Poradie seminára STROM, 36. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Martin Vodička S3 None 9 9 9 9 9 9 54
Patrik Bak S1 None 9 9 9 9 7 9 54
3. Katarína Krajčiová S1 None 9 9 9 9 8 -- 53
4. - 5. Miroslav Stankovič S2 None 9 9 9 8 9 -- 52
Ľudmila Šimková S2 None 9 8 9 9 9 -- 52
6. - 7. Klára Ficková S4 None 9 9 9 9 9 3 48
Ján Jursa S2 None 8 7 9 9 -- 8 48
8. Matúš Hlaváčik S3 None 9 9 8 9 9 2 46
9. Alexander Ténai S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- 6 2 44
10. - 12. Michal Kopf S4 None 9 9 9 9 7 -- 43
Štěpán Šimsa S3 None 9 9 9 7 9 -- 43
Marek Galajda S3 None 9 9 7 9 -- 9 43
13. - 14. František Lami S3 None 9 9 8 8 8 -- 42
Viktor Lukáček S4 None 8 9 9 9 7 -- 42
15. Pavol Koprda S4 None 9 9 9 9 1 -- 37
16. - 18. Richard Trembecký S3 Fakulta Informatiky Masarykovej Univerzity 9 9 9 9 -- -- 36
Martin Rapavý S2 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 9 9 9 9 -- -- 36
Samuel Súčik S1 None 9 9 9 -- -- -- 36
19. - 21. Anton Gromóczki S1 None 7 9 9 -- -- -- 34
Filip Hanzely S3 None 8 9 8 -- 9 -- 34
Marko Puza S2 None 9 9 9 3 2 -- 34
22. Dorota Jarošová S1 None 9 5 7 -- 3 -- 33
23. - 24. Jozef Janovec S1 None 9 7 -- -- 5 2 32
Barbora Marečáková S4 None 6 9 9 8 -- -- 32
25. - 26. Lucia Magurová S3 None 9 9 -- 9 4 -- 31
Irena Bačinská S2 None 9 5 8 -- 5 2 31
27. - 28. Kristína Faguľová S4 None -- 7 6 3 6 8 30
Miloslav Homer S4 None 2 9 3 7 9 -- 30
29. Patrícia Lakatošová S1 None 9 5 -- -- 6 -- 29
30. - 33. Florián Hatala S1 None 7 8 -- -- 3 1 27
Daniel Till S4 None 3 9 8 -- 4 3 27
Mojmír Stehlík S3 None 6 9 8 -- 4 -- 27
Samuel Kočiščák S1 None 1 8 7 -- 3 -- 27
34. Tomáš Kello S3 None 1 9 9 1 4 2 26
35. Peter Kovács S1 None 9 1 -- -- 3 2 24
36. - 39. Vladimír Macko S3 None 6 7 -- -- 9 -- 22
Dávid Ľupták S3 None 9 9 -- 2 -- 2 22
Jakub Dargaj S2 None 7 9 1 2 1 2 22
Martina Oravcová S2 None 9 5 -- 3 3 1 22
40. - 41. Roman Pivovarník S2 None 9 9 -- -- 3 -- 21
Šimon Midlik S2 None -- 6 9 -- 6 -- 21
42. Vladislav Vancák S2 None -- 9 9 -- 2 -- 20
43. - 44. Veronika Koľveková S4 None 9 5 -- -- 3 2 19
Ján Pavlenda S1 None 1 6 2 2 1 2 19
45. Viktória Valachová S2 None 9 9 -- -- -- -- 18
46. - 47. Ján Dudič S3 None 1 8 -- 7 1 -- 17
Dávid Kancián S3 None 8 9 -- -- -- -- 17
48. - 50. Jozef Lelič S4 None -- 7 -- 8 1 -- 16
Barbora Murinová S2 None 1 5 4 -- 6 -- 16
Jaroslav Hofierka S2 None -- 9 -- -- -- 7 16
51. Ivana Gašková S4 None -- 9 -- -- 3 1 13
52. - 54. Tomáš Macko S3 None 1 -- 8 -- 2 -- 11
