Branislav Pastula

About: Some stuff

Hobbies: Some other stuff

Competitions participated in: Matik STROM

4. miesto

Najlepšie umiestnenie

80

Vyriešené problémy

0

Zúčastnené sústredenia

Percentil pre jednotlivé semestre

Výkon súťažiaceho v danom semestri je reprezentovaný percentilom. Percentil je precentuálny podiel súťažiacich, ktorí dosiahli horší počet bodov ako ty, t.j. ak si dosiahol 75. percentil, tvoje skóre je lepšie než troch štvrtín tvojich spolusúťažiach. Ak si súťažil vo viacerých seminároch, zobrazia sa v grafe osobitne.

Posledné komentáre

  • Znamená zápis R→R, že definičný obor aj obor hodnôt funkcie f(x) je celá množina reálnych čísiel? A existuje pre takúto funkciu nejaké špeciálne pomenovanie (napr. suriektívna alebo na)?

    Branislav Pastula, 13. marec 2019 18:58:15
  • To, že aritmetická postupnosť obsahuje 3 členy danej geometrickej znamená, že sa tieto 3 členy aritmetickej zhodujú s 3 členmi geometrickej nielen v hodnote ale aj v poradovom čísle v postupnosti alebo to mám chápať tak, že stačí, aby sa zhodovali iba v hodnote (pri takomto chápaní by sa napr. v aritmetickej postupnosti s prvým členom 0 a diferenciou 2, nachádzali všetky členy danej geometrickej okrem jej nultého člena, ktorý sa rovná 1, kým pri chápaní, ktoré opisujem v prvej časti otázky (pred alebo) by sa táto aritmetická postupnosť (s prvým členom 0 a diferenciou 2) s danou geometrickou zhodovala iba v prvom člene (rovnom 2) a v druhom člene (rovnom 4))?

    Branislav Pastula, 22. apríl 2019 16:32:58

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!