Poradie seminára STROM, 39. ročník - Letný Semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Viktória Brezinová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 54
Samuel Krajči Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 54
3. Jakub Mach S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 3 8 52
4. - 5. Juraj Mičko S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 7 -- 8 49
Martin Števko Z9 Gymnázium Alejová 1 8 6 9 2 9 8 49
6. Martin Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 8 6 9 6 9 -- 47
7. Samuel Chaba Z9 Gymnázium Alejová 1 7 6 9 -- 9 -- 40
8. - 9. Michaela Dlugošová S1 Gymnázium Kukučínova 1 9 9 9 3 -- -- 39
Tímea Zvoláneková S1 Gymnázium Poštová 9 9 7 9 5 -- -- 39
10. Pavol Drotár S2 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 2 -- 7 37
11. - 12. Žaneta Semanišinová S3 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 -- -- 35
Filip Csonka Z9 Gymnázium Alejová 1 7 1 9 -- 9 -- 35
13. - 14. Daniel Onduš S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 4 -- 31
Marianna Pavlišinová S2 Gymnázium Poštová 9 6 7 9 -- 9 -- 31
15. Martin Mičko Z9 Gymnázium Alejová 1 9 1 -- -- 9 -- 28
16. - 18. Zoltán Hanesz S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- 27
Kristína Mišlanová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- -- 27
Daniel Kopf S3 Slezské gymnázium -- 9 9 9 -- -- 27
19. - 22. Eduard Lavuš S2 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 -- -- -- 26
Martin Mihálik Z9 Gymnázium Alejová 1 8 -- 9 -- -- -- 26
Veronika Demčáková S2 Gymnázium Poštová 9 9 3 5 -- 9 -- 26
Michal Pándy S2 Gymnázium Poštová 9 9 8 9 -- -- -- 26
23. Samuel Gazda S3 Gymnázium sv. Edity Steinovej 9 6 9 -- -- -- 24
24. Jakub Genči S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 5 -- -- -- 20
25. - 27. Henrieta Micheľová S3 Gymnázium Alejová 1 4 9 -- 6 -- -- 19
Erik Berta Z9 Gymnázium Alejová 1 -- -- 7 -- 5 -- 19
Norbert Micheľ Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 5 3 1 1 -- 19
28. - 31. Natália Tóthová S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 -- -- -- 18
Lenka Kopfová Z9 Cirkevná základná škola sv. Ľudmily 9 -- -- -- -- -- 18
Juraj Jursa S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 -- -- -- 18
Diana Hlaváčová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 18
32. Jakub Žoldák S2 Gymnázium Poštová 9 3 9 4 -- -- -- 16
33. - 34. Daniel Koľ S2 Gymnázium Poštová 9 1 6 8 -- -- -- 15
Peter Papcun S2 Gymnázium Poštová 9 -- 6 9 -- -- -- 15
35. Veronika Rišková S2 Gymnázium Poštová 9 1 3 9 -- -- -- 13
36. Ondrej Bínovský S4 Gymnázium Angely Merici -- -- -- 9 -- -- 9
37. Martin Šalagovič Z9 Gymnázium Alejová 1 -- 1 3 -- -- -- 7
38. Marek Koman S1 Gymnázium Alejová 1 0 -- -- 0 -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Juraj Mičko S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 1 9 9 9 54
2. Samuel Krajči Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 -- 9 5 49
3. Martin Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 9 4 -- 9 8 9 48
4. Viktória Brezinová Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 -- 3 8 8 45
5. - 6. Henrieta Micheľová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 8 9 44
Martin Števko Z9 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 -- 6 3 44
7. Veronika Demčáková S2 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 9 4 -- 43
8. Michal Pándy S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 1 9 -- 8 37
9. Jakub Mach S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 -- 9 36
10. Daniel Onduš S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 0 4 8 -- 30
11. - 14. Kristína Mišlanová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- -- 27
Žaneta Semanišinová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- -- 27
Juraj Jursa S1 Gymnázium Alejová 1 -- 7 8 4 -- -- 27
Norbert Micheľ Z7 Základná škola Krosnianska 4 9 3 1 4 -- 1 27
15. Zoltán Hanesz S2 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 9 -- -- 26
16. Marianna Pavlišinová S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- 2 5 25
17. Samuel Gazda S3 Gymnázium sv. Edity Steinovej 9 9 -- -- -- 5 23
18. Jakub Žoldák S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 4 -- -- 22
19. Pavol Drotár S2 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- 4 -- -- 21
20. - 22. Filip Csonka Z9 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 -- -- -- 18
Michaela Dlugošová S1 Gymnázium Kukučínova 1 9 -- -- -- -- -- 18
Martin Šalagovič Z9 Gymnázium Alejová 1 -- 9 -- -- -- -- 18
