Poradie seminára STROM, 35. ročník - Zimný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. Klára Ficková S3 None 9 9 9 9 9 9 54
2. - 3. Tomáš Babej S4 None 9 9 8 6 9 9 50
Štěpán Šimsa S2 None 9 9 7 7 9 9 50
4. - 5. Peter Milošovič S4 None 9 9 9 6 9 5 47
Miroslav Stankovič S1 None 9 8 7 5 9 2 47
6. - 8. Martin Vodička S2 None 9 9 -- 5 9 9 46
Dávid Hvizdoš S4 None 9 8 7 6 9 7 46
Viktor Szabados S4 None 9 9 9 8 9 2 46
9. - 10. Matúš Stehlík S4 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 9 9 7 9 2 45
Jakub Šafin S2 None 4 8 5 9 9 9 45
11. Katarína Krajčiová Z9 None 4 8 8 7 8 -- 43
12. Ľudmila Šimková S1 None 9 8 8 -- 8 -- 42
13. Dáša Krasnayová S4 None 9 8 9 4 9 2 41
14. Ján Jursa S1 None 9 8 8 6 -- -- 40
15. - 16. Daniel Till S3 None 6 7 8 6 9 -- 36
Lucia Magurová S2 None 7 8 8 2 9 -- 36
17. Kristína Faguľová S3 None 3 9 8 6 9 -- 35
18. Monika Zlaczka S4 None 9 6 7 3 9 0 34
19. - 22. Miloslav Homer S3 None 9 6 8 -- 9 -- 32
Michal Kopf S3 None 7 7 6 -- 9 3 32
Zuzana Baxová S3 None 9 -- 8 6 9 -- 32
Jakub Dargaj S1 None 9 7 7 -- -- -- 32
23. - 24. Martin Rapavý S1 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 3 8 8 -- 3 -- 30
Ludmila Jankovichová S1 None 9 4 8 -- -- -- 30
25. - 29. Ivana Gašková S3 None 3 9 8 -- 9 -- 29
Dorota Jarošová Z9 None 1 7 7 4 3 -- 29
Martina Hlavatá S4 None 5 5 8 2 9 -- 29
Denisa Semanišinová S2 None 7 9 8 -- -- 5 29
Alena Bušáková S4 None 4 8 6 3 8 -- 29
30. - 31. Denisa Múthová S4 None 9 8 -- 3 8 -- 28
Pavol Koprda S3 None 8 2 4 5 9 -- 28
32. Viktor Lukáček S3 None 9 8 4 3 -- 3 27
33. Daniel Ondra S1 None 5 2 8 3 -- -- 26
34. - 36. Anton Gromóczki Z9 None 8 8 -- -- -- -- 24
Ján Hoffmann S4 None 7 -- 8 -- 9 -- 24
Vladimír Macko S2 None 4 9 6 3 1 -- 24
37. - 38. Vladislav Vancák S1 None 5 -- 7 2 1 1 23
Martina Oravcová S1 None 1 1 1 2 9 0 23
39. - 41. Jaroslav Petrucha S2 None 5 8 8 -- -- -- 21
Irena Bačinská S1 None 1 6 3 2 3 1 21
Radka Masloviaková S4 None 8 3 6 4 -- -- 21
42. - 44. Martina Bekrová S4 None 1 4 6 3 6 -- 20
Roman Pivovarník S1 None 8 -- 4 -- -- -- 20
Magdaléna Krejčíová S1 None 8 -- -- 4 -- -- 20
45. Matúš Hlaváčik S2 None 5 9 -- 5 -- -- 19
46. - 47. Ján Dudič S2 None 5 0 6 -- 7 0 18
Daniela Harčarufková S3 None 9 -- -- -- -- 9 18
48. - 49. Ladislav Hovan S4 None 4 6 6 -- -- -- 16
Viktória Valachová S1 None -- -- 7 2 -- -- 16
50. Matúš Porázik S1 None 1 -- 7 -- -- -- 15
51. Michaela Belanová S3 None 9 3 -- -- -- -- 12
52. Róbert Solárik S2 None 3 -- 8 -- -- -- 11
53. - 55. Alžbeta Bohiniková S4 None 1 8 -- -- 1 -- 10
Tomáš Macko S2 None 1 -- -- 6 3 -- 10
Lea Uhliarová S2 None 0 2 8 0 -- -- 10
56. Lucia Floriánová S1 None 1 3 2 -- -- -- 9
57. Lucia Čabrová S2 None 1 0 6 -- -- -- 7
58. Alica Ordošová S1 None 0 0 0 2 1 -- 5
59. Veronika Koľveková S3 None 0 2 2 -- 0 -- 4
60. Marcel Frančák S2 None -- 2 0 -- -- 1 3
61. - 62. Ivana Sopatová S2 None 1 1 -- 0 -- -- 2
Martin Perešíni S1 None 0 -- 1 0 0 0 2
63. Marcel Češelka S2 None 0 0 1 0 0 0 1

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Martin Vodička S2 None 9 9 9 9 9 -- 54
Katarína Krajčiová Z9 None 9 9 9 9 9 -- 54
3. - 4. Martin Rapavý S1 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 9 6 8 9 9 -- 50
Štěpán Šimsa S2 None 9 7 9 9 9 -- 50
5. - 7. Tomáš Babej S4 None 9 8 9 9 8 3 46