Ela Bardiovská S3 None -- 9 1 -- 1 -- 11
Mark Daniel S2 None -- 9 -- -- -- 2 11
55. - 56. Karolína Šromeková S2 None 0 9 -- -- 1 -- 10
Ján Kurimský Z9 Gymnázium sv. Moniky -- 3 1 1 -- 2 10
57. Peter Hojnoš S2 None 1 4 -- 1 1 1 9
58. Katarína Tobiášová S1 None 1 2 -- 1 1 1 8
59. Ľuboš Krnáč S1 None -- 0 0 0 -- 1 2

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 7. Martin Vodička S3 None 9 9 9 9 9 9 54
Martin Rapavý S2 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 9 9 9 9 9 -- 54
Katarína Krajčiová S1 None 9 9 9 9 9 -- 54
Miroslav Stankovič S2 None 9 9 9 9 9 -- 54
Patrik Bak S1 None 9 9 9 9 9 9 54
Marko Puza S2 None 9 9 9 9 9 5 54
Jaroslav Hofierka S2 None 9 9 9 9 9 -- 54
8. Klára Ficková S4 None 9 9 9 9 9 7 52
9. Jakub Dargaj S2 None 9 9 9 2 9 7 50
10. Viktor Lukáček S4 None 9 9 9 9 8 5 49
11. - 15. Matúš Hlaváčik S3 None 9 9 9 9 9 -- 45
Lucia Magurová S3 None 9 9 -- 9 9 9 45
Denisa Semanišinová S3 None 9 9 9 9 9 -- 45
Marek Galajda S3 None 9 9 9 9 9 -- 45
Alexander Ténai S1 Gymnázium Poštová 9 9 7 9 2 9 -- 45
16. Mojmír Stehlík S3 None 9 9 8 9 8 1 44
17. - 18. Miloslav Homer S4 None 9 8 9 8 4 -- 38
Jozef Lelič S4 None 9 9 9 2 9 -- 38
19. - 20. Richard Trembecký S3 Fakulta Informatiky Masarykovej Univerzity 9 -- 9 9 9 -- 36
Anton Gromóczki S1 None 9 9 -- -- 9 -- 36
21. - 22. Dorota Jarošová S1 None 9 9 8 -- -- -- 35
Ľudmila Šimková S2 None 9 9 9 -- 8 -- 35
23. Michal Kopf S4 None 9 8 7 9 -- -- 33
24. - 26. Daniel Till S4 None 9 9 1 9 0 2 30
Pavol Koprda S4 None 9 9 9 3 -- -- 30
Roman Pivovarník S2 None 9 9 9 -- 3 -- 30
27. Samuel Kočiščák S1 None 9 8 0 2 -- -- 28
28. - 31. Ján Jursa S2 None 9 -- 9 9 -- -- 27
Vladimír Macko S3 None 9 9 -- 9 -- -- 27
Barbora Marečáková S4 None 9 9 9 -- -- -- 27
Filip Hanzely S3 None 9 9 0 9 -- -- 27
32. Peter Kovács S1 None 9 7 1 0 -- -- 26
33. - 38. Florián Hatala S1 None 9 5 0 2 -- -- 25
Veronika Koľveková S4 None 9 6 9 1 -- -- 25
Jana Kížiková S3 None 9 5 -- 2 9 -- 25
Samuel Súčik S1 None 5 5 5 -- 5 -- 25
Mark Daniel S2 None 9 3 9 2 1 -- 25
Ján Kurimský Z9 Gymnázium sv. Moniky 9 5 0 2 -- -- 25
39. - 40. Martina Oravcová S2 None 9 5 0 2 4 -- 20
Patrícia Lakatošová S1 None 9 -- -- -- 2 -- 20
41. František Lami S3 None 9 8 1 -- -- 1 19
42. Daniel Suchý S1 None 8 -- 1 1 -- -- 18
43. Alexandra Pistráková S4 None 8 -- 9 -- -- -- 17
44. Jozef Janovec S1 None 6 3 -- -- -- -- 15
45. - 49. Ivana Gašková S4 None 9 1 -- 4 -- -- 14
Ján Dudič S3 None 9 1 0 2 2 -- 14