23. Jakub Genči S2 Gymnázium Poštová 9 8 9 -- -- -- -- 17
24. Martin Mičko Z9 Gymnázium Alejová 1 -- -- 8 -- -- -- 16
25. Diana Hlaváčová S3 Gymnázium Alejová 1 9 4 -- 1 -- -- 14
26. Erik Berta Z9 Gymnázium Alejová 1 4 3 -- -- -- -- 11
27. Šimon Vančo S3 Cirevné gymnázium sv. Mikuláša 2 8 -- -- -- -- 10
28. - 29. Veronika Rišková S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 0 -- -- -- 9
Daniel Kopf S3 Slezské gymnázium 9 -- -- -- -- -- 9
30. Jarmila Šimková S1 Gymnázium Párovská 1 -- -- 3 -- -- -- 6
31. Eduard Lavuš S2 Gymnázium Alejová 1 5 -- -- -- -- -- 5
32. Peter Papcun S2 Gymnázium Poštová 9 -- -- 0 -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Juraj Mičko S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 7 -- 8 9 9 1 9 9 9 103
Samuel Krajči Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 8 9 9 -- 9 5 103
3. Viktória Brezinová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 -- 8 9 -- 3 8 8 99
4. Martin Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 8 6 9 6 9 -- 9 4 -- 9 8 9 95
5. Martin Števko Z9 Gymnázium Alejová 1 8 6 9 2 9 8 8 9 9 -- 6 3 93
6. Jakub Mach S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 3 8 9 9 -- 9 -- 9 88
7. Veronika Demčáková S2 Gymnázium Poštová 9 9 3 5 -- 9 -- 8 9 9 9 4 -- 69
8. - 9. Henrieta Micheľová S3 Gymnázium Alejová 1 4 9 -- 6 -- -- 9 9 -- 9 8 9 63
Michal Pándy S2 Gymnázium Poštová 9 9 8 9 -- -- -- 9 9 1 9 -- 8 63
10. Žaneta Semanišinová S3 Gymnázium Alejová 1 8 9 9 9 -- -- 9 9 -- 9 -- -- 62
11. Daniel Onduš S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 4 -- 9 9 0 4 8 -- 61
12. Pavol Drotár S2 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 2 -- 7 8 9 -- 4 -- -- 58
13. Michaela Dlugošová S1 Gymnázium Kukučínova 1 9 9 9 3 -- -- 9 -- -- -- -- -- 57
14. Marianna Pavlišinová S2 Gymnázium Poštová 9 6 7 9 -- 9 -- 9 9 -- -- 2 5 56
15. Kristína Mišlanová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- -- 9 9 -- 9 -- -- 54
16. - 17. Filip Csonka Z9 Gymnázium Alejová 1 7 1 9 -- 9 -- -- -- 9 -- -- -- 53
Zoltán Hanesz S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- 8 9 -- 9 -- -- 53
18. Samuel Gazda S3 Gymnázium sv. Edity Steinovej 9 6 9 -- -- -- 9 9 -- -- -- 5 47
19. Norbert Micheľ Z7 Základná škola Krosnianska 4 4 5 3 1 1 -- 9 3 1 4 -- 1 46
20. Juraj Jursa S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 -- -- -- -- 7 8 4 -- -- 45
21. Martin Mičko Z9 Gymnázium Alejová 1 9 1 -- -- 9 -- -- -- 8 -- -- -- 44
22. Samuel Chaba Z9 Gymnázium Alejová 1 7 6 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 40
23. Tímea Zvoláneková S1 Gymnázium Poštová 9 9 7 9 5 -- -- -- -- -- -- -- -- 39
24. Jakub Žoldák S2 Gymnázium Poštová 9 3 9 4 -- -- -- 9 9 -- 4 -- -- 38
25. Jakub Genči S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 5 -- -- -- 8 9 -- -- -- -- 37
26. Daniel Kopf S3 Slezské gymnázium -- 9 9 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- 36
27. Diana Hlaváčová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 9 4 -- 1 -- -- 32
28. Eduard Lavuš S2 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 -- -- -- 5 -- -- -- -- -- 31
29. Erik Berta Z9 Gymnázium Alejová 1 -- -- 7 -- 5 -- 4 3 -- -- -- -- 30
30. Martin Mihálik Z9 Gymnázium Alejová 1 8 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26
31. Martin Šalagovič Z9 Gymnázium Alejová 1 -- 1 3 -- -- -- -- 9 -- -- -- -- 25
32. Veronika Rišková S2 Gymnázium Poštová 9 1 3 9 -- -- -- 9 -- 0 -- -- -- 22
33. - 34. Lenka Kopfová Z9 Cirkevná základná škola sv. Ľudmily 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Natália Tóthová S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
35. - 36. Daniel Koľ S2 Gymnázium Poštová 9 1 6 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15
Peter Papcun S2 Gymnázium Poštová 9 -- 6 9 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 15
37. Šimon Vančo S3 Cirevné gymnázium sv. Mikuláša -- -- -- -- -- -- 2 8 -- -- -- -- 10
38. Ondrej Bínovský S4 Gymnázium Angely Merici -- -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 9
39. Jarmila Šimková S1 Gymnázium Párovská 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- 6
40. Marek Koman S1 Gymnázium Alejová 1 0 -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Aktuality

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(22. máj 2020)

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Začína letný semester
Už na vás čakajú dve nové série príkladov, ktoré nájdete v novom časopise.
(23. február 2020)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.