Poradie seminára STROM, 35. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Katarína Krajčiová Z9 None 6 9 9 9 5 9 51
2. Martin Vodička S2 None 7 9 9 9 5 9 50
3. Miroslav Stankovič S1 None -- 7 8 9 7 9 49
4. Matúš Hlaváčik S2 None 7 8 9 9 -- 8 48
5. Klára Ficková S3 None 4 9 9 9 6 9 46
6. Kristína Faguľová S3 None 5 9 9 9 5 8 45
7. Dorota Jarošová Z9 None 6 9 3 6 4 -- 37
8. Ľudmila Šimková S1 None 6 9 7 -- 4 -- 35
9. - 10. Miloslav Homer S3 None 8 9 7 5 5 -- 34
Viktor Lukáček S3 None 6 9 9 1 9 -- 34
11. - 12. Michal Kopf S3 None 6 9 6 8 -- 4 33
Ján Jursa S1 None 7 9 4 -- 4 -- 33
13. Pavol Koprda S3 None 5 9 9 5 4 -- 32
14. Linda Hanslíková S2 None 5 9 2 8 4 -- 30
15. - 16. Irena Bačinská S1 None 5 9 1 1 4 -- 29
Dominik Teiml S2 None 3 9 6 9 -- 1 29
17. - 19. Daniel Till S3 None 6 9 8 5 -- -- 28
Lucia Magurová S2 None 7 1 3 7 -- 9 28
Vladislav Vancák S1 None 4 9 4 1 1 1 28
20. Ladislav Hovan S4 None -- 9 9 -- -- 9 27
21. Anton Gromóczki Z9 None -- 9 4 0 4 -- 26
22. Martin Rapavý S1 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 7 9 -- -- -- -- 25
23. Patrícia Lakatošová Z9 None -- 9 6 -- -- -- 24
24. Barbora Marečáková S3 None 6 3 -- 5 2 6 22
25. Augustín Žídek S3 None 3 9 -- 9 -- -- 21
26. Peter Hojnoš S1 None 1 9 -- -- -- -- 19
27. - 28. Vladimír Macko S2 None 4 4 7 -- 2 -- 17
Jozef Lelič S3 None 4 9 -- -- 4 -- 17
29. - 30. Zuzana Baxová S3 None 2 9 4 1 -- -- 16
Mária Orendáčová S1 None 4 3 1 -- 1 3 16
31. Marek Galajda S2 None 7 -- 4 -- -- 4 15
32. Ivana Gašková S3 None -- 9 -- 5 -- -- 14
33. Veronika Koľveková S3 None -- 9 -- -- 4 -- 13
34. Alexandra Pistráková S3 None 4 -- 3 -- 3 -- 10
35. - 36. Daniel Ondra S1 None 1 3 1 -- -- -- 8
Roman Pivovarník S1 None -- 3 -- -- 2 -- 8
37. Lucia Floriánová S1 None -- -- -- -- 3 -- 6
38. Ján Dudič S2 None 2 -- 1 -- 0 1 4
39. Marcel Češelka S2 None -- 2 -- 0 1 -- 3
40. - 41. Martina Oravcová S1 None 1 -- 0 -- -- -- 2
Marcel Frančák S2 None -- 0 0 1 1 -- 2

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Martin Vodička S2 None 9 -- 9 9 8 9 52
2. Štěpán Šimsa S2 None 7 8 9 8 9 6 48
3. - 4. Katarína Krajčiová Z9 None 8 8 1 9 8 -- 43
Klára Ficková S3 None 9 8 9 8 9 -- 43
5. Irena Bačinská S1 None 7 8 9 3 6 1 42
6. Ľudmila Šimková S1 None 8 6 9 8 -- -- 40
7. Pavol Koprda S3 None 6 8 9 8 6 1 38
8. Daniel Till S3 None 8 8 6 9 2 3 36
9. - 10. Kristína Faguľová S3 None 9 8 3 8 7 -- 35
Miroslav Stankovič S1 None 8 -- 9 -- 9 -- 35
11. - 12. Dorota Jarošová Z9 None 8 8 -- 9 -- -- 34
Miloslav Homer S3 None 8 8 9 9 -- -- 34
13. Zuzana Baxová S3 None 8 6 9 9 -- -- 32
14. Ladislav Hovan S4 None 8 2 9 -- 9 -- 28
15. Michal Kopf S3 None 9 -- 9 -- 9 -- 27
16. - 17. Lucia Magurová S2 None 9 8 -- 9 -- -- 26
Viktor Lukáček S3 None 9 6 2 -- 9 -- 26
18. Dominik Teiml S2 None 8 8 -- -- 9 -- 25
19. - 20. Vladislav Vancák S1 None 8 8 -- -- -- -- 24
Jozef Lelič S3 None 8 5 3 8 -- -- 24
21. Barbora Marečáková S3 None 7 8 -- 7 -- -- 22
22. - 23. Martina Oravcová S1 None 7 3 1 3 -- -- 21
Linda Hanslíková S2 None 7 7 3 -- 4 -- 21
24. - 25. Martin Rapavý S1 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 7 6 -- -- -- -- 20
Roman Pivovarník S1 None 7 6 -- -- -- -- 20
26. - 27. Anton Gromóczki Z9 None 6 6 -- -- -- -- 18
Ján Jursa S1 None 6 6 -- -- -- -- 18
28. - 29. Ivana Gašková S3 None 7 7 2 -- -- 0 16
Marek Galajda S2 None 8 8 -- -- -- -- 16
30. Ján Dudič S2 None 5 8 1 -- -- -- 14
31. Alexandra Pistráková S3 None 8 -- -- -- -- -- 8
32. Marcel Frančák S2 None 4 3 -- -- -- -- 7


