Poradie seminára STROM, 41. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Martin Števko S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 9 9 54
Sára Kuťková S3 Hants East Rural High School 9 9 9 9 9 9 54
3. - 5. Peter Onduš S3 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 9 9 9 9 9 52
Samuel Krajči S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 8 9 9 52
Miroslav Macko S1 LEAF Academy 7 9 9 9 9 -- 52
6. - 7. Filip Csonka S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 9 -- 50
Martin Mihálik S2 Gymnázium Alejová 1 7 9 9 9 9 -- 50
8. Jakub Pravda S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 9 9 3 3 48
9. Matej Hanus S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 9 2 -- 46
10. Michal Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 9 -- -- 44
11. - 12. Branislav Pastula S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 7 -- 9 42
Dávid Pásztor S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 6 6 9 3 -- 42
13. - 14. Róbert Sabovčík S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 5 -- -- 41
Timea Szöllősová S1 Gymnázium Grösslingová 18 8 9 9 6 -- -- 41
15. - 16. Michaela Bobeničová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 8 2 -- 39
Dorota Porubská S1 Gymnázium Leonarda Stöckela 7 9 3 7 4 -- 39
17. Tomáš Ganz S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 9 9 4 -- 0 38
18. - 19. Patrik Paľovčík S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 -- -- 36
Klára Hricová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 6 -- 3 36
20. - 23. Martin Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 7 -- 1 35
Martin Starovič S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 8 -- -- -- 35
Matej Tarča S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 9 -- -- 35
Alex Chudíc S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 -- 9 -- -- 35
24. - 25. Martin Spišák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 -- -- 34
Norbert Micheľ Z9 Základná škola Krosnianska 4 1 7 8 9 -- -- 34
26. Štefánia Glevitzká S2 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 7 9 -- -- 6 9 31
27. Michal Vorobel Z9 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- 3 9 -- -- 30
28. Radovan Lascsák S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 3 8 -- -- 29
29. Viktória Brezinová S2 Gymnázium Alejová 1 9 8 2 9 -- -- 28
30. - 34. Lujza Milotová Z9 Základná škola Bruselská 18 4 7 2 7 -- -- 27
Gabriela Genčiová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 27
Ján Richnavský Z9 Základná škola Krosnianska 4 6 3 9 -- -- -- 27
Tatiana Bielaková S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- -- -- -- 27
Daniel Magula S3 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského 9 9 9 -- -- -- 27
35. - 36. Michaela Rusnáková Z9 Gymnázium Alejová 1 1 7 -- 9 -- -- 26
Barbora Barančíková S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 -- -- -- -- 26
37. - 39. Benjamín Mravec S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- 7 -- -- 25
Simona Sabovčíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 8 2 -- -- -- 25
Miriam Magočiová S1 Gymnázium Poštová 9 -- 7 -- 7 -- 4 25
40. Jakub Farbula Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 6 -- -- 24
41. - 42. Jonáš Suvák S1 Gymnázium J. A. Raymana 1 9 3 -- -- 1 23
Martin Albert Gbúr S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 5 -- -- 23
43. Vratislav Madáč S2 Gymnázium Alejová 1 7 -- 9 6 -- -- 22
44. Jakub Venglik S2 Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava 0 7 2 8 1 2 21
45. - 46. Dominika Nguyen Z9 Gymnázium Alejová 1 6 2 -- 6 -- -- 20
Andrej Pankuch Z9 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- 7 -- -- 20
47. - 49. Tomáš Chovančák S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 18
Samuel Novák S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- -- -- 18
