Poradie seminára STROM, 38. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Eduard Oravkin S2 None 9 9 9 9 9 -- 54
2. Daniel Onduš S2 None 9 8 9 9 8 -- 51
3. Kristína Mišlanová S2 None 9 9 9 9 -- 7 50
4. Juraj Mičko S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 1 2 47
5. Jakub Mach S1 None 9 8 9 9 2 -- 46
6. - 8. Jozef Lipták S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 9 9 9 -- -- 45
Lenka Kopfová Z8 Cirkevná základná škola sv. Ľudmily 9 9 9 9 -- -- 45
Alexander Ténai S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 -- 45
9. Pavol Drotár S1 Gymnázium Poštová 9 9 8 9 8 1 -- 44
10. - 11. Henrieta Micheľová S2 None 9 9 9 9 3 -- 42
Slavomír Hanzely S2 None 9 7 8 8 5 -- 42
12. Tomáš Kekeňák S2 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 4 8 9 -- 4 38
13. - 17. Žaneta Semanišinová S2 None 9 9 9 9 -- -- 36
Roman Staňo S3 None 9 9 9 9 -- -- 36
Peter Kovács S3 None 9 9 9 9 -- -- 36
Ádám Urbán S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 7 2 -- -- 36
Samuel Krajči Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- -- 36
18. Katarína Krajčiová S3 None 9 7 9 9 -- -- 34
19. Matej Dujava S3 Stredná premyselná škola elektrotechnická Plzenská 1 9 9 9 5 -- 1 33
20. Tomáš Terem S2 Gymnázium Tajovského 25 9 9 9 5 -- -- 32
21. Laura Vištanová S1 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 4 -- 9 -- -- 31
22. Tomáš Kuzma S2 Gymnázium Jura Hronca 9 7 3 9 0 0 28
23. - 29. Jakub Genči S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 27
Florián Hatala S3 None 9 9 -- 9 -- -- 27
Dorota Jarošová S3 None 9 9 -- 9 -- -- 27
Andrea Ženčuchová S3 None 9 9 9 -- -- -- 27
Veronika Demčáková S1 Gymnázium Poštová 9 3 6 -- 9 -- -- 27
Kristína Bratková Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 -- -- -- -- 27
Pavol Petruš S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 27
30. - 34. Zoltán Hanesz S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- -- -- -- 26
Anton Gromóczki S3 None 9 8 9 -- -- -- 26
Daniel Staško S3 None 9 7 -- 5 4 1 26
Tomáš Domes S1 None 9 8 -- -- -- -- 26
Michal Pándy S1 None 9 8 -- -- -- -- 26
35. Marek Koman Z9 None 5 6 0 7 -- -- 25
36. - 37. Zuzana Vrátná S2 None 9 6 -- 7 1 -- 23
Martin Števko Z8 Gymnázium Alejová 1 3 6 5 3 -- -- 23
38. Milan Kubala S2 Gymnázium Tajovského 25 8 9 -- 5 -- -- 22
39. - 42. Eduard Lavuš S1 Gymnázium Alejová 1 3 5 2 4 -- -- 19
Veronika Schmidtová S1 Gymnázium Alejová 1 3 -- 8 -- -- -- 19
Marek Biroš S3 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- 9 1 -- -- 19
Šimon Vančo S1 None 3 8 -- -- -- -- 19
43. - 44. Samuel Oswald S1 None 9 -- -- -- -- -- 18
Richard Pavčík S2 Gymnázium Tajovského 25 3 8 -- 7 -- -- 18
45. - 46. Dominik Vranay S1 None 3 4 2 4 -- -- 17
Samuel Schneider S2 Gymnázium Tajovského 25 9 8 -- -- -- -- 17
47. Tomáš Koleda S2 None 9 6 -- -- -- -- 15
48. - 49. Jakub Žoldák S1 Gymnázium Poštová 9 1 1 -- 5 2 -- 14
Matúš Kaintz S1 None 6 -- 2 -- -- -- 14
50. Viktor Pristaš S2 None 8 5 -- -- -- -- 13
51. Eduard Čuba S3 None 9 -- -- -- -- -- 9
52. - 53. Jozef Janovec S3 None -- 6 -- -- -- -- 6
Maroš Kulík S1 None 3 -- -- -- -- -- 6

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Daniel Onduš S2 None 9 8 9 9 7 -- 49
2. - 5. Juraj Mičko S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- -- 45
Veronika Rišková S1 None 9 9 9 9 -- -- 45
Tomáš Kekeňák S2 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 6 9 9 9 3 6 45
Eduard Oravkin S2 None 6 9 9 9 -- 6 45
6. Samuel Krajči Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 -- -- 44
