Poradie seminára STROM, 46. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 5. Lucia Chladná S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Veronika Chovancová S3 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 9 9 54
Martin Kopčány S3 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 9 9 9 54
Dominik Rigasz S1 Gymnázium Jura Hronca 9 9 9 5 9 9 54
Simon Omaník S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
6. Adam Džavoronok S3 Gymnázium Poštová 9 9 7 9 9 9 9 52
7. Michal Pecho S4 Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom 9 9 9 -- 9 9 45
8. Richard Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 -- -- 9 43
9. Ondrej Králik S1 Gymnázium Alejová 1 9 7 5 -- 2 9 41
10. Anna Podmanická S1 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 7 2 9 2 4 40
11. - 13. Karin Eštoková S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 9 9 -- -- 9 36
Michal Almáši S3 Gymnázium Park mládeže 5 9 7 9 1 1 9 36
Alica Cimráková S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 7 -- -- 2 9 36
14. - 15. Michal Iľkovič S1 Gymnázium sv. Moniky 9 7 -- -- 1 9 35
Matúš Libák S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 8 -- 9 35
16. Natália Čigašová S3 Gymnázium Poštová 9 8 7 9 -- -- 9 33
17. Vladimír Jančár S3 Gymnázium Pavla Horova 9 3 9 -- 2 9 32
18. - 19. Marek Horváth S1 Gymnázium Konštantínova 2 9 -- 2 -- 2 9 31
Veronika Vodičková S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 -- 4 31
20. Martin Šmilňák S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 -- 1 9 29
21. - 22. Oskar Hritz S3 Gymnázium Poštová 9 8 -- 9 -- 2 9 28
Tomáš Kubrický S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- 1 -- 28
23. - 30. Katarína Farbulová S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- -- 27
Natália Poliačiková S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- 9 27
Bianka Gurská S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- 9 27
Adela Horváthová S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- 9 27
Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku 9 -- -- -- -- 9 27
Oliver Seman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- 0 9 27
Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- 9 27
Viera Glevitzká S3 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 9 -- 9 9 -- -- 27
31. Lucia Kleščová S1 Gymnázium Poštová 9 8 -- 7 -- 0 -- 22
32. - 33. Branislav Ječim S2 Gymnázium Školská 7 9 -- 1 -- -- 9 19
Andrej Znamenáček S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- 5 19
34. - 35. Ľubomír Vargovčík S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- 9 18
Katarína Gersová S1 Gymnázium Jura Hronca 4 -- -- -- 1 9 18
36. - 38. Miriam Horváthová S2 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 8 -- -- -- -- 9 17
Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 4 17
Tomáš Jakubec S1 Technická akadémia Hviezdoslavova 6 9 -- -- -- -- 4 17
39. - 40. Terézia Stanová S2 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 -- 4 -- -- 3 16
Lukáš Lučanský S4 Gymnázium Komenského 32 9 4 1 2 -- -- 16
41. - 42. Jakub Kulka S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 -- 9 -- -- -- 6 15
Štefan Vašak S3 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- -- -- 9 15
43. - 44. Natália Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 4 -- -- -- -- 6 14
Viliam Geffert S3 Gymnázium Poštová 9 8 -- -- -- -- 6 14
45. Martin Janček S3 Spojená škola Dominika Tatarku 4 -- -- -- -- 9 13
46. Lujza Lea Lavriková S1 Gymnázium Pavla Horova 4 -- -- -- -- 4 12
47. Erik Jochman S2 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- -- -- 4 10
48. - 51. Matej Válek Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- 9
Miriam Halasová S2 Gymnázium sv. Moniky 5 0 4 -- -- -- 9
Ladislav Jakab S2 Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola 7 0 2 0 0 0 9
Ladislav Antoži S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 9
52. František Bublák Z7 Gymnázium A. Bernoláka 8 -- -- -- -- -- 8
53. Lenka Grmanová S2 Gymnázium Alberta Einsteina 3 1 1 -- 1 -- 7
54. Juraj Kramár S1 Gymnázium Alejová 1 2 -- -- -- -- 2 6
55. Miroslava Pokorná S2 Gymnázium Grösslingová 18 2 -- -- -- -- -- 2