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Martin Vodička S2 None 7 9 9 9 5 9 9 -- 9 9 8 9 102
2. Katarína Krajčiová Z9 None 6 9 9 9 5 9 8 8 1 9 8 -- 94
3. Klára Ficková S3 None 4 9 9 9 6 9 9 8 9 8 9 -- 89
4. Miroslav Stankovič S1 None -- 7 8 9 7 9 8 -- 9 -- 9 -- 84
5. Kristína Faguľová S3 None 5 9 9 9 5 8 9 8 3 8 7 -- 80
6. Ľudmila Šimková S1 None 6 9 7 -- 4 -- 8 6 9 8 -- -- 75
7. - 8. Irena Bačinská S1 None 5 9 1 1 4 -- 7 8 9 3 6 1 71
Dorota Jarošová Z9 None 6 9 3 6 4 -- 8 8 -- 9 -- -- 71
9. Pavol Koprda S3 None 5 9 9 5 4 -- 6 8 9 8 6 1 70
10. Miloslav Homer S3 None 8 9 7 5 5 -- 8 8 9 9 -- -- 68
11. Daniel Till S3 None 6 9 8 5 -- -- 8 8 6 9 2 3 64
12. - 13. Michal Kopf S3 None 6 9 6 8 -- 4 9 -- 9 -- 9 -- 60
Viktor Lukáček S3 None 6 9 9 1 9 -- 9 6 2 -- 9 -- 60
14. Ladislav Hovan S4 None -- 9 9 -- -- 9 8 2 9 -- 9 -- 55
15. - 16. Dominik Teiml S2 None 3 9 6 9 -- 1 8 8 -- -- 9 -- 54
Lucia Magurová S2 None 7 1 3 7 -- 9 9 8 -- 9 -- -- 54
17. Vladislav Vancák S1 None 4 9 4 1 1 1 8 8 -- -- -- -- 52
18. - 19. Ján Jursa S1 None 7 9 4 -- 4 -- 6 6 -- -- -- -- 51
Linda Hanslíková S2 None 5 9 2 8 4 -- 7 7 3 -- 4 -- 51
20. - 22. Matúš Hlaváčik S2 None 7 8 9 9 -- 8 -- -- -- -- -- -- 48
Zuzana Baxová S3 None 2 9 4 1 -- -- 8 6 9 9 -- -- 48
Štěpán Šimsa S2 None -- -- -- -- -- -- 7 8 9 8 9 6 48
23. Martin Rapavý S1 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 7 9 -- -- -- -- 7 6 -- -- -- -- 45
24. - 25. Barbora Marečáková S3 None 6 3 -- 5 2 6 7 8 -- 7 -- -- 44
Anton Gromóczki Z9 None -- 9 4 0 4 -- 6 6 -- -- -- -- 44
26. Jozef Lelič S3 None 4 9 -- -- 4 -- 8 5 3 8 -- -- 41
27. Marek Galajda S2 None 7 -- 4 -- -- 4 8 8 -- -- -- -- 31
28. Ivana Gašková S3 None -- 9 -- 5 -- -- 7 7 2 -- -- 0 30
29. Roman Pivovarník S1 None -- 3 -- -- 2 -- 7 6 -- -- -- -- 28
30. Patrícia Lakatošová Z9 None -- 9 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24
31. Martina Oravcová S1 None 1 -- 0 -- -- -- 7 3 1 3 -- -- 23
32. Augustín Žídek S3 None 3 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 21
33. Peter Hojnoš S1 None 1 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19
34. - 35. Alexandra Pistráková S3 None 4 -- 3 -- 3 -- 8 -- -- -- -- -- 18
Ján Dudič S2 None 2 -- 1 -- 0 1 5 8 1 -- -- -- 18
36. Vladimír Macko S2 None 4 4 7 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 17
37. Mária Orendáčová S1 None 4 3 1 -- 1 3 -- -- -- -- -- -- 16
38. Veronika Koľveková S3 None -- 9 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- 13
39. Marcel Frančák S2 None -- 0 0 1 1 -- 4 3 -- -- -- -- 9
40. Daniel Ondra S1 None 1 3 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8
41. Lucia Floriánová S1 None -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- 6
42. Marcel Češelka S2 None -- 2 -- 0 1 -- -- -- -- -- -- -- 3

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!