Poradie seminára STROM, 41. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Samuel Krajči S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 9 54
2. - 3. Matej Hanus S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 6 1 51
Martin Melicher S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 8 6 9 8 51
4. Martin Števko S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 6 6 47
5. Branislav Pastula S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- -- 45
6. Viktória Brezinová S2 Gymnázium Alejová 1 2 9 9 9 9 -- 40
7. Jakub Pravda S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 4 7 7 1 -- 37
8. - 9. Patrik Paľovčík S1 Gymnázium Poštová 9 8 6 -- 8 6 -- 36
Miroslav Macko S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 -- 9 -- -- 36
10. - 11. Michal Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 9 -- -- 35
Samuel Novák S1 Gymnázium Poštová 9 8 4 4 9 1 -- 35
12. - 13. Jakub Mach S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 8 7 -- -- 33
Norbert Micheľ Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 4 6 -- 9 -- 33
14. - 15. Martin Spišák S3 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 9 4 -- 31
Róbert Sabovčík S1 Gymnázium Poštová 9 4 9 -- 9 -- -- 31
16. Tomáš Chovančák S1 Gymnázium Poštová 9 9 5 -- 7 -- -- 30
17. - 18. Matej Tarča S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 -- -- 27
Katarína Demčáková S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 -- -- 27
19. - 21. Martin Mihálik S2 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 -- -- -- 26
Martin Albert Gbúr S1 Gymnázium Poštová 9 8 5 -- 5 -- -- 26
Jakub Pohly S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 8 -- -- 26
22. Dominik Kopčak S2 Gymnázium Poštová 9 8 -- 8 9 -- -- 25
23. - 24. Martin Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 2 7 -- 9 5 1 24
Benjamín Mravec S1 Gymnázium Poštová 9 4 2 -- 9 -- -- 24
25. Marek Koman S3 Gymnázium Alejová 1 8 1 8 6 -- -- 23
26. Andrea Faguľová S1 Gymnázium Poštová 9 8 -- -- 5 -- -- 21
27. - 28. Radovan Lascsák S1 Gymnázium Poštová 9 3 3 0 5 3 0 19
Roman Rumiantsev S1 Gymnázium Alberta Einsteina 3 -- -- 8 -- -- 19
29. - 31. Kristína Bratková S4 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 2 4 -- 3 -- 18
Vratislav Madáč S2 Gymnázium Alejová 1 9 5 -- -- 4 -- 18
Michaela Bobeničová S2 Gymnázium Poštová 9 2 4 9 -- 3 -- 18
32. Jakub Genči S4 Gymnázium Poštová 9 9 8 -- -- -- -- 17
33. Zoltán Hanesz S4 Gymnázium Poštová 9 8 -- -- 7 -- -- 15
34. - 36. Erik Berta S2 Gymnázium Alejová 1 -- 9 -- -- 5 -- 14
Timea Szöllősová S1 Gymnázium Grösslingová 18 7 -- -- -- -- -- 14
Kristína Galikova S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 0 1 6 5 2 -- 14
37. Lujza Milotová Z9 Základná škola Bruselská 18 2 3 -- 4 -- -- 13
38. - 39. Ondrej Tomášik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 2 1 4 0 0 1 12
Juraj Vlašič S1 Gymnázium Alberta Einsteina -- 3 -- 4 1 -- 12
40. Andrej Pankuch S1 Gymnázium Alejová 1 -- 4 -- -- 3 -- 11
41. - 43. Juraj Mičko S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 9
Michaela Dlugošová S3 Gymnázium Kukučínova 1 8 1 -- -- -- -- 9
Martin Mičko S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9
44. - 45. Filip Csonka S2 Gymnázium Alejová 1 8 -- -- -- -- -- 8
Dávid Šatala S2 Gymnázium Poštová 9 3 -- 1 1 1 1 8
46. Andrea Kirnágová S1 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 1 -- 0 -- 3 -- 7
47. Jonáš Suvák S2 Gymnázium J. A. Raymana 2 1 1 -- 1 0 5
48. - 50. Samuel Chaba S2 Gymnázium Alejová 1 3 -- -- -- 1 -- 4
Adam Dragula S2 Gymnázium Poštová 9 0 -- -- 4 0 -- 4
Jakub Murin S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 2 -- -- -- -- -- 4
51. Michal Barna S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- -- -- 3 -- -- 3
52. - 53. Michaela Borošová S2 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 1 -- -- 1
Samuel Amrich S2 Gymnázium Poštová 9 -- 0 1 0 -- -- 1
54. Ján Bartoš S3 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 0 -- -- 0 -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Martin Melicher S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 9 54
2. Miroslav Macko S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 8 9 9 9 -- 53
