Poradie seminára STROM, 47. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 6. Lucia Chladná S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Oskar Hritz S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 9 54
Tomáš Kubrický S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- 9 54
Adam Džavoronok S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 9 54
Martin Kopčány S4 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 9 9 9 54
Anna Podmanická S2 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 0 9 9 9 9 54
7. Simon Omaník S2 Gymnázium Grösslingová 18 7 9 9 9 8 9 53
8. - 9. Veronika Chovancová S4 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 7 9 52
Richard Vodička S2 Gymnázium Alejová 1 9 7 7 9 9 9 52
10. - 13. Marek Horváth S2 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 6 2 9 9 51
Eva Krajčiová S1 Gymnázium Alejová 1 9 4 9 8 7 9 51
Jakub Šošovička S4 Súkromné gymnázium Cenada pre žiakov s intelektovým nadaním 9 6 9 9 9 9 51
Andrej Znamenáček S2 Gymnázium Grösslingová 18 -- 8 9 8 9 9 51
14. Oliver Seman S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 -- 9 50
15. Michal Iľkovič S2 Gymnázium sv. Moniky 9 9 7 7 9 -- 48
16. Natália Čigašová S4 Gymnázium Poštová 9 9 6 9 9 7 6 46
17. - 18. Viera Glevitzká S4 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 9 9 9 9 9 0 45
Veronika Jakabová S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 6 -- 9 45
19. Ondrej Králik S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 4 -- 8 42
20. - 21. Janka Urbánová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 2 2 9 3 41
Michal Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 -- 7 -- 41
22. Matúš Pokorný S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 1 -- -- 37
23. - 24. Sara Gašparová S4 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 -- -- 36
Martin Belluš S4 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- 9 -- 9 36
25. - 26. Veronika Vodičková S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 -- 9 -- 35
Lucia Kleščová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 4 -- -- 35
27. - 29. Tomáš Sukeľ S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 9 5 1 -- -- 33
Matúš Libák S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 5 -- -- 33
Alzbeta Klimentova S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 6 -- -- 33
30. - 31. Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 5 -- -- -- 32
Michal Urban S4 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- 7 -- 7 32
32. Soňa Vasiľová S2 Gymnázium Kukučínova 1 9 9 5 4 -- -- 31
33. - 40. Štefan Vašak S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- 27
Miriam Horváthová S4 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 9 9 9 -- -- -- 27
Oskar Cacara S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 27
Martin Šmilňák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- 9 -- 27
Branislav Ječim S3 Gymnázium Školská 7 9 9 9 -- -- -- 27
Samuel Výrostek S4 Stredná zdravotnícka škola Moyzesova 17 9 7 2 5 -- 4 27
Ján Stupák S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 27
Marek Ištok S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 6 2 4 -- -- 27
41. - 42. Natália Poliačiková S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 5 4 -- -- 26
Nina Anna Betáková S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 7 9 2 1 0 -- 26
43. Vladimír Slanina S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 7 -- -- 25
44. Natália Tkáčová S1 Spojená škola Dominika Tatarku 9 5 1 4 -- -- 24
45. - 46. Ľubomír Vargovčík S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 5 -- -- -- 23
Viliam Geffert S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 5 0 -- -- 23
47. Sarah Klopstock Z9 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 4 9 4 1 -- 0 22
48. - 51. Katarína Farbulová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 18
Peter Varga S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 18
Tomáš Boledovič S1 Cirkevná základná škola Narnia 9 1 4 -- -- -- 18
Matúš Jonaštík S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- -- -- -- 18
52. Michal Almáši S4 Gymnázium Park mládeže 5 8 9 -- -- -- -- 17
