Poradie seminára STROM, 39. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Radovan Švarc S4 Gymnázium Tyršovo nám. 970 9 9 9 9 9 9 54
Jozef Lipták S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 9 9 9 9 2 54
Martin Števko S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 7 54
Pavol Drotár S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 -- 54
5. - 6. Juraj Mičko S2 Gymnázium Poštová 9 8 8 9 9 9 -- 51
Martin Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- 6 51
7. Samuel Krajči Z9 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 9 9 -- 50
8. - 10. Daniel Onduš S3 Gymnázium Alejová 1 9 8 7 9 6 9 48
Viktória Brezinová S1 Gymnázium Alejová 1 7 9 4 9 7 7 48
Tomáš Kekeňák S3 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 4 8 48
11. Matěj Konečný S4 Gymnázium Jírovcova 8 9 9 -- 9 9 9 45
12. Jakub Mach S2 Gymnázium Poštová 9 9 5 7 9 -- 8 43
13. - 14. Henrieta Micheľová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 9 -- 9 42
Ján Kurimský S3 Gymnázium sv. Moniky 9 9 7 7 9 1 42
15. - 17. Martin Spišák S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- 5 41
Eduard Oravkin S3 None 9 9 7 9 -- 7 41
Oľga Prachářová S3 None 8 6 9 9 7 2 41
18. Daniel Staško S4 Gymnázium sv. Moniky 9 9 3 9 -- 9 39
19. Martina Šalamúnová S3 None 9 9 5 9 0 6 38
20. Eduard Lavuš S2 Gymnázium Alejová 1 9 3 4 9 9 -- 37
21. Alexander Ténai S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 7 9 -- 1 35
22. - 28. Zoltán Hanesz S1 Gymnázium Poštová 9 9 7 -- 9 -- -- 34
Žaneta Semanišinová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 -- -- 34
Dorota Jarošová S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 -- -- 34
Ádám Urbán S2 Gymnázium Poštová 9 9 7 9 9 -- -- 34
Tomáš Domes S2 Mendelovo gymnázium Komenského 5 9 6 2 9 -- 6 34
Peter Onduš S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 7 -- -- 34
Jozef Jagerský S1 Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Bernolákova 21 5 1 -- 9 9 1 34
29. - 31. Kristína Mišlanová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 9 -- -- 33
Laura Vištanová S2 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 -- 9 -- 6 33
Tímea Zvoláneková S1 Gymnázium Poštová 9 9 3 2 9 -- 1 33
32. - 35. Jana Sadovská S1 None 5 1 7 9 -- 1 32
Michaela Dlugošová S1 Gymnázium Kukučínova 1 9 6 -- 8 -- -- 32
Juraj Jursa S1 Gymnázium Alejová 1 9 3 2 9 -- -- 32
Kristína Bratková S2 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 4 2 9 -- 6 32
36. - 38. Katarína Krajčiová S4 Gymnázium Alejová 1 9 4 -- 9 9 -- 31
Natália Tóthová S1 Gymnázium Alejová 1 7 -- -- 9 -- 6 31
Marek Biroš S4 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 3 9 -- 1 31
39. - 44. Jakub Genči S2 Gymnázium Poštová 9 9 7 4 9 -- -- 29
Roman Staňo S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 2 -- 29
Milan Kubala S3 Gymnázium Tajovského 25 9 9 -- 7 -- 4 29
Jakub Žoldák S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 2 -- 29
Lenka Kopfová Z9 Cirkevná základná škola sv. Ľudmily 9 2 -- 9 -- -- 29
Ekaterina Volková S3 None 9 9 -- 7 2 2 29
45. Michal Pándy S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 9 6 -- -- 28
46. - 51. Jarmila Šimková S1 Gymnázium Párovská 1 9 -- -- 9 -- -- 27
Jozef Šarišský S1 Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Bernolákova 21 8 1 -- 9 -- -- 27
Martin Mičko Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 -- -- 27
Ján Pavlech S1 None 8 2 1 6 0 2 27