Dominika Jurášová S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 2 -- -- -- -- 18
50. Marek Koman S3 Gymnázium Alejová 1 4 9 -- 4 -- -- 17
51. - 53. Samuel Chaba S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 7 -- -- 16
Ondrej Tomášik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- 8 0 -- -- -- 16
Lucia Hlaváčiková S3 Gymnázium sv. Edity Steinovej 7 9 -- -- -- 0 16
54. - 55. Michaela Dlugošová S3 Gymnázium Kukučínova 1 -- -- 3 7 -- -- 10
Juraj Vlašič S2 Gymnázium Alberta Einsteina -- 1 1 7 -- 1 10
56. - 59. Martin Šalagovič S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9
Erik Berta S2 Gymnázium Alejová 1 2 -- 0 7 -- -- 9
Katarína Kuľková S3 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- -- -- 9
Róberta Juríková S2 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského -- -- -- -- -- 9 9
60. Klára Kapustová Z9 Gymnázium Senecká 2 -- 0 1 -- 0 0 2
61. Eduard Čekel S1 Technická akadémia Hviezdoslavova 6 -- 0 0 0 -- 0 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Matej Hanus S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 9 9 3 48
2. Lujza Milotová Z9 Základná škola Bruselská 18 9 3 9 3 9 -- 42
3. Branislav Pastula S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 9 -- 5 41
4. Dávid Pásztor S1 Gymnázium J. A. Raymana 8 3 9 9 -- 2 40
5. - 6. Martin Števko S2 Gymnázium Alejová 1 9 2 1 7 9 9 38
Dorota Porubská S1 Gymnázium Leonarda Stöckela 9 0 2 9 3 6 38
7. Martin Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 3 9 7 9 -- 37
8. - 9. Patrik Paľovčík S1 Gymnázium Poštová 9 8 -- 9 -- 9 -- 35
Miroslav Macko S1 LEAF Academy 8 1 5 3 9 -- 35
10. - 11. Timea Szöllősová S1 Gymnázium Grösslingová 18 8 8 -- -- -- 9 34
Jakub Pravda S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 1 9 3 3 -- 34
12. Michal Vorobel Z9 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- 2 4 9 -- 33
13. - 14. Norbert Micheľ Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 3 3 7 -- -- 31
Radovan Lascsák S1 Gymnázium Poštová 9 9 1 6 -- -- 6 31
15. Matej Moško S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 1 9 7 3 -- 30
16. - 19. Tomáš Chovančák S1 Gymnázium Poštová 9 9 1 6 -- 3 -- 28
Martin Albert Gbúr S1 Gymnázium Poštová 9 8 1 -- 1 9 0 28
Sára Kuťková S3 Hants East Rural High School 9 4 -- 6 9 -- 28
Róberta Juríková S2 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 8 -- 1 7 9 2 28
20. - 22. Viktória Brezinová S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 9 -- -- 27
Michaela Rusnáková Z9 Gymnázium Alejová 1 8 2 -- 3 3 3 27
Štefánia Glevitzká S2 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 8 -- 1 9 9 -- 27
23. - 25. Martin Mihálik S2 Gymnázium Alejová 1 9 3 9 5 -- -- 26
Róbert Sabovčík S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 5 3 -- 26
Ján Richnavský Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 0 3 4 -- 1 26
26. Ondrej Tomášik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 8 -- 1 -- 8 -- 25
27. Erik Řehulka S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 6 -- -- -- -- 22
28. - 29. Peter Onduš S3 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 1 9 -- -- 2 21
Michaela Dlugošová S3 Gymnázium Kukučínova 1 9 -- 9 1 -- 2 21
30. - 31. Martin Spišák S3 Gymnázium Alejová 1 9 -- 2 -- 9 -- 20
Erik Berta S2 Gymnázium Alejová 1 8 0 9 -- 3 -- 20
32. - 35. Benjamín Mravec S1 Gymnázium Poštová 9 8 -- 2 -- -- 1 19
Simona Sabovčíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 -- -- -- 3 -- 19
Gabriela Genčiová Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 2 -- -- 3 -- 19
Miriam Magočiová S1 Gymnázium Poštová 9 8 -- -- -- 3 -- 19
36. - 44. Filip Csonka S2 Gymnázium Alejová 1 9 0 9 -- -- -- 18
Kristína Bratková S4 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 -- -- -- 9 -- 18
Martin Šalagovič S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 -- -- -- 18
Michal Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 18