53. - 55. Bianka Gurská S3 Gymnázium Poštová 9 9 7 -- -- -- -- 16
Terézia Stanová S3 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 7 -- -- -- -- 16
Adela Horváthová S3 Gymnázium Poštová 9 9 7 -- -- -- -- 16
56. - 58. Šimon Borovský S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 6 -- -- -- -- 15
Alica Cimráková S2 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 6 -- -- -- -- 15
Michal Ferdinandy Z9 Gymnázium Alejová 1 9 1 2 1 -- -- 15
59. Miroslava Pokorná S3 Gymnázium Grösslingová 18 5 9 -- -- -- -- 14
60. - 61. Erik Jochman S3 Gymnázium Alejová 1 4 9 -- -- -- -- 13
Alexandra Kopčányová S1 Gymnázium Jána Chalupku 9 1 1 1 -- -- 13
62. Juraj Kramár S2 Gymnázium Alejová 1 8 -- 4 -- -- -- 12
63. Adam Žulevič S1 Gymnázium Alejová 1 9 ? ? 1 ? -- 11
64. Paulína Tkáčová S2 Spojená škola Dominika Tatarku 9 -- -- 1 -- -- 10
65. - 68. Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9
Tomáš Jakubec S2 Technická akadémia Hviezdoslavova 6 9 -- -- -- -- -- 9
Katarína Polanská S2 Cirkevné spojená škola sv. Cyrila a Metóda 8 -- -- 1 -- 0 9
Abigail Beblavá S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9
69. Kalista Semancová S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 4 2 1 -- -- -- 7
70. Ladislav Jakab S3 Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola 2 1 0 0 0 0 3
71. František Bublák Z8 Gymnázium A. Bernoláka 2 -- -- -- -- -- 2

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 8. Lucia Chladná S2 Gymnázium Grösslingová 18 ? ? ? ? 9 9 18
Veronika Chovancová S4 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého ? ? ? ? 9 9 18
Martin Kopčány S4 Gymnázium Jána Chalupku ? ? ? ? 9 9 18
Natália Čigašová S4 Gymnázium Poštová 9 ? ? ? ? 9 9 18
Richard Vodička S2 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? -- 9 9 18
Simon Omaník S2 Gymnázium Grösslingová 18 -- -- -- -- 9 9 18
Andrej Znamenáček S2 Gymnázium Grösslingová 18 -- -- -- -- 9 9 18
Jakub Šošovička S4 Súkromné gymnázium Cenada pre žiakov s intelektovým nadaním ? ? ? ? 9 9 18
9. Adam Džavoronok S4 Gymnázium Poštová 9 ? ? ? ? 8 9 17
10. Oskar Hritz S4 Gymnázium Poštová 9 ? ? -- -- 8 8 16
11. Anna Podmanická S2 Gymnázium Varšavská cesta 1 ? ? ? ? 7 6 13
12. - 18. Vladimír Slanina S2 Gymnázium Poštová 9 ? ? ? ? 9 -- 9
Tomáš Kubrický S2 Gymnázium Poštová 9 ? ? ? ? 9 -- 9
Michal Iľkovič S2 Gymnázium sv. Moniky ? ? ? ? 9 -- 9
Janka Urbánová Z9 Gymnázium Alejová 1 ? ? -- ? 9 -- 9
Eva Krajčiová S1 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? ? 9 -- 9
Viera Glevitzká S4 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského ? ? -- ? 9 -- 9
Dominik Rigasz S2 Gymnázium Jura Hronca -- -- -- -- -- 9 9
19. Ondrej Králik S2 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? ? 6 1 7
20. - 21. Sara Gašparová S4 Gymnázium Grösslingová 18 ? ? -- ? 4 2 6
Martin Belluš S4 Gymnázium Grösslingová 18 ? ? -- ? 3 3 6
22. Rudolf Kusý S1 Obchodná akadémia Pezinok ? ? ? ? 5 -- 5
23. - 26. Martin Šmilňák S3 Gymnázium Alejová 1 ? ? -- ? 4 -- 4
Tomáš Boledovič S1 Cirkevná základná škola Narnia -- ? -- -- 4 -- 4
Oliver Seman S1 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? ? 4 -- 4
Sarah Klopstock Z9 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 ? ? ? ? 4 -- 4
27. - 61. Katarína Farbulová S2 Gymnázium Poštová 9 ? ? -- -- -- -- 0
Natália Poliačiková S2 Gymnázium Poštová 9 ? -- -- -- -- -- 0
Bianka Gurská S3 Gymnázium Poštová 9 ? ? ? ? -- -- 0
Natália Tkáčová S1 Spojená škola Dominika Tatarku ? ? -- ? -- -- 0
Terézia Stanová S3 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského ? ? -- -- -- -- 0
Paulína Tkáčová S2 Spojená škola Dominika Tatarku -- ? -- ? -- -- 0
Adela Horváthová S3 Gymnázium Poštová 9 ? ? -- -- -- -- 0
Marek Horváth S2 Gymnázium Konštantínova 2 ? ? ? ? -- -- 0
Veronika Vodičková S2 Gymnázium Alejová 1 ? ? -- ? -- -- 0
Štefan Vašak S4 Gymnázium Poštová 9 ? ? ? ? -- -- 0
Ľubomír Vargovčík S4 Gymnázium Poštová 9 ? ? ? ? -- -- 0
Miriam Horváthová S4 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 ? ? ? ? -- -- 0
Oskar Cacara S1 Gymnázium Poštová 9 ? ? -- -- -- -- 0
Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku ? ? -- ? -- -- 0
Nina Anna Betáková S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu ? ? ? ? -- -- 0