Martin Šalagovič S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 -- -- 27
Diana Hlaváčová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- -- 27
52. - 55. Martin Mihálik Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 8 -- -- 26
Dominik Krasula S2 Gymnázium Smetanův okruh 2 9 6 -- 9 -- 2 26
Tobiáš Babej S1 Gymnázium Poštová 9 9 1 -- 7 -- -- 26
Tomáš Kuzma S3 Gymnázium Jura Hronca 9 2 -- 9 -- 6 26
56. - 57. Tomáš Terem S3 Gymnázium Tajovského 25 9 3 3 9 -- 1 25
Filip Csonka Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 7 -- -- 25
58. - 61. Peter Kovács S4 Gymnázium Alejová 1 9 3 5 7 -- -- 24
Veronika Rišková S2 Gymnázium Poštová 9 8 3 2 7 2 -- 24
Ján Gerčák S1 Gymnázium Javorová 16 9 6 -- -- -- -- 24
Veronika Demčáková S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 -- 9 2 -- 24
62. - 65. Jozef Janovec S4 Gymnázium Alejová 1 9 4 -- 9 -- -- 22
Matej Dujava S4 Stredná premyselná škola elektrotechnická Plzenská 1 6 7 -- 9 -- -- 22
Radka Bušovská S3 Gymnázium Alejová 1 9 4 -- 9 -- -- 22
Pavol Petruš S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 -- 9 -- -- 22
66. - 68. Pavol Mártonfi S2 Gymnázium Alejová 1 9 3 -- 9 -- -- 21
Daniel Koľ S2 Gymnázium Poštová 9 9 2 2 8 -- -- 21
Marianna Pavlišinová S2 Gymnázium Poštová 9 9 3 -- 7 2 -- 21
69. Šimon Vančo S3 None 9 6 4 -- 1 -- 20
70. Samuel Schneider S3 Gymnázium Tajovského 25 9 3 -- 7 -- -- 19
71. - 74. Anton Gromóczki S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 -- -- 18
Jozef Tanzer S1 Gymnázium Jura Hronca 9 -- -- -- -- -- 18
Zuzana Svobodová S3 Gymnázium T. G. Masaryka 1260 9 -- -- 9 -- -- 18
Samuel Oswald S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 -- -- 18
75. Ondřej Darmovzal S4 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 8 -- -- -- -- 17
76. - 77. Veronika Schmidtová S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 7 -- -- 16
Rajmund Hruška S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 7 -- -- 16
78. Valentín Harničár S2 Gymnázium sv. Moniky 9 2 -- -- -- -- 11
79. Samuel Chaba Z9 Gymnázium Alejová 1 5 -- -- -- -- -- 10
80. Ján Špak S4 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- -- -- 9 -- -- 9
81. Anna Čujová S1 Gymnázium sv. Moniky 2 -- 1 1 -- -- 6
82. Marek Koman S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- 0 -- -- 0

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 3. Radovan Švarc S4 Gymnázium Tyršovo nám. 970 9 9 9 9 9 9 54
Ondřej Darmovzal S4 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 9 9 9 9 9 54
Pavol Drotár S1 Gymnázium Poštová 9 6 9 9 9 9 9 54
4. Samuel Krajči Z9 Gymnázium Alejová 1 9 8 6 9 9 -- 50
5. Viktória Brezinová S1 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 9 5 -- 49
6. - 7. Juraj Mičko S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 6 -- 48
Jozef Lipták S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 8 9 9 4 0 48
8. - 9. Tomáš Kekeňák S3 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 7 9 9 9 4 9 47
Martin Števko S1 Gymnázium Alejová 1 7 8 9 9 5 0 47
10. Martin Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 9 1 9 9 9 -- 46
11. Zoltán Hanesz S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- -- 45
12. Lenka Kopfová Z9 Cirkevná základná škola sv. Ľudmily 9 9 8 9 -- -- 44
13. Katarína Krajčiová S4 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 9 8 -- 43
14. Henrieta Micheľová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 6 -- 42
15. Martin Spišák S1 Gymnázium Alejová 1 9 4 9 9 -- -- 40
