Poradie seminára STROM, 40. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Laura Vištanová S3 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 9 9 54
2. Martin Števko S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 -- 6 9 49
3. Samuel Krajči S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 3 -- 8 47
4. Jozef Lipták S3 Gymnázium Tajovského 25 9 9 8 7 -- 9 42
5. - 6. Matej Hanus Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 9 -- -- 36
Michal Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 9 -- -- 36
7. Viktória Brezinová S1 Gymnázium Alejová 1 7 -- 9 9 -- -- 34
8. Patrik Paľovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 9 9 -- -- 32
9. Róbert Sabovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 6 -- 8 8 -- -- 30
10. Erik Berta S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 7 4 -- -- 29
11. Vratislav Madáč S1 Gymnázium Alejová 1 8 -- 7 4 -- -- 27
12. Martin Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 8 -- -- 26
13. Tomáš Chovančák Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 7 9 -- -- 25
14. Norbert Micheľ Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 5 -- 6 4 -- 23
15. - 16. Ľubica Hladká S3 Gymnázium Tajovského 25 9 -- 6 6 -- -- 21
Marek Koman S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 3 -- 9 21
17. - 18. Jakub Mach S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 1 -- -- 19
Adam Dobrovič S3 Gymnázium Tajovského 25 8 -- 6 5 -- -- 19
19. - 22. Juraj Mičko S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 18
Filip Csonka S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 18
Martin Mihálik S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 18
Martin Mičko S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 18
23. Leonard Turčan S3 Gymnázium Tajovského 25 8 -- 1 7 -- -- 16
24. Martin Šalagovič S1 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- -- -- -- 12
25. Jonáš Suvák S1 Gymnázium J. A. Raymana -- 0 -- 5 -- 0 10
26. Michaela Dlugošová S2 Gymnázium Kukučínova 1 9 -- -- -- -- -- 9
27. - 28. Kristína Bratková S3 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 6 -- -- 2 -- -- 8
Juraj Jankovich S3 Gymnázium Tajovského 25 -- -- -- 8 -- -- 8
29. Jakub Genči S3 Gymnázium Poštová 9 7 -- -- -- -- -- 7
30. Michaela Borošová S1 Gymnázium Poštová 9 0 0 -- -- -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Laura Vištanová S3 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 9 9 54
2. - 4. Martin Mihálik S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- 45
Samuel Krajči S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- 45
Martin Števko S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- 45
5. Martin Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 1 -- 38
6. - 10. Filip Csonka S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- -- 36
Viktória Brezinová S1 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 9 -- -- 36
Erik Berta S1 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 9 -- -- 36
Matej Hanus Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 9 -- -- 36
Vratislav Madáč S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- -- 36
11. Jakub Mach S3 Gymnázium Poštová 9 9 8 9 9 -- -- 35
12. - 13. Jozef Lipták S3 Gymnázium Tajovského 25 9 6 9 8 -- -- 32
Norbert Micheľ Z8 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 5 9 -- -- 32
14. Samuel Chaba S1 Gymnázium Alejová 1 -- 8 2 9 -- -- 28
15. - 16. Martin Mičko S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 -- -- -- 27
Michal Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 -- -- -- 27
17. Kristína Bratková S3 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 3 5 -- -- 26
18. Róbert Sabovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 -- 3 -- -- -- 19
19. - 25. Juraj Mičko S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- -- 18
Natália Tóthová S2 Gymnázium Alejová 1 -- 9 -- 9 -- -- 18
Martin Šalagovič S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 -- -- -- 18
Michal Pándy S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 18