3. - 4. Samuel Krajči S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 7 -- 50
Matej Hanus S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 5 9 -- 50
5. Norbert Micheľ Z9 Základná škola Krosnianska 4 8 8 9 -- 7 -- 41
6. Jakub Pravda S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 4 8 3 9 7 -- 40
7. Michaela Dlugošová S3 Gymnázium Kukučínova 1 9 9 3 9 8 -- 38
8. - 11. Viktória Brezinová S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 9 -- 36
Martin Števko S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 9 -- 36
Patrik Paľovčík S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 9 -- 9 -- 36
Martin Starovič S1 Gymnázium Grösslingová 18 8 9 3 -- 7 -- 36
12. Branislav Pastula S1 Gymnázium Poštová 9 -- 8 -- 9 9 -- 35
13. Filip Csonka S2 Gymnázium Alejová 1 9 8 -- 9 7 -- 33
14. - 15. Katarína Demčáková S1 Gymnázium Poštová 9 -- 8 6 1 7 -- 30
Tomáš Ganz S1 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča 6 4 3 3 7 -- 30
16. Samuel Chaba S2 Gymnázium Alejová 1 6 7 -- 9 6 -- 28
17. Martin Albert Gbúr S1 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- 9 -- 27
18. - 20. Martin Mičko S2 Gymnázium Alejová 1 6 4 -- 9 7 -- 26
Martin Šalagovič S1 Gymnázium Alejová 1 8 4 -- 6 -- -- 26
Tomáš Chovančák S1 Gymnázium Poštová 9 -- 8 -- -- 9 -- 26
21. Samuel Novák S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 9 7 -- 25
22. - 23. Martin Spišák S3 Gymnázium Alejová 1 -- 8 -- 9 7 -- 24
Radovan Lascsák S1 Gymnázium Poštová 9 3 7 -- -- 7 -- 24
24. Lujza Milotová Z9 Základná škola Bruselská 18 -- 8 -- -- 7 -- 23
25. - 28. Zoltán Hanesz S4 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 9 9 -- 18
Martin Mihálik S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 18
Pavol Drotár S3 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 9 9 -- 18
Benjamín Mravec S1 Gymnázium Poštová 9 -- 3 -- 1 7 -- 18
29. - 30. Kristína Bratková S4 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- 8 -- 9 0 -- 17
Michaela Bobeničová S2 Gymnázium Poštová 9 -- -- 3 7 7 -- 17
31. Martin Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- -- 7 -- 16
32. - 33. Erik Berta S2 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- 6 8 -- 14
Matej Tarča S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- 7 -- 14
34. Adam Dragula S2 Gymnázium Poštová 9 0 3 3 -- 6 -- 12
35. Juraj Jursa S2 Gymnázium Alejová 1 8 -- -- -- -- -- 8
36. - 37. Natália Tóthová S3 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- 7 -- 7
Marek Koman S3 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- 7 -- 7
38. Ondrej Tomášik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 1 1 1 1 0 -- 5
39. Juraj Vlašič S1 Gymnázium Alberta Einsteina -- 1 0 -- -- 1 3
40. Vratislav Madáč S2 Gymnázium Alejová 1 -- -- 0 -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Martin Melicher S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 8 6 9 8 9 9 9 9 9 9 105
2. Samuel Krajči S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 9 9 9 9 9 7 -- 104
3. Matej Hanus S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 6 1 9 9 9 5 9 -- 101
4. Miroslav Macko S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 9 -- 9 -- -- 9 8 9 9 9 -- 89
5. Martin Števko S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 8 6 6 9 9 -- 9 9 -- 83
6. Branislav Pastula S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- -- -- 8 -- 9 9 -- 80
7. Jakub Pravda S1 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 9 4 7 7 1 -- 4 8 3 9 7 -- 77
8. Viktória Brezinová S2 Gymnázium Alejová 1 2 9 9 9 9 -- 9 9 -- 9 9 -- 76
9. Norbert Micheľ Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 4 6 -- 9 -- 8 8 9 -- 7 -- 74
10. Patrik Paľovčík S1 Gymnázium Poštová 9 8 6 -- 8 6 -- -- 9 9 -- 9 -- 72
11. Samuel Novák S1 Gymnázium Poštová 9 8 4 4 9 1 -- -- -- -- 9 7 -- 60
12. Katarína Demčáková S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 -- -- -- 8 6 1 7 -- 57
13. Tomáš Chovančák S1 Gymnázium Poštová 9 9 5 -- 7 -- -- -- 8 -- -- 9 -- 56
14. Martin Spišák S3 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 9 4 -- -- 8 -- 9 7 -- 55
15. Martin Albert Gbúr S1 Gymnázium Poštová 9 8 5 -- 5 -- -- -- 9 -- -- 9 -- 53
16. Michaela Dlugošová S3 Gymnázium Kukučínova 1 8 1 -- -- -- -- 9 9 3 9 8 -- 47