16. Martin Vrabec S4 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 9 8 9 9 3 -- 38
17. - 18. Natália Tóthová S1 Gymnázium Alejová 1 8 3 8 9 -- -- 37
Matej Dujava S4 Stredná premyselná škola elektrotechnická Plzenská 1 9 7 9 9 3 -- 37
19. - 21. Peter Kovács S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- -- 36
Laura Vištanová S2 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 5 7 7 9 4 0 36
Alexander Ténai S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 8 9 1 -- 36
22. Daniel Onduš S3 Gymnázium Alejová 1 7 8 9 9 2 -- 35
23. Jakub Genči S2 Gymnázium Poštová 9 9 7 9 9 -- -- 34
24. - 26. Matěj Konečný S4 Gymnázium Jírovcova 8 9 5 9 9 -- -- 32
Ján Kurimský S3 Gymnázium sv. Moniky 9 9 5 9 0 -- 32
Tímea Zvoláneková S1 Gymnázium Poštová 9 3 3 6 9 2 -- 32
27. - 29. Jakub Mach S2 Gymnázium Poštová 9 9 6 7 9 -- -- 31
Dorota Jarošová S4 Gymnázium Alejová 1 9 6 7 9 -- -- 31
Michal Pándy S2 Gymnázium Poštová 9 7 9 6 9 -- -- 31
30. - 31. Peter Onduš S1 Gymnázium Alejová 1 9 4 8 -- -- -- 30
Juraj Jursa S1 Gymnázium Alejová 1 9 6 6 -- -- -- 30
32. - 33. Ádám Urbán S2 Gymnázium Poštová 9 3 7 9 9 -- -- 28
Martin Mičko Z9 Gymnázium Alejová 1 6 8 6 -- -- -- 28
34. Martin Mihálik Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 -- -- -- 27
35. - 36. Daniel Staško S4 Gymnázium sv. Moniky 8 9 -- 9 -- -- 26
Tomáš Domes S2 Mendelovo gymnázium Komenského 5 9 8 -- 9 -- -- 26
37. Filip Csonka Z9 Gymnázium Alejová 1 5 7 6 -- -- -- 25
38. Richard Pavčík S3 Gymnázium Tajovského 25 9 4 -- 9 -- -- 22
39. Jakub Žoldák S2 Gymnázium Poštová 9 2 8 -- 9 2 -- 21
40. Marek Biroš S4 Gymnázium J. A. Raymana 9 1 -- 9 0 -- 19
41. Martin Šalagovič S1 Gymnázium Alejová 1 6 -- 6 -- -- -- 18
42. Veronika Demčáková S2 Gymnázium Poštová 9 7 1 -- 9 -- -- 17
43. Martina Šalamúnová S3 None 2 3 2 9 0 0 16
44. - 46. Jozef Jagerský S1 Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Bernolákova 21 3 2 4 1 -- -- 14
Ekaterina Volková S3 None 2 2 1 9 0 0 14
Diana Hlaváčová S3 Gymnázium Alejová 1 0 5 -- 9 -- -- 14
47. Kristína Bratková S2 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 1 0 -- 1 -- 11
48. - 50. Anton Gromóczki S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- -- -- -- 9
Zuzana Svobodová S3 Gymnázium T. G. Masaryka 1260 -- -- 9 -- -- -- 9
Matúš Zembjak S3 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- 9 -- -- 9
51. Jozef Janovec S4 Gymnázium Alejová 1 -- 8 -- -- -- -- 8
52. Daniel Koľ S2 Gymnázium Poštová 9 3 -- 0 3 -- -- 6
53. Ondrej Bínovský S4 Gymnázium Angely Merici -- -- -- 5 -- -- 5
54. Jozef Šarišský S1 Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Bernolákova 21 0 -- -- -- -- -- 0


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Radovan Švarc S4 Gymnázium Tyršovo nám. 970 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
Pavol Drotár S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 -- 6 9 9 9 9 9 108
3. Jozef Lipták S1 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 9 9 9 9 9 2 9 8 9 9 4 0 102
4. Martin Števko S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 7 7 8 9 9 5 0 101
5. Samuel Krajči Z9 Gymnázium Alejová 1 9 5 9 9 9 -- 9 8 6 9 9 -- 100
6. Juraj Mičko S2 Gymnázium Poštová 9 8 8 9 9 9 -- 9 9 9 9 6 -- 99
7. - 8. Viktória Brezinová S1 Gymnázium Alejová 1 7 9 4 9 7 7 9 8 9 9 5 -- 97
Martin Masrna S1 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 -- 6 9 1 9 9 9 -- 97