7. Katarína Krajčiová S3 None 9 9 9 8 8 -- 43
8. - 10. Tomáš Domes S1 None 5 9 -- 9 9 -- 41
Slavomír Hanzely S2 None 9 7 6 9 5 -- 41
Pavol Petruš S1 Gymnázium Poštová 9 5 9 9 9 -- -- 41
11. - 13. Henrieta Micheľová S2 None 9 9 9 9 2 -- 40
Daniel Staško S3 None 7 9 9 9 6 -- 40
Marianna Pavlišinová S1 Gymnázium Poštová 9 8 5 9 9 -- -- 40
14. - 19. Jakub Genči S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- 36
Jozef Lipták S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 9 -- 9 -- -- 36
Laura Vištanová S1 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 -- 9 -- -- 36
Lenka Kopfová Z8 Cirkevná základná škola sv. Ľudmily 9 9 -- 9 -- -- 36
Veronika Demčáková S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 -- -- 36
Alexander Ténai S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- -- 36
20. - 21. Jakub Žoldák S1 Gymnázium Poštová 9 7 9 -- 9 -- -- 34
Tomáš Kuzma S2 Gymnázium Jura Hronca 7 9 9 9 -- -- 34
22. Pavol Drotár S1 Gymnázium Poštová 9 5 9 -- 9 -- -- 32
23. - 24. Žaneta Semanišinová S2 None 9 7 6 9 -- -- 31
Kristína Bratková Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 4 7 2 9 -- -- 31
25. - 26. Jakub Mach S1 None -- 7 5 9 -- -- 30
Matej Dujava S3 Stredná premyselná škola elektrotechnická Plzenská 1 7 9 -- 9 5 -- 30
27. Daniel Koľ S1 Gymnázium Poštová 9 5 6 -- 9 -- -- 29
28. - 31. Zoltán Hanesz S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- 9 -- -- 27
Kristína Mišlanová S2 None 9 9 -- 9 -- -- 27
Florián Hatala S3 None 9 9 9 -- -- -- 27
Milan Kubala S2 Gymnázium Tajovského 25 9 9 -- 9 -- -- 27
32. Šimon Vančo S1 None 8 9 -- -- -- -- 26
33. Zuzana Vrátná S2 None 9 9 7 -- -- -- 25
34. - 35. Dorota Jarošová S3 None 6 9 -- 9 -- -- 24
Martin Števko Z8 Gymnázium Alejová 1 5 9 1 -- -- -- 24
36. Peter Kovács S3 None 7 7 -- 9 -- -- 23
37. - 38. Ádám Urbán S1 Gymnázium Poštová 9 -- 4 -- 9 -- -- 22
Viktor Pristaš S2 None 8 5 -- 9 -- -- 22
39. Roman Staňo S3 None 9 9 -- -- -- -- 18
40. - 41. Anton Gromóczki S3 None 9 7 -- -- -- -- 16
Michal Pándy S1 None -- 8 -- -- -- -- 16
42. Marek Biroš S3 Gymnázium J. A. Raymana 8 7 -- -- -- -- 15
43. - 44. Janka Muchinová S1 None -- 7 -- -- -- -- 14
Ján Špak S1 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- 7 -- -- -- -- 14
45. Eduard Čuba S3 None 5 8 -- -- -- -- 13
46. - 47. Tomáš Terem S2 Gymnázium Tajovského 25 3 8 -- -- -- -- 11
Tomáš Koleda S2 None 5 6 -- -- -- -- 11
48. - 49. Andrea Ženčuchová S3 None -- 8 -- -- -- -- 8
Marek Koman Z9 None 2 3 -- -- -- -- 8


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Daniel Onduš S2 None 9 8 9 9 8 -- 9 8 9 9 7 -- 100
2. Eduard Oravkin S2 None 9 9 9 9 9 -- 6 9 9 9 -- 6 99
3. Juraj Mičko S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 1 2 9 9 9 9 -- -- 92
4. - 5. Slavomír Hanzely S2 None 9 7 8 8 5 -- 9 7 6 9 5 -- 83
Tomáš Kekeňák S2 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 4 8 9 -- 4 6 9 9 9 3 6 83
6. Henrieta Micheľová S2 None 9 9 9 9 3 -- 9 9 9 9 2 -- 82
7. - 9. Jozef Lipták S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 9 9 9 -- -- 9 9 -- 9 -- -- 81
Alexander Ténai S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 -- 9 9 9 9 -- -- 81
Lenka Kopfová Z8 Cirkevná základná škola sv. Ľudmily 9 9 9 9 -- -- 9 9 -- 9 -- -- 81
10. Samuel Krajči Z8 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- -- 9 9 9 8 -- -- 80
11. - 12. Kristína Mišlanová S2 None 9 9 9 9 -- 7 9 9 -- 9 -- -- 77
Katarína Krajčiová S3 None 9 7 9 9 -- -- 9 9 9 8 8 -- 77
13. - 14. Jakub Mach S1 None 9 8 9 9 2 -- -- 7 5 9 -- -- 76