56. Linda Mičicová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu -- -- 1 -- -- -- 1

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Lucia Chladná S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 8 9 9 54
Veronika Chovancová S3 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 9 9 54
Martin Kopčány S3 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 9 9 9 54
Simon Omaník S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 7 9 54
5. Richard Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 9 -- 8 44
6. Michal Iľkovič S1 Gymnázium sv. Moniky 9 -- 9 -- 8 -- 35
7. Matúš Libák S1 Gymnázium Alejová 1 6 7 9 2 -- -- 31
8. Veronika Vodičková S1 Gymnázium Alejová 1 6 -- 7 7 -- -- 27
9. Martin Šmilňák S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 8 -- 26
10. Michal Almáši S3 Gymnázium Park mládeže 5 9 5 -- -- 9 0 23
11. - 12. Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S1 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- 9 -- -- 21
Alica Cimráková S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 6 -- 9 0 -- -- 21
13. - 14. Anna Podmanická S1 Gymnázium Varšavská cesta 1 6 7 -- 0 0 1 20
Viera Glevitzká S3 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 6 5 -- -- 9 -- 20
15. - 16. Oliver Seman Z9 Gymnázium Alejová 1 6 7 -- -- -- -- 19
Juraj Kramár S1 Gymnázium Alejová 1 5 -- 6 3 -- -- 19
17. Oskar Hritz S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- -- 18
18. Natália Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 3 0 -- 2 8 -- 16
19. Dominik Rigasz S1 Gymnázium Jura Hronca -- 3 -- -- -- 9 15
20. Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku 6 3 -- -- 1 -- 13
21. Marek Horváth S1 Gymnázium Konštantínova 2 6 3 -- -- -- -- 12
22. Lukáš Lučanský S4 Gymnázium Komenského 32 6 0 0 0 4 -- 10
23. - 25. Tomáš Kubrický S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 9
Adam Džavoronok S3 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- 9 9
Martin Janček S3 Spojená škola Dominika Tatarku 6 3 -- -- -- -- 9
26. Katarína Farbulová S1 Gymnázium Poštová 9 5 -- -- -- 1 -- 7
27. - 28. Bianka Gurská S2 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- -- -- -- 6
Terézia Stanová S2 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 6 -- -- -- -- -- 6
29. - 30. Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 5 -- -- -- -- -- 5
Branislav Ječim S2 Gymnázium Školská 7 5 -- -- -- -- -- 5
31. Ondrej Králik S1 Gymnázium Alejová 1 4 -- -- -- -- -- 4
32. - 33. Natália Poliačiková S1 Gymnázium Poštová 9 3 -- -- -- -- -- 3
Jakub Buzalka S1 Gymnázium Školská 7 3 -- -- 0 -- -- 3
34. - 37. Erik Jochman S2 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- 2 -- 2
Štefan Vašak S3 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 2 -- -- 2
František Bublák Z7 Gymnázium A. Bernoláka 2 -- -- -- -- -- 2
Lujza Lea Lavriková S1 Gymnázium Pavla Horova 2 -- -- 0 -- -- 2
38. - 39. Jakub Kulka S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 -- -- -- 1 -- -- 1
Matej Válek Z9 Základná škola Krosnianska 4 -- -- -- -- 1 -- 1
40. Ladislav Jakab S2 Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola 0 -- 0 0 0 0 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Martin Kopčány S3 Gymnázium Jána Chalupku 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Veronika Chovancová S3 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Lucia Chladná S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 108
Simon Omaník S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 108
5. Richard Vodička S1 Gymnázium Alejová 1 9 7 9 -- -- 9 9 -- 9 9 -- 8 87
6. Michal Iľkovič S1 Gymnázium sv. Moniky 9 7 -- -- 1 9 9 -- 9 -- 8 -- 70
7. Dominik Rigasz S1 Gymnázium Jura Hronca 9 9 9 5 9 9 -- 3 -- -- -- 9 69
8. Matúš Libák S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 8 -- 9 6 7 9 2 -- -- 66
9. Adam Džavoronok S3 Gymnázium Poštová 9 9 7 9 9 9 9 -- -- -- -- -- 9 61
10. Anna Podmanická S1 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 7 2 9 2 4 6 7 -- 0 0 1 60
11. Michal Almáši S3 Gymnázium Park mládeže 5 9 7 9 1 1 9 9 5 -- -- 9 0 59
12. Veronika Vodičková S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 -- 4 6 -- 7 7 -- -- 58
13. Alica Cimráková S1 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 7 -- -- 2 9 6 -- 9 0 -- -- 57