9. Tomáš Kekeňák S3 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 4 8 7 9 9 9 4 9 95
10. Henrieta Micheľová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 9 -- 9 9 9 9 9 6 -- 84
11. Daniel Onduš S3 Gymnázium Alejová 1 9 8 7 9 6 9 7 8 9 9 2 -- 83
12. Martin Spišák S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- 5 9 4 9 9 -- -- 81
13. Zoltán Hanesz S1 Gymnázium Poštová 9 9 7 -- 9 -- -- 9 9 9 9 -- -- 79
14. Matěj Konečný S4 Gymnázium Jírovcova 8 9 9 -- 9 9 9 9 5 9 9 -- -- 77
15. - 17. Ján Kurimský S3 Gymnázium sv. Moniky 9 9 7 7 9 1 9 9 5 9 0 -- 74
Jakub Mach S2 Gymnázium Poštová 9 9 5 7 9 -- 8 9 6 7 9 -- -- 74
Katarína Krajčiová S4 Gymnázium Alejová 1 9 4 -- 9 9 -- 9 8 9 9 8 -- 74
18. Lenka Kopfová Z9 Cirkevná základná škola sv. Ľudmily 9 2 -- 9 -- -- 9 9 8 9 -- -- 73
19. - 20. Ondřej Darmovzal S4 Gymnázium tř. kpt. Jaroše 14 9 8 -- -- -- -- 9 9 9 9 9 9 71
Alexander Ténai S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 7 9 -- 1 9 9 8 9 1 -- 71
21. Laura Vištanová S2 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 -- 9 -- 6 5 7 7 9 4 0 69
22. Natália Tóthová S1 Gymnázium Alejová 1 7 -- -- 9 -- 6 8 3 8 9 -- -- 68
23. - 25. Daniel Staško S4 Gymnázium sv. Moniky 9 9 3 9 -- 9 8 9 -- 9 -- -- 65
Tímea Zvoláneková S1 Gymnázium Poštová 9 9 3 2 9 -- 1 3 3 6 9 2 -- 65
Dorota Jarošová S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 -- -- 9 6 7 9 -- -- 65
26. Peter Onduš S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 7 -- -- 9 4 8 -- -- -- 64
27. Jakub Genči S2 Gymnázium Poštová 9 9 7 4 9 -- -- 9 7 9 9 -- -- 63
28. - 29. Juraj Jursa S1 Gymnázium Alejová 1 9 3 2 9 -- -- 9 6 6 -- -- -- 62
Ádám Urbán S2 Gymnázium Poštová 9 9 7 9 9 -- -- 3 7 9 9 -- -- 62
30. - 31. Tomáš Domes S2 Mendelovo gymnázium Komenského 5 9 6 2 9 -- 6 9 8 -- 9 -- -- 60
Peter Kovács S4 Gymnázium Alejová 1 9 3 5 7 -- -- 9 9 9 9 -- -- 60
32. - 33. Matej Dujava S4 Stredná premyselná škola elektrotechnická Plzenská 1 6 7 -- 9 -- -- 9 7 9 9 3 -- 59
Michal Pándy S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 9 6 -- -- 7 9 6 9 -- -- 59
34. Martin Mičko Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 -- -- 6 8 6 -- -- -- 55
35. Martina Šalamúnová S3 None 9 9 5 9 0 6 2 3 2 9 0 0 54
36. Martin Mihálik Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 8 -- -- 9 -- 9 -- -- -- 53
37. - 39. Marek Biroš S4 Gymnázium J. A. Raymana 9 9 3 9 -- 1 9 1 -- 9 0 -- 50
Jakub Žoldák S2 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 2 -- 2 8 -- 9 2 -- 50
Filip Csonka Z9 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 7 -- -- 5 7 6 -- -- -- 50
40. Jozef Jagerský S1 Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Bernolákova 21 5 1 -- 9 9 1 3 2 4 1 -- -- 48
41. Martin Šalagovič S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 -- -- 6 -- 6 -- -- -- 45
42. - 43. Ekaterina Volková S3 None 9 9 -- 7 2 2 2 2 1 9 0 0 43
Kristína Bratková S2 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 4 2 9 -- 6 9 1 0 -- 1 -- 43
44. - 47. Veronika Demčáková S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 -- 9 2 -- 7 1 -- 9 -- -- 41
Diana Hlaváčová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 -- 9 -- -- 0 5 -- 9 -- -- 41
Eduard Oravkin S3 None 9 9 7 9 -- 7 -- -- -- -- -- -- 41
Oľga Prachářová S3 None 8 6 9 9 7 2 -- -- -- -- -- -- 41
48. Martin Vrabec S4 Gymnázium M.R. Štefánika Nám. L. Novomeského 4 -- -- -- -- -- -- 9 8 9 9 3 -- 38
49. Eduard Lavuš S2 Gymnázium Alejová 1 9 3 4 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 37
