Poradie seminára STROM, 47. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lucia Chladná S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 8 9 9 54
2. Eva Krajčiová S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 6 7 6 49
3. - 6. Marek Horváth S2 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 9 -- -- 45
Michal Iľkovič S2 Gymnázium sv. Moniky 9 9 9 -- 9 -- 45
Richard Vodička S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- 45
Anna Podmanická S2 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 9 9 -- -- 45
7. - 8. Oliver Seman S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 3 -- 39
Matúš Pokorný S1 Gymnázium Grösslingová 18 8 9 9 4 -- -- 39
9. - 10. Veronika Chovancová S4 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 -- -- 36
Michal Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- -- 36
11. Janka Urbánová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 -- 1 -- 32
12. - 13. Rudolf Kusý S1 Gymnázium Grösslingová 18 0 7 9 7 -- -- 30
Martin Marcinčák S3 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 9 3 9 -- 9 -- 30
14. - 20. Tomáš Kubrický S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- 27
Veronika Vodičková S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- -- 27
Eduard Fedorčuk S3 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 -- -- 9 -- 27
Oskar Cacara S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 27
Alenka Bálintová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 8 8 3 -- -- -- 27
Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 -- -- -- -- 27
Samuel Šandor S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 27
21. Matúš Libák S2 Gymnázium Alejová 1 9 6 -- 1 -- 9 26
22. Branislav Ječim S3 Gymnázium Školská 7 9 9 7 -- -- -- 25
23. - 24. Martina Osuská Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 5 3 -- -- -- 22
Martin Mentel Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 7 7 1 -- -- -- 22
25. - 26. Natália Poliačiková S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- -- 18
Martin Šmilňák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 18
27. Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S2 Gymnázium Alejová 1 7 9 -- -- -- -- 16
28. Katarína Farbulová S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 -- -- -- -- 15
29. - 30. Bianka Gurská S3 Gymnázium Poštová 9 9 3 2 -- -- -- 14
Ondrej Králik S2 Gymnázium Alejová 1 5 9 -- -- -- -- 14
31. Tomáš Sukeľ S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 2 -- -- -- -- 13
32. Michal Almáši S4 Gymnázium Park mládeže 5 5 7 -- -- -- -- 12
33. - 34. Vladimír Slanina S2 Gymnázium Poštová 9 3 8 -- -- -- -- 11
Lucia Kleščová S2 Gymnázium Poštová 9 5 6 -- -- -- -- 11
35. Soňa Vasiľová S2 Gymnázium Kukučínova 1 -- 6 2 -- -- -- 8
36. Nina Anna Betáková S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 5 -- 1 -- -- -- 7
37. Sarah Klopstock Z9 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 1 1 0 2 -- 1 6
38. Tomáš Boledovič Z9 Cirkevná základná škola Narnia 5 -- -- -- -- -- 5
39. - 40. Juraj Kramár S2 Gymnázium Alejová 1 4 -- -- -- -- -- 4
Michal Ferdinandy Z9 Gymnázium Alejová 1 0 1 2 -- -- -- 4
41. - 43. Tomáš Lang Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- -- -- 0 0
Ladislav Jakab S3 Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola 0 0 -- 0 0 0 0
Lucia Szabó S2 Gymnázium P. J. Šafárika 0 0 0 0 -- 0 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Lucia Chladná S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 9 9 9 54
Oliver Seman S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 9 9 9 54
Richard Vodička S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 9 9 54
Eva Krajčiová S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 9 9 9 54
5. Anna Podmanická S2 Gymnázium Varšavská cesta 1 8 9 9 9 -- 9 53
6. Michal Iľkovič S2 Gymnázium sv. Moniky 9 9 8 9 -- 7 50
7. Tomáš Kubrický S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 -- 9 45
8. Lucia Kleščová S2 Gymnázium Poštová 9 8 9 6 9 -- 6 44
9. Ondrej Králik S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 0 1 42
10. - 11. Marek Horváth S2 Gymnázium Konštantínova 2 9 -- 9 9 -- 7 41
Alenka Bálintová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 9 9 7 -- -- 7 41
12. Matúš Libák S2 Gymnázium Alejová 1 9 7 -- 7 -- 7 37
13. - 15. Janka Urbánová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- -- 36
Michal Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- -- 36
Alzbeta Klimentova S3 Gymnázium Poštová 9 7 9 6 9 0 5 36
16. Bianka Gurská S3 Gymnázium Poštová 9 7 9 7 9 -- -- 32
17. - 18. Martin Šmilňák S3 Gymnázium Alejová 1 9 -- 5 9 -- 5 28
Matúš Sedlár S3 Gymnázium sv. Moniky 8 9 5 1 5 -- 28
19. - 20. Branislav Ječim S3 Gymnázium Školská 7 8 -- 7 -- -- 9 24
Samuel Šandor S1 Gymnázium Poštová 9 8 -- -- 8 -- -- 24
21. Soňa Vasiľová S2 Gymnázium Kukučínova 1 9 9 -- 4 -- -- 22
22. Martina Osuská Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 5 2 9 -- -- -- 21
23. - 24. Katarína Farbulová S2 Gymnázium Poštová 9 -- 9 -- 9 -- -- 18
Eduard Fedorčuk S3 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 -- -- 9 -- -- 18
25. Veronika Vodičková S2 Gymnázium Alejová 1 8 -- -- 9 -- -- 17