Miroslav Stankovič S1 None 6 7 8 9 7 -- 46
Jakub Šafin S2 None 9 6 8 9 8 -- 46
8. - 9. Matúš Stehlík S4 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 9 8 9 9 1 45
Klára Ficková S3 None 9 9 9 9 9 -- 45
10. Michal Kopf S3 None 9 9 7 9 4 -- 38
11. Viktor Szabados S4 None 9 9 8 9 -- -- 35
12. - 15. Ivana Gašková S3 None 9 9 4 9 2 -- 33
Lucia Magurová S2 None 9 9 8 -- 7 -- 33
Ľudmila Šimková S1 None 9 5 8 -- 2 -- 33
Viktor Lukáček S3 None 9 7 6 9 2 -- 33
16. Viktória Valachová S1 None 8 9 6 -- -- -- 32
17. - 22. Ján Hoffmann S4 None 6 9 5 9 2 -- 31
Monika Zlaczka S4 None 5 7 8 9 2 -- 31
Alena Bušáková S4 None 6 8 8 9 -- -- 31
Martina Bekrová S4 None 6 7 9 9 -- -- 31
Magdaléna Krejčíová S1 None 6 7 -- 9 -- -- 31
Dáša Krasnayová S4 None 6 4 3 9 9 -- 31
23. - 24. Daniel Till S3 None 7 4 8 9 2 -- 30
Denisa Múthová S4 None 9 4 8 9 -- -- 30
25. - 27. Matúš Hlaváčik S2 None 8 6 6 9 -- -- 29
Martina Hlavatá S4 None 2 8 8 9 2 -- 29
Vladislav Vancák S1 None 6 5 -- 9 -- -- 29
28. - 30. Kristína Faguľová S3 None 7 3 9 9 -- -- 28
Dorota Jarošová Z9 None 6 4 0 9 -- -- 28
Pavol Koprda S3 None 7 4 8 9 -- -- 28
31. Barbora Marečáková S3 None 5 5 8 9 -- -- 27
32. - 33. Ladislav Hovan S4 None -- 9 8 9 -- -- 26
Denisa Semanišinová S2 None 3 6 8 9 -- -- 26
34. - 36. Dávid Hvizdoš S4 None 9 7 -- 9 -- -- 25
Zuzana Baxová S3 None 8 -- 8 9 -- -- 25
Radka Masloviaková S4 None 6 -- 8 9 2 -- 25
37. - 38. Miloslav Homer S3 None 8 8 8 -- -- -- 24
Jaroslav Petrucha S2 None 6 -- 9 9 -- -- 24
39. - 40. Peter Milošovič S4 None 6 -- 8 9 -- -- 23
Ján Dudič S2 None 6 7 1 9 -- -- 23
41. Ján Jursa S1 None -- 4 -- 9 -- -- 22
42. Irena Bačinská S1 None 6 4 2 -- 2 1 21
43. Matúš Porázik S1 None -- 6 6 -- 0 -- 18
44. Martin Perešíni S1 None 1 5 0 0 1 -- 12
45. Marcel Frančák S2 None -- 4 6 -- 1 -- 11
46. Martina Oravcová S1 None -- 4 -- -- 2 -- 10
47. - 49. Vladimír Macko S2 None -- -- -- 9 -- -- 9
Michaela Belanová S3 None 9 -- -- -- -- -- 9
Tomáš Macko S2 None 9 -- -- -- -- -- 9
50. Anton Gromóczki Z9 None -- 4 -- -- -- -- 8
51. Alica Ordošová S1 None -- 1 0 -- -- -- 2


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. - 2. Štěpán Šimsa S2 None 9 9 7 7 9 9 9 7 9 9 9 -- 100
Martin Vodička S2 None 9 9 -- 5 9 9 9 9 9 9 9 -- 100
3. Klára Ficková S3 None 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 -- 99
4. Katarína Krajčiová Z9 None 4 8 8 7 8 -- 9 9 9 9 9 -- 97
5. Tomáš Babej S4 None 9 9 8 6 9 9 9 8 9 9 8 3 96
6. Miroslav Stankovič S1 None 9 8 7 5 9 2 6 7 8 9 7 -- 93
7. Jakub Šafin S2 None 4 8 5 9 9 9 9 6 8 9 8 -- 91
8. Matúš Stehlík S4 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 9 9 9 7 9 2 9 9 8 9 9 1 90
9. Viktor Szabados S4 None 9 9 9 8 9 2 9 9 8 9 -- -- 81
10. Martin Rapavý S1 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 3 8 8 -- 3 -- 9 6 8 9 9 -- 80
11. Ľudmila Šimková S1 None 9 8 8 -- 8 -- 9 5 8 -- 2 -- 75
12. Dáša Krasnayová S4 None 9 8 9 4 9 2 6 4 3 9 9 -- 72
13. Dávid Hvizdoš S4 None 9 8 7 6 9 7 9 7 -- 9 -- -- 71
14. - 15. Peter Milošovič S4 None 9 9 9 6 9 5 6 -- 8 9 -- -- 70
Michal Kopf S3 None 7 7 6 -- 9 3 9 9 7 9 4 -- 70
16. Lucia Magurová S2 None 7 8 8 2 9 -- 9 9 8 -- 7 -- 69
17. Daniel Till S3 None 6 7 8 6 9 -- 7 4 8 9 2 -- 66
18. Monika Zlaczka S4 None 9 6 7 3 9 0 5 7 8 9 2 -- 65