50. Žaneta Semanišinová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 7 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 34
51. Kristína Mišlanová S3 Gymnázium Alejová 1 9 9 6 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 33
52. - 53. Jana Sadovská S1 None 5 1 7 9 -- 1 -- -- -- -- -- -- 32
Michaela Dlugošová S1 Gymnázium Kukučínova 1 9 6 -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 32
54. Jozef Janovec S4 Gymnázium Alejová 1 9 4 -- 9 -- -- -- 8 -- -- -- -- 30
55. - 56. Milan Kubala S3 Gymnázium Tajovského 25 9 9 -- 7 -- 4 -- -- -- -- -- -- 29
Roman Staňo S4 Gymnázium Poštová 9 9 9 -- 9 2 -- -- -- -- -- -- -- 29
57. - 62. Zuzana Svobodová S3 Gymnázium T. G. Masaryka 1260 9 -- -- 9 -- -- -- -- 9 -- -- -- 27
Daniel Koľ S2 Gymnázium Poštová 9 9 2 2 8 -- -- 3 -- 0 3 -- -- 27
Anton Gromóczki S4 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- 27
Jozef Šarišský S1 Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Bernolákova 21 8 1 -- 9 -- -- 0 -- -- -- -- -- 27
Jarmila Šimková S1 Gymnázium Párovská 1 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Ján Pavlech S1 None 8 2 1 6 0 2 -- -- -- -- -- -- 27
63. - 65. Dominik Krasula S2 Gymnázium Smetanův okruh 2 9 6 -- 9 -- 2 -- -- -- -- -- -- 26
Tobiáš Babej S1 Gymnázium Poštová 9 9 1 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 26
Tomáš Kuzma S3 Gymnázium Jura Hronca 9 2 -- 9 -- 6 -- -- -- -- -- -- 26
66. Tomáš Terem S3 Gymnázium Tajovského 25 9 3 3 9 -- 1 -- -- -- -- -- -- 25
67. - 68. Ján Gerčák S1 Gymnázium Javorová 16 9 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24
Veronika Rišková S2 Gymnázium Poštová 9 8 3 2 7 2 -- -- -- -- -- -- -- 24
69. - 71. Pavol Petruš S2 Gymnázium Poštová 9 9 4 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 22
Radka Bušovská S3 Gymnázium Alejová 1 9 4 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 22
Richard Pavčík S3 Gymnázium Tajovského 25 -- -- -- -- -- -- 9 4 -- 9 -- -- 22
72. - 73. Pavol Mártonfi S2 Gymnázium Alejová 1 9 3 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 21
Marianna Pavlišinová S2 Gymnázium Poštová 9 9 3 -- 7 2 -- -- -- -- -- -- -- 21
74. Šimon Vančo S3 None 9 6 4 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 20
75. Samuel Schneider S3 Gymnázium Tajovského 25 9 3 -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 19
76. - 77. Jozef Tanzer S1 Gymnázium Jura Hronca 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18
Samuel Oswald S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 18
78. - 79. Veronika Schmidtová S2 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
Rajmund Hruška S2 Gymnázium Poštová 9 9 -- -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- 16
80. Valentín Harničár S2 Gymnázium sv. Moniky 9 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11
81. Samuel Chaba Z9 Gymnázium Alejová 1 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10
82. - 83. Ján Špak S4 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského -- -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 9
Matúš Zembjak S3 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 -- -- 9
84. Anna Čujová S1 Gymnázium sv. Moniky 2 -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 6
85. Ondrej Bínovský S4 Gymnázium Angely Merici -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- -- 5
86. Marek Koman S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!