Tomáš Chovančák Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- -- 18
Patrik Paľovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 9 -- -- -- 18
Leonard Turčan S3 Gymnázium Tajovského 25 9 -- -- 9 -- 0 18
26. - 27. Michaela Dlugošová S2 Gymnázium Kukučínova 1 9 -- 5 -- -- -- 14
Jarmila Šimková S2 Gymnázium Párovská 1 9 -- 5 -- -- -- 14
28. Samuel Gazda S4 Gymnázium sv. Edity Steinovej -- -- 9 0 -- -- 9
29. Zoltán Hanesz S3 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- -- -- -- 6
30. Jonáš Suvák S1 Gymnázium J. A. Raymana 0 1 0 1 -- 0 3
31. Natália Česánková S2 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 1 -- -- 1


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Laura Vištanová S3 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
2. Martin Števko S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 -- 6 9 9 9 9 9 -- -- 94
3. Samuel Krajči S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 3 -- 8 9 9 9 9 -- -- 92
4. Jozef Lipták S3 Gymnázium Tajovského 25 9 9 8 7 -- 9 9 6 9 8 -- -- 74
5. Matej Hanus Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 9 -- -- 9 -- 9 9 -- -- 72
6. Viktória Brezinová S1 Gymnázium Alejová 1 7 -- 9 9 -- -- -- 9 9 9 -- -- 70
7. Erik Berta S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 7 4 -- -- -- 9 9 9 -- -- 65
8. Martin Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 8 -- -- 9 9 9 9 1 -- 64
9. - 11. Michal Masrna Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- 9 9 -- -- 9 -- 9 -- -- -- 63
Martin Mihálik S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9 9 9 9 -- -- 63
Vratislav Madáč S1 Gymnázium Alejová 1 8 -- 7 4 -- -- 9 9 -- 9 -- -- 63
12. Norbert Micheľ Z8 Základná škola Krosnianska 4 2 5 -- 6 4 -- 9 -- 5 9 -- -- 55
13. - 14. Jakub Mach S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 1 -- -- 9 8 9 9 -- -- 54
Filip Csonka S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9 9 9 -- -- -- 54
15. Patrik Paľovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 -- 9 9 -- -- -- -- 9 -- -- -- 50
16. Róbert Sabovčík Z9 Základná škola Krosnianska 4 6 -- 8 8 -- -- 8 -- 3 -- -- -- 49
17. Martin Mičko S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9 -- 9 -- -- -- 45
18. Tomáš Chovančák Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- 7 9 -- -- -- -- 9 -- -- -- 43
19. Juraj Mičko S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 9 -- 9 -- -- -- 36
20. - 21. Leonard Turčan S3 Gymnázium Tajovského 25 8 -- 1 7 -- -- 9 -- -- 9 -- 0 34
Kristína Bratková S3 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 6 -- -- 2 -- -- 9 9 3 5 -- -- 34
22. Martin Šalagovič S1 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- -- -- -- -- -- 9 -- -- -- 30
23. Samuel Chaba S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- -- 8 2 9 -- -- 28
24. Michaela Dlugošová S2 Gymnázium Kukučínova 1 9 -- -- -- -- -- 9 -- 5 -- -- -- 23
25. - 26. Ľubica Hladká S3 Gymnázium Tajovského 25 9 -- 6 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 21
Marek Koman S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 3 -- 9 -- -- -- -- -- -- 21
27. Adam Dobrovič S3 Gymnázium Tajovského 25 8 -- 6 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 19
28. - 29. Michal Pándy S3 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- -- 9 9 -- -- -- -- 18
Natália Tóthová S2 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- -- 9 -- 9 -- -- 18
30. Jarmila Šimková S2 Gymnázium Párovská 1 -- -- -- -- -- -- 9 -- 5 -- -- -- 14
31. Jonáš Suvák S1 Gymnázium J. A. Raymana -- 0 -- 5 -- 0 0 1 0 1 -- 0 13
32. Samuel Gazda S4 Gymnázium sv. Edity Steinovej -- -- -- -- -- -- -- -- 9 0 -- -- 9
33. Juraj Jankovich S3 Gymnázium Tajovského 25 -- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 8
34. Jakub Genči S3 Gymnázium Poštová 9 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
35. Zoltán Hanesz S3 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- -- 6 -- -- -- -- -- 6
36. Natália Česánková S2 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
37. Michaela Borošová S1 Gymnázium Poštová 9 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!