Poradie seminára STROM, 40. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 4. Juraj Mičko S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 9 54
Tomáš Kekeňák S4 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 9 9 54
Laura Vištanová S3 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 9 9 54
Samuel Krajči S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 54
5. Martin Števko S1 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 9 9 4 53
6. Henrieta Micheľová S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 6 51
7. Viktória Brezinová S1 Gymnázium Alejová 1 9 7 -- 9 9 5 48
8. Martin Melicher S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 -- -- 9 44
9. - 10. Kristína Mišlanová S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 6 42
Žaneta Semanišinová S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 6 42
11. - 12. Martin Mičko S1 Gymnázium Alejová 1 7 -- 8 9 8 -- 41
Pavol Drotár S3 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 1 9 5 41
13. Martin Mihálik S1 Gymnázium Alejová 1 7 -- 9 8 -- 5 38
14. Martin Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 6 9 9 9 -- 2 37
15. - 16. Filip Csonka S1 Gymnázium Alejová 1 5 -- 9 8 -- 4 35
Michal Pándy S3 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 -- 9 -- 35
17. Jakub Mach S3 Gymnázium Poštová 9 7 -- 9 9 9 -- 34
18. Vratislav Madáč S1 Gymnázium Alejová 1 1 -- -- 8 7 4 28
19. - 23. Daniel Onduš S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 6 -- 0 27
Zoltán Hanesz S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- 27
Ján Kurimský S4 Gymnázium sv. Moniky 9 9 -- -- 9 -- 27
Veronika Demčáková S3 Gymnázium Poštová 9 8 6 2 1 9 1 27
Kristína Bratková S3 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 -- -- -- 27
24. Daniel Kopf S4 Slezské gymnázium 7 -- 9 -- 9 -- 25
25. - 26. Michaela Dlugošová S2 Gymnázium Kukučínova 1 7 -- 9 8 -- -- 24
Samuel Chaba S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- 8 4 -- 4 24
27. Erik Berta S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- 9 -- 4 22
28. Martin Šalagovič S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- 8 -- 5 21
29. Natália Tóthová S2 Gymnázium Alejová 1 3 8 9 -- -- -- 20
30. Jarmila Šimková S2 Gymnázium Párovská 1 -- -- 9 8 -- -- 17
31. - 32. Ján Gerčák S2 Gymnázium Javorová 16 1 9 3 0 -- 1 14
Juraj Jursa S2 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 5 -- -- 14
33. Slávka Germanová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 4 -- -- -- 9 -- 13
34. - 35. Jakub Genči S3 Gymnázium Poštová 9 3 -- 9 -- -- -- 12
Šimon Vančo S3 Cirevné gymnázium sv. Mikuláša 4 4 4 -- -- -- 12
36. Jakub Žoldák S3 Gymnázium Poštová 9 4 5 -- 1 -- 1 11
37. - 38. Samuel Gazda S4 Gymnázium sv. Edity Steinovej 8 -- -- -- -- -- 8
Martin Budjač S1 Gymnázium Poštová 9 4 -- -- -- -- -- 8
39. Jonáš Suvák S1 Gymnázium J. A. Raymana 0 0 1 2 1 1 7
40. Dominik Kopčak S1 Gymnázium Poštová 9 3 -- -- -- -- -- 6
41. Dávid Čano S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 2 -- 1 -- -- 0 3
42. Michaela Borošová S1 Gymnázium Poštová 9 1 -- -- -- 0 -- 2

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Tomáš Kekeňák S4 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 8 9 9 53
2. - 3. Laura Vištanová S3 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 7 9 9 52
Samuel Krajči S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 9 -- 52
4. Viktória Brezinová S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 6 -- -- 42
5. Martin Števko S1 Gymnázium Alejová 1 7 7 9 8 -- -- 40
6. Henrieta Micheľová S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 7 -- 3 37
7. - 8. Juraj Mičko S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 7 -- -- 34
Veronika Demčáková S3 Gymnázium Poštová 9 6 9 9 7 -- 3 34
9. Martin Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 2 9 9 7 -- 3 32
10. Daniel Onduš S4 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 7 -- 6 31
11. Kristína Mišlanová S4 Gymnázium Alejová 1 9 -- 9 9 -- -- 27
12. - 13. Žaneta Semanišinová S4 Gymnázium Alejová 1 -- 9 9 8 -- -- 26
Michal Pándy S3 Gymnázium Poštová 9 3 5 9 9 -- -- 26
14. - 16. Zoltán Hanesz S3 Gymnázium Poštová 9 9 -- 9 -- -- -- 18
Martin Mihálik S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 18
Martin Šalagovič S1 Gymnázium Alejová 1 9 -- -- -- -- -- 18
17. - 18. Pavol Drotár S3 Gymnázium Poštová 9 6 0 -- 7 -- -- 13
Jonáš Suvák S1 Gymnázium J. A. Raymana 6 -- 1 0 0 0 13
19. - 22. Filip Csonka S1 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- -- -- -- 12
Martin Mičko S1 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- -- -- -- 12
Samuel Chaba S1 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- -- -- -- 12
Erik Berta S1 Gymnázium Alejová 1 6 -- -- -- -- -- 12
23. Samuel Gazda S4 Gymnázium sv. Edity Steinovej 7 -- 1 1 -- -- 9
24. - 26. Dávid Čano S2 Gymnázium Leonarda Stöckela -- -- -- 8 -- -- 8
Michaela Borošová S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- 4 -- -- 8
Martin Budjač S1 Gymnázium Poštová 9 4 -- -- -- -- -- 8
27. - 30. Juraj Jursa S2 Gymnázium Alejová 1 4 -- -- -- -- -- 4
Diana Hlaváčová S4 Gymnázium Alejová 1 -- -- 4 -- 0 -- 4
Vratislav Madáč S1 Gymnázium Alejová 1 2 -- -- -- -- -- 4
Dominik Kopčak S1 Gymnázium Poštová 9 -- -- -- -- -- 2 4
31. Jarmila Šimková S2 Gymnázium Párovská 1 3 -- -- -- -- -- 3
32. Ján Gerčák S2 Gymnázium Javorová 16 2 0 -- 0 -- -- 2