14. Martin Šmilňák S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 -- 1 9 9 -- -- 9 8 -- 55
15. Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- 9 6 -- -- 9 -- -- 48
16. Viera Glevitzká S3 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 9 -- 9 9 -- -- 6 5 -- -- 9 -- 47
17. - 18. Oliver Seman Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- 0 9 6 7 -- -- -- -- 46
Oskar Hritz S3 Gymnázium Poštová 9 8 -- 9 -- 2 9 9 -- 9 -- -- -- 46
19. - 20. Michal Pecho S4 Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom 9 9 9 -- 9 9 -- -- -- -- -- -- 45
Ondrej Králik S1 Gymnázium Alejová 1 9 7 5 -- 2 9 4 -- -- -- -- -- 45
21. Marek Horváth S1 Gymnázium Konštantínova 2 9 -- 2 -- 2 9 6 3 -- -- -- -- 43
22. Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku 9 -- -- -- -- 9 6 3 -- -- 1 -- 40
23. Tomáš Kubrický S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- 1 -- 9 -- -- -- -- -- 37
24. Karin Eštoková S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 9 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- 36
25. Katarína Farbulová S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- -- 5 -- -- -- 1 -- 34
26. - 27. Bianka Gurská S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- 9 6 -- -- -- -- -- 33
Natália Čigašová S3 Gymnázium Poštová 9 8 7 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- 33
28. Vladimír Jančár S3 Gymnázium Pavla Horova 9 3 9 -- 2 9 -- -- -- -- -- -- 32
29. - 30. Natália Tkáčová Z9 Základná škola Levočská 11 4 -- -- -- -- 6 3 0 -- 2 8 -- 30
Natália Poliačiková S1 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- 9 3 -- -- -- -- -- 30
31. Adela Horváthová S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- 27
32. Lukáš Lučanský S4 Gymnázium Komenského 32 9 4 1 2 -- -- 6 0 0 0 4 -- 26
33. Juraj Kramár S1 Gymnázium Alejová 1 2 -- -- -- -- 2 5 -- 6 3 -- -- 25
34. Branislav Ječim S2 Gymnázium Školská 7 9 -- 1 -- -- 9 5 -- -- -- -- -- 24
35. - 38. Lucia Kleščová S1 Gymnázium Poštová 9 8 -- 7 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 22
Terézia Stanová S2 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 -- 4 -- -- 3 6 -- -- -- -- -- 22
Oskar Cacara Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- 4 5 -- -- -- -- -- 22
Martin Janček S3 Spojená škola Dominika Tatarku 4 -- -- -- -- 9 6 3 -- -- -- -- 22
39. Andrej Znamenáček S1 Gymnázium Grösslingová 18 9 -- -- -- -- 5 -- -- -- -- -- -- 19
40. - 41. Ľubomír Vargovčík S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- -- 18
Katarína Gersová S1 Gymnázium Jura Hronca 4 -- -- -- 1 9 -- -- -- -- -- -- 18
42. - 44. Štefan Vašak S3 Gymnázium Poštová 9 6 -- -- -- -- 9 -- -- -- 2 -- -- 17
Miriam Horváthová S2 Gymnázium Ľudovíta Štúra 26 8 -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- -- 17
Tomáš Jakubec S1 Technická akadémia Hviezdoslavova 6 9 -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- 17
45. Jakub Kulka S3 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 -- 9 -- -- -- 6 -- -- -- 1 -- -- 16
46. - 47. Lujza Lea Lavriková S1 Gymnázium Pavla Horova 4 -- -- -- -- 4 2 -- -- 0 -- -- 14
Viliam Geffert S3 Gymnázium Poštová 9 8 -- -- -- -- 6 -- -- -- -- -- -- 14
48. Erik Jochman S2 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- -- -- 4 -- -- -- -- 2 -- 12
49. - 50. František Bublák Z7 Gymnázium A. Bernoláka 8 -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- -- 10
Matej Válek Z9 Základná škola Krosnianska 4 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 10
51. - 53. Ladislav Antoži S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Ladislav Jakab S2 Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola 7 0 2 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 9
Miriam Halasová S2 Gymnázium sv. Moniky 5 0 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
54. Lenka Grmanová S2 Gymnázium Alberta Einsteina 3 1 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 7
55. Jakub Buzalka S1 Gymnázium Školská 7 -- -- -- -- -- -- 3 -- -- 0 -- -- 3
56. Miroslava Pokorná S2 Gymnázium Grösslingová 18 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2
57. Linda Mičicová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!