Kristína Faguľová S4 None 4 5 5 -- -- -- 14
Ivana Sopatová S3 None 9 5 -- -- 0 -- 14
Tomáš Kello S3 None 9 -- 0 5 -- -- 14
50. Dávid Ľupták S3 None 6 1 -- -- 4 2 13
51. - 52. Irena Bačinská S2 None 5 5 -- 2 -- -- 12
Viktória Valachová S2 None 9 -- -- 2 1 -- 12
53. Vladislav Vancák S2 None 9 -- -- -- -- -- 9
54. - 55. Karolína Šromeková S2 None 1 7 0 -- -- -- 8
Katarína Tobiášová S1 None 4 -- 0 -- 0 0 8
56. Ela Bardiovská S3 None 6 -- -- -- -- 1 7
57. Ľuboš Krnáč S1 None 2 -- 0 0 0 0 4


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Patrik Bak S1 None 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 108
Martin Vodička S3 None 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
3. Katarína Krajčiová S1 None 9 9 9 9 8 -- 9 9 9 9 9 -- 107
4. Miroslav Stankovič S2 None 9 9 9 8 9 -- 9 9 9 9 9 -- 106
5. Klára Ficková S4 None 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 7 100
6. - 7. Matúš Hlaváčik S3 None 9 9 8 9 9 2 9 9 9 9 9 -- 91
Viktor Lukáček S4 None 8 9 9 9 7 -- 9 9 9 9 8 5 91
8. Martin Rapavý S2 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 9 9 9 9 -- -- 9 9 9 9 9 -- 90
9. Alexander Ténai S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- 6 2 9 7 9 2 9 -- 89
10. - 11. Marek Galajda S3 None 9 9 7 9 -- 9 9 9 9 9 9 -- 88
Marko Puza S2 None 9 9 9 3 2 -- 9 9 9 9 9 5 88
12. Ľudmila Šimková S2 None 9 8 9 9 9 -- 9 9 9 -- 8 -- 87
13. - 14. Michal Kopf S4 None 9 9 9 9 7 -- 9 8 7 9 -- -- 76
Lucia Magurová S3 None 9 9 -- 9 4 -- 9 9 -- 9 9 9 76
15. Ján Jursa S2 None 8 7 9 9 -- 8 9 -- 9 9 -- -- 75
16. - 17. Richard Trembecký S3 Fakulta Informatiky Masarykovej Univerzity 9 9 9 9 -- -- 9 -- 9 9 9 -- 72
Jakub Dargaj S2 None 7 9 1 2 1 2 9 9 9 2 9 7 72
18. Mojmír Stehlík S3 None 6 9 8 -- 4 -- 9 9 8 9 8 1 71
19. - 20. Anton Gromóczki S1 None 7 9 9 -- -- -- 9 9 -- -- 9 -- 70
Jaroslav Hofierka S2 None -- 9 -- -- -- 7 9 9 9 9 9 -- 70
21. - 22. Dorota Jarošová S1 None 9 5 7 -- 3 -- 9 9 8 -- -- -- 68
Miloslav Homer S4 None 2 9 3 7 9 -- 9 8 9 8 4 -- 68
23. Pavol Koprda S4 None 9 9 9 9 1 -- 9 9 9 3 -- -- 67
24. - 26. František Lami S3 None 9 9 8 8 8 -- 9 8 1 -- -- 1 61
Samuel Súčik S1 None 9 9 9 -- -- -- 5 5 5 -- 5 -- 61
Filip Hanzely S3 None 8 9 8 -- 9 -- 9 9 0 9 -- -- 61
27. Barbora Marečáková S4 None 6 9 9 8 -- -- 9 9 9 -- -- -- 59
28. Daniel Till S4 None 3 9 8 -- 4 3 9 9 1 9 0 2 57
29. Samuel Kočiščák S1 None 1 8 7 -- 3 -- 9 8 0 2 -- -- 55
30. Jozef Lelič S4 None -- 7 -- 8 1 -- 9 9 9 2 9 -- 54