Pavol Drotár S1 Gymnázium Poštová 9 9 8 9 8 1 -- 5 9 -- 9 -- -- 76
15. Pavol Petruš S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 5 9 9 9 -- -- 68
16. - 18. Žaneta Semanišinová S2 None 9 9 9 9 -- -- 9 7 6 9 -- -- 67
Laura Vištanová S1 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 4 -- 9 -- -- 9 9 -- 9 -- -- 67
Tomáš Domes S1 None 9 8 -- -- -- -- 5 9 -- 9 9 -- 67
19. Daniel Staško S3 None 9 7 -- 5 4 1 7 9 9 9 6 -- 66
20. - 22. Matej Dujava S3 Stredná premyselná škola elektrotechnická Plzenská 1 9 9 9 5 -- 1 7 9 -- 9 5 -- 63
Jakub Genči S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 9 9 9 -- -- -- 63
Veronika Demčáková S1 Gymnázium Poštová 9 3 6 -- 9 -- -- 9 9 -- 9 -- -- 63
23. Tomáš Kuzma S2 Gymnázium Jura Hronca 9 7 3 9 0 0 7 9 9 9 -- -- 62
24. Peter Kovács S3 None 9 9 9 9 -- -- 7 7 -- 9 -- -- 59
25. - 26. Ádám Urbán S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 7 2 -- -- -- 4 -- 9 -- -- 58
Kristína Bratková Z9 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 -- -- -- -- 4 7 2 9 -- -- 58
27. - 28. Roman Staňo S3 None 9 9 9 9 -- -- 9 9 -- -- -- -- 54
Florián Hatala S3 None 9 9 -- 9 -- -- 9 9 9 -- -- -- 54
29. Zoltán Hanesz S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- -- -- -- -- 9 -- 9 -- -- 53
30. Dorota Jarošová S3 None 9 9 -- 9 -- -- 6 9 -- 9 -- -- 51
31. Milan Kubala S2 Gymnázium Tajovského 25 8 9 -- 5 -- -- 9 9 -- 9 -- -- 49
32. - 33. Zuzana Vrátná S2 None 9 6 -- 7 1 -- 9 9 7 -- -- -- 48
Jakub Žoldák S1 Gymnázium Poštová 9 1 1 -- 5 2 -- 7 9 -- 9 -- -- 48
34. Martin Števko Z8 Gymnázium Alejová 1 3 6 5 3 -- -- 5 9 1 -- -- -- 47
35. - 36. Šimon Vančo S1 None 3 8 -- -- -- -- 8 9 -- -- -- -- 45
Veronika Rišková S1 None -- -- -- -- -- -- 9 9 9 9 -- -- 45
37. Tomáš Terem S2 Gymnázium Tajovského 25 9 9 9 5 -- -- 3 8 -- -- -- -- 43
38. - 39. Michal Pándy S1 None 9 8 -- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- 42
Anton Gromóczki S3 None 9 8 9 -- -- -- 9 7 -- -- -- -- 42
40. Marianna Pavlišinová S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- -- 8 5 9 9 -- -- 40
41. - 42. Andrea Ženčuchová S3 None 9 9 9 -- -- -- -- 8 -- -- -- -- 35
Viktor Pristaš S2 None 8 5 -- -- -- -- 8 5 -- 9 -- -- 35
43. Marek Biroš S3 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- 9 1 -- -- 8 7 -- -- -- -- 34
44. Marek Koman Z9 None 5 6 0 7 -- -- 2 3 -- -- -- -- 33
45. Daniel Koľ S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- -- 5 6 -- 9 -- -- 29
46. Tomáš Koleda S2 None 9 6 -- -- -- -- 5 6 -- -- -- -- 26
47. Eduard Čuba S3 None 9 -- -- -- -- -- 5 8 -- -- -- -- 22
48. - 49. Veronika Schmidtová S1 Gymnázium Alejová 1 3 -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19
Eduard Lavuš S1 Gymnázium Alejová 1 3 5 2 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 19
50. - 51. Richard Pavčík S2 Gymnázium Tajovského 25 3 8 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Samuel Oswald S1 None 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
52. - 53. Samuel Schneider S2 Gymnázium Tajovského 25 9 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17
Dominik Vranay S1 None 3 4 2 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 17
54. - 56. Matúš Kaintz S1 None 6 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
Janka Muchinová S1 None -- -- -- -- -- -- -- 7 -- -- -- -- 14
Ján Špak S1 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- -- -- -- -- -- -- 7 -- -- -- -- 14
57. - 58. Maroš Kulík S1 None 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6
Jozef Janovec S3 None -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!