Andrea Faguľová S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 18
Martin Starovič S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- -- 18
Jakub Farbula Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 18
Barbora Barančíková S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 -- -- -- -- -- 18
Alex Chudíc S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 -- -- -- -- -- 18
45. Tomáš Ganz S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 -- -- -- -- -- 14
46. - 48. Jonáš Suvák S1 Gymnázium J. A. Raymana -- 5 -- -- 3 -- 13
Klára Hricová Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- 3 -- 13
Kristína Grolmusová S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 1 0 2 2 3 2 13
49. Katarína Kuľková S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 0 3 -- 12
50. - 51. Vratislav Madáč S2 Gymnázium Alejová 1 8 -- -- -- 3 -- 11
Michaela Bobeničová S2 Gymnázium Poštová 9 8 2 -- -- 0 1 11
52. - 53. Juraj Jursa S3 LEAF Academy 9 -- -- -- -- -- 9
Jaroslav Paška S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 -- -- -- -- -- 9
54. Samuel Chaba S2 Gymnázium Alejová 1 8 -- -- -- -- -- 8
55. Andrej Pankuch Z9 Gymnázium Alejová 1 -- 1 3 -- -- -- 7
56. - 57. Samuel Krajči S2 Gymnázium Alejová 1 0 0 0 0 0 0 0
Dominika Jurášová S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 0 0 0 -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Matej Hanus S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 9 2 -- 9 -- 9 9 9 3 94
2. Martin Števko S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 9 9 9 2 1 7 9 9 92
3. Miroslav Macko S1 LEAF Academy 7 9 9 9 9 -- 8 1 5 3 9 -- 87
4. Branislav Pastula S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 7 -- 9 9 -- 9 9 -- 5 83
5. - 7. Dávid Pásztor S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 6 6 9 3 -- 8 3 9 9 -- 2 82
Jakub Pravda S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 9 9 3 3 9 1 9 3 3 -- 82
Sára Kuťková S3 Hants East Rural High School 9 9 9 9 9 9 9 4 -- 6 9 -- 82
8. Dorota Porubská S1 Gymnázium Leonarda Stöckela 7 9 3 7 4 -- 9 0 2 9 3 6 77
9. Martin Mihálik S2 Gymnázium Alejová 1 7 9 9 9 9 -- 9 3 9 5 -- -- 76
10. Timea Szöllősová S1 Gymnázium Grösslingová 18 8 9 9 6 -- -- 8 8 -- -- -- 9 75
11. Peter Onduš S3 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 9 9 9 9 9 9 1 9 -- -- 2 73
12. Martin Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 7 -- 1 9 3 9 7 9 -- 72
13. Patrik Paľovčík S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 -- -- 8 -- 9 -- 9 -- 71
14. Lujza Milotová Z9 Základná škola Bruselská 18 4 7 2 7 -- -- 9 3 9 3 9 -- 69
15. Filip Csonka S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 9 -- 9 0 9 -- -- -- 68
16. Róbert Sabovčík S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 5 -- -- 9 -- -- 5 3 -- 67
17. Norbert Micheľ Z9 Základná škola Krosnianska 4 1 7 8 9 -- -- 9 3 3 7 -- -- 65
18. Michal Vorobel Z9 Gymnázium J. A. Raymana 9 -- 3 9 -- -- 9 -- 2 4 9 -- 63
19. Michal Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- 62
20. Radovan Lascsák S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 3 8 -- -- 9 1 6 -- -- 6 60
21. Štefánia Glevitzká S2 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 7 9 -- -- 6 9 8 -- 1 9 9 -- 58
22. Viktória Brezinová S2 Gymnázium Alejová 1 9 8 2 9 -- -- 9 -- 9 9 -- -- 55
23. Martin Spišák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 -- -- 9 -- 2 -- 9 -- 54
24. - 27. Ján Richnavský Z9 Základná škola Krosnianska 4 6 3 9 -- -- -- 9 0 3 4 -- 1 53
Martin Starovič S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 8 -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 53
Michaela Rusnáková Z9 Gymnázium Alejová 1 1 7 -- 9 -- -- 8 2 -- 3 3 3 53
Alex Chudíc S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 -- 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- 53
28. - 29. Samuel Krajči S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 8 9 9 0 0 0 0 0 0 52