17. Martin Mihálik S2 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 -- -- -- 9 9 -- -- -- -- 44
18. Radovan Lascsák S1 Gymnázium Poštová 9 3 3 0 5 3 0 3 7 -- -- 7 -- 43
19. Benjamín Mravec S1 Gymnázium Poštová 9 4 2 -- 9 -- -- -- 3 -- 1 7 -- 42
20. - 21. Matej Tarča S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- 7 -- 41
Filip Csonka S2 Gymnázium Alejová 1 8 -- -- -- -- -- 9 8 -- 9 7 -- 41
22. Martin Masrna S3 Gymnázium Poštová 9 2 7 -- 9 5 1 -- 9 -- -- 7 -- 40
23. - 24. Lujza Milotová Z9 Základná škola Bruselská 18 2 3 -- 4 -- -- -- 8 -- -- 7 -- 36
Martin Starovič S1 Gymnázium Grösslingová 18 -- -- -- -- -- -- 8 9 3 -- 7 -- 36
25. - 28. Michaela Bobeničová S2 Gymnázium Poštová 9 2 4 9 -- 3 -- -- -- 3 7 7 -- 35
Michal Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 35
Martin Mičko S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 6 4 -- 9 7 -- 35
Kristína Bratková S4 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 2 4 -- 3 -- -- 8 -- 9 0 -- 35
29. - 30. Jakub Mach S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 8 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 33
Zoltán Hanesz S4 Gymnázium Poštová 9 8 -- -- 7 -- -- -- -- -- 9 9 -- 33
31. Samuel Chaba S2 Gymnázium Alejová 1 3 -- -- -- 1 -- 6 7 -- 9 6 -- 32
32. Róbert Sabovčík S1 Gymnázium Poštová 9 4 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 31
33. - 34. Marek Koman S3 Gymnázium Alejová 1 8 1 8 6 -- -- -- -- -- -- 7 -- 30
Tomáš Ganz S1 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča -- -- -- -- -- -- 6 4 3 3 7 -- 30
35. Erik Berta S2 Gymnázium Alejová 1 -- 9 -- -- 5 -- -- -- -- 6 8 -- 28
36. - 37. Jakub Pohly S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 26
Martin Šalagovič S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- 8 4 -- 6 -- -- 26
38. Dominik Kopčak S2 Gymnázium Poštová 9 8 -- 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 25
39. Andrea Faguľová S1 Gymnázium Poštová 9 8 -- -- 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 21
40. Roman Rumiantsev S1 Gymnázium Alberta Einsteina 3 -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 19
41. - 42. Vratislav Madáč S2 Gymnázium Alejová 1 9 5 -- -- 4 -- -- -- 0 -- -- -- 18
Pavol Drotár S3 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 9 -- 18
43. - 44. Ondrej Tomášik S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 2 1 4 0 0 1 1 1 1 1 0 -- 17
Jakub Genči S4 Gymnázium Poštová 9 9 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17
45. Adam Dragula S2 Gymnázium Poštová 9 0 -- -- 4 0 -- 0 3 3 -- 6 -- 16
46. Juraj Vlašič S1 Gymnázium Alberta Einsteina -- 3 -- 4 1 -- -- 1 0 -- -- 1 15
47. - 48. Kristína Galikova S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 0 1 6 5 2 -- -- -- -- -- -- -- 14
Timea Szöllősová S1 Gymnázium Grösslingová 18 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14
49. Andrej Pankuch S1 Gymnázium Alejová 1 -- 4 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 11
50. Juraj Mičko S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
51. - 52. Dávid Šatala S2 Gymnázium Poštová 9 3 -- 1 1 1 1 -- -- -- -- -- -- 8
Juraj Jursa S2 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- 8
53. - 54. Andrea Kirnágová S1 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 1 -- 0 -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 7
Natália Tóthová S3 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 -- 7
55. Jonáš Suvák S2 Gymnázium J. A. Raymana 2 1 1 -- 1 0 -- -- -- -- -- -- 5
56. Jakub Murin S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
57. Michal Barna S2 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 3
58. - 59. Samuel Amrich S2 Gymnázium Poštová 9 -- 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
Michaela Borošová S2 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1
60. Ján Bartoš S3 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Aktuality

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(22. máj 2020)

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Začína letný semester
Už na vás čakajú dve nové série príkladov, ktoré nájdete v novom časopise.
(23. február 2020)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.