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Tomáš Kekeňák S4 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 107
2. - 3. Laura Vištanová S3 Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vjm 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 106
Samuel Krajči S1 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 -- 106
4. Martin Števko S1 Gymnázium Alejová 1 9 8 9 9 9 4 7 7 9 8 -- -- 93
5. Viktória Brezinová S1 Gymnázium Alejová 1 9 7 -- 9 9 5 9 9 9 6 -- -- 90
6. - 7. Juraj Mičko S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 -- -- 88
Henrieta Micheľová S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 9 6 9 9 9 7 -- 3 88
8. - 9. Martin Masrna S2 Gymnázium Poštová 9 6 9 9 9 -- 2 2 9 9 7 -- 3 69
Kristína Mišlanová S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 -- 9 6 9 -- 9 9 -- -- 69
10. Žaneta Semanišinová S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 9 9 -- 6 -- 9 9 8 -- -- 68
11. - 12. Veronika Demčáková S3 Gymnázium Poštová 9 8 6 2 1 9 1 6 9 9 7 -- 3 61
Michal Pándy S3 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 -- 9 -- 3 5 9 9 -- -- 61
13. Daniel Onduš S4 Gymnázium Alejová 1 9 9 3 6 -- 0 9 -- 9 7 -- 6 58
14. Martin Mihálik S1 Gymnázium Alejová 1 7 -- 9 8 -- 5 9 -- -- -- -- -- 56
15. Pavol Drotár S3 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 1 9 5 6 0 -- 7 -- -- 54
16. Martin Mičko S1 Gymnázium Alejová 1 7 -- 8 9 8 -- 6 -- -- -- -- -- 53
17. Filip Csonka S1 Gymnázium Alejová 1 5 -- 9 8 -- 4 6 -- -- -- -- -- 47
18. Zoltán Hanesz S3 Gymnázium Poštová 9 9 9 9 -- -- -- 9 -- 9 -- -- -- 45
19. Martin Melicher S1 Gymnázium Poštová 9 8 9 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- 44
20. Martin Šalagovič S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- 8 -- 5 9 -- -- -- -- -- 39
21. Samuel Chaba S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- 8 4 -- 4 6 -- -- -- -- -- 36
22. - 23. Jakub Mach S3 Gymnázium Poštová 9 7 -- 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- 34
Erik Berta S1 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- 9 -- 4 6 -- -- -- -- -- 34
24. Vratislav Madáč S1 Gymnázium Alejová 1 1 -- -- 8 7 4 2 -- -- -- -- -- 32
25. - 26. Kristína Bratková S3 Evanjelické gymnázium J.A. Komenského 9 9 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27
Ján Kurimský S4 Gymnázium sv. Moniky 9 9 -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 27
27. Daniel Kopf S4 Slezské gymnázium 7 -- 9 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 25
28. Michaela Dlugošová S2 Gymnázium Kukučínova 1 7 -- 9 8 -- -- -- -- -- -- -- -- 24
29. - 31. Jonáš Suvák S1 Gymnázium J. A. Raymana 0 0 1 2 1 1 6 -- 1 0 0 0 20
Natália Tóthová S2 Gymnázium Alejová 1 3 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20
Jarmila Šimková S2 Gymnázium Párovská 1 -- -- 9 8 -- -- 3 -- -- -- -- -- 20
32. Juraj Jursa S2 Gymnázium Alejová 1 -- -- 9 5 -- -- 4 -- -- -- -- -- 18
33. Samuel Gazda S4 Gymnázium sv. Edity Steinovej 8 -- -- -- -- -- 7 -- 1 1 -- -- 17
34. - 35. Ján Gerčák S2 Gymnázium Javorová 16 1 9 3 0 -- 1 2 0 -- 0 -- -- 16
Martin Budjač S1 Gymnázium Poštová 9 4 -- -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- 16
36. Slávka Germanová S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 4 -- -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- 13
37. - 38. Jakub Genči S3 Gymnázium Poštová 9 3 -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
Šimon Vančo S3 Cirevné gymnázium sv. Mikuláša 4 4 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12
39. - 40. Dávid Čano S2 Gymnázium Leonarda Stöckela 2 -- 1 -- -- 0 -- -- -- 8 -- -- 11
Jakub Žoldák S3 Gymnázium Poštová 9 4 5 -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- 11
41. - 42. Dominik Kopčak S1 Gymnázium Poštová 9 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 10
Michaela Borošová S1 Gymnázium Poštová 9 1 -- -- -- 0 -- -- -- -- 4 -- -- 10
43. Diana Hlaváčová S4 Gymnázium Alejová 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 -- 0 -- 4

Aktuality

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(22. máj 2020)

Elektronické odovzdávanie
Najbližšie série našich seminárov prosím odovzdávajte výlučne elektronicky na stránke! Pre viac info pozrite najnovší príspevok. Ďakujeme (:
(19. marec 2020)

Začína letný semester
Už na vás čakajú dve nové série príkladov, ktoré nájdete v novom časopise.
(23. február 2020)

Bude výlet...
...tak hlasujte v ankete o termíne výletu! Bližšie informácie už čoskoro.
(18. november 2019)

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.