Tomáš Ganz S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 7 9 9 4 -- 0 7 -- -- -- -- -- 52
30. Martin Albert Gbúr S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 5 -- -- 8 1 -- 1 9 0 51
31. Michaela Bobeničová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 8 2 -- 8 2 -- -- 0 1 50
32. Klára Hricová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- 6 -- 3 5 -- -- -- 3 -- 49
33. - 34. Gabriela Genčiová Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 9 -- -- -- -- 7 2 -- -- 3 -- 46
Tomáš Chovančák S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 9 1 6 -- 3 -- 46
35. - 38. Barbora Barančíková S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 9 -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 44
Simona Sabovčíková Z9 Základná škola Krosnianska 4 7 8 2 -- -- -- 8 -- -- -- 3 -- 44
Miriam Magočiová S1 Gymnázium Poštová 9 -- 7 -- 7 -- 4 8 -- -- -- 3 -- 44
Benjamín Mravec S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- 7 -- -- 8 -- 2 -- -- 1 44
39. Jakub Farbula Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 6 -- -- 9 -- -- -- -- -- 42
40. Ondrej Tomášik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského -- 8 0 -- -- -- 8 -- 1 -- 8 -- 41
41. Róberta Juríková S2 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského -- -- -- -- -- 9 8 -- 1 7 9 2 37
42. Jonáš Suvák S1 Gymnázium J. A. Raymana 1 9 3 -- -- 1 -- 5 -- -- 3 -- 36
43. Matej Tarča S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 35
44. Vratislav Madáč S2 Gymnázium Alejová 1 7 -- 9 6 -- -- 8 -- -- -- 3 -- 33
45. Michaela Dlugošová S3 Gymnázium Kukučínova 1 -- -- 3 7 -- -- 9 -- 9 1 -- 2 31
46. Matej Moško S2 Gymnázium Grösslingová 18 -- -- -- -- -- -- 9 1 9 7 3 -- 30
47. Erik Berta S2 Gymnázium Alejová 1 2 -- 0 7 -- -- 8 0 9 -- 3 -- 29
48. - 51. Daniel Magula S3 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Martin Šalagovič S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9 -- 9 -- -- -- 27
Tatiana Bielaková S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Andrej Pankuch Z9 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- 7 -- -- -- 1 3 -- -- -- 27
52. Samuel Chaba S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 7 -- -- 8 -- -- -- -- -- 24
53. Erik Řehulka S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- -- -- -- -- -- 8 6 -- -- -- -- 22
54. - 55. Jakub Venglik S2 Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava 0 7 2 8 1 2 -- -- -- -- -- -- 21
Katarína Kuľková S3 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- -- -- 9 -- -- 0 3 -- 21
56. Dominika Nguyen Z9 Gymnázium Alejová 1 6 2 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 20
57. - 60. Dominika Jurášová S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 8 2 -- -- -- -- 0 0 0 -- -- -- 18
Samuel Novák S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Andrea Faguľová S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 18
Kristína Bratková S4 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- -- -- -- -- -- 9 -- -- -- 9 -- 18
61. Marek Koman S3 Gymnázium Alejová 1 4 9 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 17
62. Lucia Hlaváčiková S3 Gymnázium sv. Edity Steinovej 7 9 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- 16
63. Kristína Grolmusová S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu -- -- -- -- -- -- 1 0 2 2 3 2 13
64. Juraj Vlašič S2 Gymnázium Alberta Einsteina -- 1 1 7 -- 1 -- -- -- -- -- -- 10
65. - 66. Juraj Jursa S3 LEAF Academy -- -- -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 9
Jaroslav Paška S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- -- -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 9
67. Klára Kapustová Z9 Gymnázium Senecká 2 -- 0 1 -- 0 0 -- -- -- -- -- -- 2
68. Eduard Čekel S1 Technická akadémia Hviezdoslavova 6 -- 0 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!