31. Florián Hatala S1 None 7 8 -- -- 3 1 9 5 0 2 -- -- 52
32. Roman Pivovarník S2 None 9 9 -- -- 3 -- 9 9 9 -- 3 -- 51
33. Peter Kovács S1 None 9 1 -- -- 3 2 9 7 1 0 -- -- 50
34. - 35. Patrícia Lakatošová S1 None 9 5 -- -- 6 -- 9 -- -- -- 2 -- 49
Vladimír Macko S3 None 6 7 -- -- 9 -- 9 9 -- 9 -- -- 49
36. Jozef Janovec S1 None 9 7 -- -- 5 2 6 3 -- -- -- -- 47
37. Denisa Semanišinová S3 None -- -- -- -- -- -- 9 9 9 9 9 -- 45
38. - 39. Veronika Koľveková S4 None 9 5 -- -- 3 2 9 6 9 1 -- -- 44
Kristína Faguľová S4 None -- 7 6 3 6 8 4 5 5 -- -- -- 44
40. - 41. Štěpán Šimsa S3 None 9 9 9 7 9 -- -- -- -- -- -- -- 43
Irena Bačinská S2 None 9 5 8 -- 5 2 5 5 -- 2 -- -- 43
42. Martina Oravcová S2 None 9 5 -- 3 3 1 9 5 0 2 4 -- 42
43. Tomáš Kello S3 None 1 9 9 1 4 2 9 -- 0 5 -- -- 40
44. Mark Daniel S2 None -- 9 -- -- -- 2 9 3 9 2 1 -- 36
45. - 46. Dávid Ľupták S3 None 9 9 -- 2 -- 2 6 1 -- -- 4 2 35
Ján Kurimský Z9 Gymnázium sv. Moniky -- 3 1 1 -- 2 9 5 0 2 -- -- 35
47. Ján Dudič S3 None 1 8 -- 7 1 -- 9 1 0 2 2 -- 31
48. Viktória Valachová S2 None 9 9 -- -- -- -- 9 -- -- 2 1 -- 30
49. Vladislav Vancák S2 None -- 9 9 -- 2 -- 9 -- -- -- -- -- 29
50. Ivana Gašková S4 None -- 9 -- -- 3 1 9 1 -- 4 -- -- 27
51. Jana Kížiková S3 None -- -- -- -- -- -- 9 5 -- 2 9 -- 25
52. Šimon Midlik S2 None -- 6 9 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- 21
53. Ján Pavlenda S1 None 1 6 2 2 1 2 -- -- -- -- -- -- 19
54. - 56. Karolína Šromeková S2 None 0 9 -- -- 1 -- 1 7 0 -- -- -- 18
Ela Bardiovská S3 None -- 9 1 -- 1 -- 6 -- -- -- -- 1 18
Daniel Suchý S1 None -- -- -- -- -- -- 8 -- 1 1 -- -- 18
57. - 58. Dávid Kancián S3 None 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17
Alexandra Pistráková S4 None -- -- -- -- -- -- 8 -- 9 -- -- -- 17
59. - 60. Barbora Murinová S2 None 1 5 4 -- 6 -- -- -- -- -- -- -- 16
Katarína Tobiášová S1 None 1 2 -- 1 1 1 4 -- 0 -- 0 0 16
61. Ivana Sopatová S3 None -- -- -- -- -- -- 9 5 -- -- 0 -- 14
62. Tomáš Macko S3 None 1 -- 8 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 11
63. Peter Hojnoš S2 None 1 4 -- 1 1 1 -- -- -- -- -- -- 9
64. Ľuboš Krnáč S1 None -- 0 0 0 -- 1 2 -- 0 0 0 0 6

Aktuality

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(22. máj 2020)

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Začína letný semester
Už na vás čakajú dve nové série príkladov, ktoré nájdete v novom časopise.
(23. február 2020)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.