19. Kristína Faguľová S3 None 3 9 8 6 9 -- 7 3 9 9 -- -- 63
20. - 21. Ján Jursa S1 None 9 8 8 6 -- -- -- 4 -- 9 -- -- 62
Ivana Gašková S3 None 3 9 8 -- 9 -- 9 9 4 9 2 -- 62
22. - 23. Alena Bušáková S4 None 4 8 6 3 8 -- 6 8 8 9 -- -- 60
Viktor Lukáček S3 None 9 8 4 3 -- 3 9 7 6 9 2 -- 60
24. - 25. Martina Hlavatá S4 None 5 5 8 2 9 -- 2 8 8 9 2 -- 58
Denisa Múthová S4 None 9 8 -- 3 8 -- 9 4 8 9 -- -- 58
26. - 27. Zuzana Baxová S3 None 9 -- 8 6 9 -- 8 -- 8 9 -- -- 57
Dorota Jarošová Z9 None 1 7 7 4 3 -- 6 4 0 9 -- -- 57
28. - 29. Miloslav Homer S3 None 9 6 8 -- 9 -- 8 8 8 -- -- -- 56
Pavol Koprda S3 None 8 2 4 5 9 -- 7 4 8 9 -- -- 56
30. - 31. Denisa Semanišinová S2 None 7 9 8 -- -- 5 3 6 8 9 -- -- 55
Ján Hoffmann S4 None 7 -- 8 -- 9 -- 6 9 5 9 2 -- 55
32. Vladislav Vancák S1 None 5 -- 7 2 1 1 6 5 -- 9 -- -- 52
33. - 34. Martina Bekrová S4 None 1 4 6 3 6 -- 6 7 9 9 -- -- 51
Magdaléna Krejčíová S1 None 8 -- -- 4 -- -- 6 7 -- 9 -- -- 51
35. - 36. Matúš Hlaváčik S2 None 5 9 -- 5 -- -- 8 6 6 9 -- -- 48
Viktória Valachová S1 None -- -- 7 2 -- -- 8 9 6 -- -- -- 48
37. Radka Masloviaková S4 None 8 3 6 4 -- -- 6 -- 8 9 2 -- 46
38. Jaroslav Petrucha S2 None 5 8 8 -- -- -- 6 -- 9 9 -- -- 45
39. - 40. Irena Bačinská S1 None 1 6 3 2 3 1 6 4 2 -- 2 1 42
Ladislav Hovan S4 None 4 6 6 -- -- -- -- 9 8 9 -- -- 42
41. Ján Dudič S2 None 5 0 6 -- 7 0 6 7 1 9 -- -- 41
42. - 44. Vladimír Macko S2 None 4 9 6 3 1 -- -- -- -- 9 -- -- 33
Martina Oravcová S1 None 1 1 1 2 9 0 -- 4 -- -- 2 -- 33
Matúš Porázik S1 None 1 -- 7 -- -- -- -- 6 6 -- 0 -- 33
45. - 46. Jakub Dargaj S1 None 9 7 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 32
Anton Gromóczki Z9 None 8 8 -- -- -- -- -- 4 -- -- -- -- 32
47. Ludmila Jankovichová S1 None 9 4 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30
48. Barbora Marečáková S3 None -- -- -- -- -- -- 5 5 8 9 -- -- 27
49. Daniel Ondra S1 None 5 2 8 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 26
50. Michaela Belanová S3 None 9 3 -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- 21
51. Roman Pivovarník S1 None 8 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20
52. Tomáš Macko S2 None 1 -- -- 6 3 -- 9 -- -- -- -- -- 19
53. Daniela Harčarufková S3 None 9 -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- -- 18
54. - 55. Martin Perešíni S1 None 0 -- 1 0 0 0 1 5 0 0 1 -- 14
Marcel Frančák S2 None -- 2 0 -- -- 1 -- 4 6 -- 1 -- 14
56. Róbert Solárik S2 None 3 -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11
57. - 58. Alžbeta Bohiniková S4 None 1 8 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 10
Lea Uhliarová S2 None 0 2 8 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 10
59. Lucia Floriánová S1 None 1 3 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9
60. - 61. Lucia Čabrová S2 None 1 0 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7
Alica Ordošová S1 None 0 0 0 2 1 -- -- 1 0 -- -- -- 7
62. Veronika Koľveková S3 None 0 2 2 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 4
63. Ivana Sopatová S2 None 1 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 2
64. Marcel Češelka S2 None 0 0 1 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 1

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!