- -- -- -- 9 4 -- 7 -- -- 36
Sarah Klopstock S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 5 1 1 -- 1 9 3 -- -- -- 0 36
34. - 36. Kalista Semancová S3 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 1 2 3 -- -- 9 8 2 0 1 -- 35
Nina Anna Betáková S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 7 1 -- -- 1 9 6 1 0 -- -- 35
Tomáš Kodaj S2 Gymnázium Grösslingová 18 -- -- -- -- -- -- 8 5 9 -- 8 -- 35
37. Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S3 Gymnázium Alejová 1 9 7 -- -- -- -- 9 9 -- -- -- -- 34
38. - 39. Martin Vrba S1 Gymnázium Poštová 9 7 7 -- 6 -- -- 1 4 -- -- -- -- 33
Matej Karpáč S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 8 7 4 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 33
40. Silvia Dallosová S1 1. súkromné gymnázium 9 8 1 4 0 0 -- -- -- -- -- -- 30
41. Katarína Farbulová S3 Gymnázium Poštová 9 9 7 -- -- -- -- 9 4 -- -- -- -- 29
42. Alzbeta Klimentova S4 Gymnázium Poštová 9 7 7 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 28
43. Martin Mentel S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 7 2 -- -- -- 1 -- -- 0 -- -- 26
44. Terézia Stanová S4 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 7 -- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- 24
45. - 46. Lucia Kleščová S3 Gymnázium Poštová 9 9 1 -- -- -- -- 9 4 -- -- -- -- 23
Oskar Cacara S2 Gymnázium Poštová 9 7 7 -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 23
47. Erik Jochman S4 Gymnázium Alejová 1 9 7 1 4 -- -- 0 -- -- -- -- -- 21
48. Peter Kovalický S2 Gymnázium Andreja Kmeťa 4 9 1 2 0 0 0 3 -- -- 0 -- 20
49. Ondrej Tóth S1 Stredná priemyselná škola Kysucké Nové Mesto 8 -- 1 3 0 -- 0 -- 0 1 2 -- 19
50. Adam Fedorjak S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 1 9 2 1 0 0 3 -- 1 0 -- -- 18
51. Markéta Dlugošová S1 Gymnázium Kukučínova 1 8 0 -- 0 -- 0 7 -- 0 1 -- -- 17
52. Jana Kaťuchová S2 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 2 9 2 1 0 0 0 -- 1 0 -- -- 16
53. Tomáš Lang S1 Stredná priemyselná škola technická 0 9 -- -- -- -- 0 3 -- -- -- -- 12
54. - 57. Timon MIchael Valanský S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Nina Hudáková Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Richard Suďa S1 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 -- -- -- -- -- 0 0 -- 0 -- -- 9
Dominik Rigasz S3 Gymnázium Jura Hronca -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 9
58. - 59. Daniel Ryan Takáč Z9 Gymnázium Alejová 1 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
Matej Bratko S1 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
60. Matej Ľachký S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 4 -- -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 4

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!