Tomáš Sukeľ S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu ? ? ? -- -- -- 0
Matúš Libák S2 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? -- -- -- 0
František Bublák Z8 Gymnázium A. Bernoláka -- -- -- ? -- -- 0
Viliam Geffert S4 Gymnázium Poštová 9 ? ? -- ? -- -- 0
Branislav Ječim S3 Gymnázium Školská 7 ? ? -- -- -- -- 0
Michal Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? ? -- -- 0
Ladislav Jakab S3 Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola ? ? ? ? 0 -- 0
Alica Cimráková S2 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu ? ? -- -- -- -- 0
Lucia Kleščová S2 Gymnázium Poštová 9 ? ? -- -- -- -- 0
Juraj Kramár S2 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? ? -- -- 0
Kalista Semancová S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu -- -- ? ? -- -- 0
Veronika Jakabová S1 Gymnázium Alejová 1 ? -- -- -- -- -- 0
Adam Žulevič S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- ? -- -- 0
Michal Ferdinandy Z9 Gymnázium Alejová 1 ? ? ? ? -- -- 0
Ján Stupák S1 Gymnázium Alejová 1 ? -- -- -- -- -- 0
Matúš Pokorný S1 Gymnázium Grösslingová 18 ? ? ? ? -- -- 0
Marek Ištok S1 Gymnázium J. A. Raymana -- ? -- -- -- -- 0
Matúš Jonaštík S3 Gymnázium Grösslingová 18 ? ? -- -- -- -- 0
Soňa Vasiľová S2 Gymnázium Kukučínova 1 ? ? ? -- -- -- 0
Alzbeta Klimentova S3 Gymnázium Poštová 9 ? ? ? ? -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Martin Kopčány S4 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 9 9 9 ? ? ? ? 9 9 72
Lucia Chladná S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 ? ? ? ? 9 9 72
3. - 4. Adam Džavoronok S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 9 ? ? ? ? 8 9 71
Simon Omaník S2 Gymnázium Grösslingová 18 7 9 9 9 8 9 -- -- -- -- 9 9 71
5. - 7. Oskar Hritz S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 9 ? ? -- -- 8 8 70
Veronika Chovancová S4 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 7 9 ? ? ? ? 9 9 70
Richard Vodička S2 Gymnázium Alejová 1 9 7 7 9 9 9 ? ? ? -- 9 9 70
8. Jakub Šošovička S4 Súkromné gymnázium Cenada pre žiakov s intelektovým nadaním 9 6 9 9 9 9 ? ? ? ? 9 9 69
9. Anna Podmanická S2 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 0 9 9 9 9 ? ? ? ? 7 6 67
10. Natália Čigašová S4 Gymnázium Poštová 9 9 6 9 9 7 6 ? ? ? ? 9 9 64
11. Tomáš Kubrický S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- 9 ? ? ? ? 9 -- 63
12. Eva Krajčiová S1 Gymnázium Alejová 1 9 4 9 8 7 9 ? ? ? ? 9 -- 60
13. Michal Iľkovič S2 Gymnázium sv. Moniky 9 9 7 7 9 -- ? ? ? ? 9 -- 57
14. - 15. Oliver Seman S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 9 -- 9 ? ? ? ? 4 -- 54
Viera Glevitzká S4 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 9 9 9 9 9 0 ? ? -- ? 9 -- 54
16. - 17. Marek Horváth S2 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 6 2 9 9 ? ? ? ? -- -- 51
Andrej Znamenáček S2 Gymnázium Grösslingová 18 -- 8 9 8 9 9 -- -- -- -- -- -- 51
18. Janka Urbánová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 2 2 9 3 ? ? -- ? 9 -- 50
19. Ondrej Králik S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 4 -- 8 ? ? ? ? 6 1 49
20. Veronika Jakabová S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 6 -- 9 ? -- -- -- -- -- 45
21. - 22. Martin Belluš S4 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- 9 -- 9 ? ? -- ? 3 3 42
Sara Gašparová S4 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 -- -- ? ? -- ? 4 2 42
23. Michal Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 -- 7 -- ? ? ? ? -- -- 41
24. Matúš Pokorný S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 1 -- -- ? ? ? ? -- -- 37
25. - 26. Lucia Kleščová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 4 -- -- ? ? -- -- -- -- 35
Veronika Vodičková S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 -- 9 -- ? ? -- ? -- -- 35
27. Vladimír Slanina S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 7 -- -- ? ? ? ? 9 -- 34
28. - 30. Matúš Libák S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 5 5 -- -- ? ? ? -- -- -- 33
Tomáš Sukeľ S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 9 5 1 -- -- ? ? ? -- -- -- 33