26. - 27. Terézia Stanová S3 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- -- -- 9 -- -- 9
Tomáš Sukeľ S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu -- -- -- 9 -- -- 9
28. Oskar Cacara S1 Gymnázium Poštová 9 8 -- -- -- -- -- 8
29. - 30. Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku 7 -- -- -- -- -- 7
Michal Ferdinandy Z9 Gymnázium Alejová 1 -- -- 3 2 -- -- 7
31. - 33. Nina Anna Betáková S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 1 0 3 0 -- 1 6
Matúš Pokorný S1 Gymnázium Grösslingová 18 -- 0 -- 6 -- -- 6
Martin Mentel Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 1 1 3 -- 0 -- 6
34. Tomáš Lang Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 1 0 2 -- -- -- 4
35. Tomáš Boledovič Z9 Cirkevná základná škola Narnia -- 3 -- -- -- -- 3
36. Ladislav Jakab S3 Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola 0 0 -- 0 -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Lucia Chladná S2 Gymnázium Grösslingová 18 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 108
2. Eva Krajčiová S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 6 7 6 9 -- 9 9 9 9 103
3. Richard Vodička S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- 9 9 -- 9 9 9 99
4. Anna Podmanická S2 Gymnázium Varšavská cesta 1 9 9 9 9 -- -- 8 9 9 9 -- 9 98
5. Michal Iľkovič S2 Gymnázium sv. Moniky 9 9 9 -- 9 -- 9 9 8 9 -- 7 95
6. Oliver Seman S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 3 -- 9 -- 9 9 9 9 93
7. Marek Horváth S2 Gymnázium Konštantínova 2 9 9 9 9 -- -- 9 -- 9 9 -- 7 86
8. - 9. Michal Vodička Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- -- 9 9 -- 9 -- -- 72
Tomáš Kubrický S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- 9 9 -- 9 -- 9 72
10. - 11. Janka Urbánová Z9 Gymnázium Alejová 1 9 9 4 -- 1 -- 9 9 -- 9 -- -- 68
Alenka Bálintová Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 8 8 3 -- -- -- 9 9 7 -- -- 7 68
12. Matúš Libák S2 Gymnázium Alejová 1 9 6 -- 1 -- 9 9 7 -- 7 -- 7 63
13. Ondrej Králik S2 Gymnázium Alejová 1 5 9 -- -- -- -- 9 9 7 9 0 1 56
14. Lucia Kleščová S2 Gymnázium Poštová 9 5 6 -- -- -- -- 8 9 6 9 -- 6 55
15. Samuel Šandor S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 8 -- -- 8 -- -- 51
16. Branislav Ječim S3 Gymnázium Školská 7 9 9 7 -- -- -- 8 -- 7 -- -- 9 49
17. - 18. Martin Šmilňák S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- -- -- -- 9 -- 5 9 -- 5 46
Bianka Gurská S3 Gymnázium Poštová 9 9 3 2 -- -- -- 7 9 7 9 -- -- 46
19. - 20. Matúš Pokorný S1 Gymnázium Grösslingová 18 8 9 9 4 -- -- -- 0 -- 6 -- -- 45
Eduard Fedorčuk S3 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 -- -- 9 -- 9 -- -- 9 -- -- 45
21. Veronika Vodičková S2 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- -- -- 8 -- -- 9 -- -- 44
22. Martina Osuská Z9 Základná škola Dr. J. Dérera 9 5 3 -- -- -- 5 2 9 -- -- -- 43
23. - 24. Veronika Chovancová S4 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého 9 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 36
Alzbeta Klimentova S3 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- -- 7 9 6 9 0 5 36
25. Oskar Cacara S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- 35
26. Martin Dudjak S1 Spojená škola Dominika Tatarku 9 9 -- -- -- -- 7 -- -- -- -- -- 34
27. Katarína Farbulová S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 -- -- -- -- -- 9 -- 9 -- -- 33
28. - 30. Rudolf Kusý S1 Gymnázium Grösslingová 18 0 7 9 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 30
Martin Marcinčák S3 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 9 3 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 30
Soňa Vasiľová S2 Gymnázium Kukučínova 1 -- 6 2 -- -- -- 9 9 -- 4 -- -- 30
31. - 32. Martin Mentel Z9 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 7 7 1 -- -- -- 1 1 3 -- 0 -- 28
Matúš Sedlár S3 Gymnázium sv. Moniky -- -- -- -- -- -- 8 9 5 1 5 -- 28
33. Tomáš Sukeľ S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 9 2 -- -- -- -- -- -- -- 9 -- -- 22
34. Natália Poliačiková S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
35. Maxima Anna Alžbeta Bednarčíková S2 Gymnázium Alejová 1 7 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16
36. Nina Anna Betáková S1 Gymnázium armádneho generála Ludvíka Svobodu 5 -- 1 -- -- -- 1 0 3 0 -- 1 13
37. Michal Almáši S4 Gymnázium Park mládeže 5 5 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
38. - 39. Michal Ferdinandy Z9 Gymnázium Alejová 1 0 1 2 -- -- -- -- -- 3 2 -- -- 11
Vladimír Slanina S2 Gymnázium Poštová 9 3 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11
40. Terézia Stanová S3 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 -- -- 9
41. Tomáš Boledovič Z9 Cirkevná základná škola Narnia 5 -- -- -- -- -- -- 3 -- -- -- -- 8
42. Sarah Klopstock Z9 Škola pre Mim. Nad. Deti a Gymnázium Skalická cesta 1 1 1 0 2 -- 1 -- -- -- -- -- -- 6
43. - 44. Tomáš Lang Z9 Základná škola Ing. O. Kožucha 0 -- -- -- -- 0 1 0 2 -- -- -- 4
Juraj Kramár S2 Gymnázium Alejová 1 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4
45. - 46. Ladislav Jakab S3 Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- 0 -- -- 0
Lucia Szabó S2 Gymnázium P. J. Šafárika 0 0 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!