Alzbeta Klimentova S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 6 -- -- ? ? ? ? -- -- 33
31. - 32. Michal Urban S4 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- 7 -- 7 -- -- -- -- -- -- 32
Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 5 -- -- -- ? ? -- ? -- -- 32
33. - 34. Martin Šmilňák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- 9 -- ? ? -- ? 4 -- 31
Soňa Vasiľová S2 Gymnázium Kukučínova 1 9 9 5 4 -- -- ? ? ? -- -- -- 31
35. - 41. Samuel Výrostek S4 Stredná zdravotnícka škola Moyzesova 17 9 7 2 5 -- 4 -- -- -- -- -- -- 27
Branislav Ječim S3 Gymnázium Školská 7 9 9 9 -- -- -- ? ? -- -- -- -- 27
Miriam Horváthová S4 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 9 9 9 -- -- -- ? ? ? ? -- -- 27
Ján Stupák S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- ? -- -- -- -- -- 27
Oskar Cacara S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- ? ? -- -- -- -- 27
Štefan Vašak S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- ? ? ? ? -- -- 27
Marek Ištok S1 Gymnázium J. A. Raymana 9 6 2 4 -- -- -- ? -- -- -- -- 27
42. - 44. Nina Anna Betáková S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 7 9 2 1 0 -- ? ? ? ? -- -- 26
Natália Poliačiková S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 5 4 -- -- ? -- -- -- -- -- 26
Sarah Klopstock Z9 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 4 9 4 1 -- 0 ? ? ? ? 4 -- 26
45. Natália Tkáčová S1 Spojená škola Dominika Tatarku 9 5 1 4 -- -- ? ? -- ? -- -- 24
46. - 47. Viliam Geffert S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 5 0 -- -- ? ? -- ? -- -- 23
Ľubomír Vargovčík S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 5 -- -- -- ? ? ? ? -- -- 23
48. Tomáš Boledovič S1 Cirkevná základná škola Narnia 9 1 4 -- -- -- -- ? -- -- 4 -- 22
49. - 52. Peter Varga S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Katarína Farbulová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- ? ? -- -- -- -- 18
Matúš Jonaštík S3 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 -- -- -- -- ? ? -- -- -- -- 18
Andrej Znamenáček S2 Gymnázium Grösslingová 18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 9 18
53. Michal Almáši S4 Gymnázium Park mládeže 5 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17
54. - 56. Bianka Gurská S3 Gymnázium Poštová 9 9 7 -- -- -- -- ? ? ? ? -- -- 16
Terézia Stanová S3 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 7 -- -- -- -- ? ? -- -- -- -- 16
Adela Horváthová S3 Gymnázium Poštová 9 9 7 -- -- -- -- ? ? -- -- -- -- 16
57. - 59. Michal Ferdinandy Z9 Gymnázium Alejová 1 9 1 2 1 -- -- ? ? ? ? -- -- 15
Šimon Borovský S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15
Alica Cimráková S2 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 6 -- -- -- -- ? ? -- -- -- -- 15
60. Miroslava Pokorná S3 Gymnázium Grösslingová 18 5 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
61. - 62. Alexandra Kopčányová S1 Gymnázium Jána Chalupku 9 1 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 13
Erik Jochman S3 Gymnázium Alejová 1 4 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13
63. Juraj Kramár S2 Gymnázium Alejová 1 8 -- 4 -- -- -- ? ? ? ? -- -- 12
64. Adam Žulevič S1 Gymnázium Alejová 1 9 ? ? 1 ? -- -- -- -- ? -- -- 11
65. Paulína Tkáčová S2 Spojená škola Dominika Tatarku 9 -- -- 1 -- -- -- ? -- ? -- -- 10
66. - 70. Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Katarína Polanská S2 Cirkevné spojená škola sv. Cyrila a Metóda 8 -- -- 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 9
Tomáš Jakubec S2 Technická akadémia Hviezdoslavova 6 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Abigail Beblavá S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Dominik Rigasz S2 Gymnázium Jura Hronca -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 9
71. Kalista Semancová S2 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 4 2 1 -- -- -- -- -- ? ? -- -- 7
72. Rudolf Kusý S1 Obchodná akadémia Pezinok -- -- -- -- -- -- ? ? ? ? 5 -- 5
73. Ladislav Jakab S3 Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola 2 1 0 0 0 0 ? ? ? ? 0 -- 3
74. František Bublák Z8 Gymnázium A. Bernoláka 2 -- -- -- -- -- -- -- -- ? -- -- 2

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!