Poradie seminára STROM, 33. ročník - Letný semester


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. - 3. Martin Vodička S1 None 9 9 9 8 44
Martin Bachratý S3 None 9 9 9 8 44
Marek Kukan S3 None 9 9 9 8 44
4. Janka Baranová S3 None 9 9 8 7 41
5. Ivana Soláriková S3 None 8 9 9 6 40
6. Ladislav Bačo S3 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 7 9 9 7 39
7. Klára Ficková S1 None 8 9 6 3 35
8. Dávid Hvizdoš S2 None 9 -- 9 7 34
9. - 10. Róbert Tóth S3 None 5 9 9 4 32
Monika Vaľková S3 None 9 -- 9 7 32
11. Monika Zlaczka S2 None 9 2 5 6 28
12. Adam Midlik S1 None -- 9 9 -- 27
13. Tomáš Babej S2 None 9 -- 2 6 23
14. Matej Večerík S2 None -- -- 9 6 21
15. Katarína Révészová S2 None 7 -- 2 5 19
16. - 17. Soňa Galovičová S1 None 9 -- -- -- 18
Sven Relovsky S1 None 1 7 1 2 18
18. Ladislav Hovan S2 None -- -- 9 4 17
19. - 20. Ivana Gašková S1 None 6 -- 2 2 16
Viktor Szabados S2 None 2 -- 6 4 16
21. Matúš Stehlík S2 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského -- -- 9 3 15
22. - 24. Petra Zibrínová S2 None 2 -- 3 6 14
Radovan Hnatič S1 None -- 2 2 5 14
Denisa Múthová S2 None 2 6 2 2 14
25. Miroslava Vašková S2 None -- 2 3 5 13
26. - 29. Andrea Görcsösová S3 None 9 -- -- -- 9
Josef Tkadlec S4 None 9 -- -- -- 9
Michal Anderle S2 None 2 -- -- 5 9
Jakub Kireš S1 None -- -- 3 3 9
30. - 31. Kristína Faguľová S1 None 4 0 -- -- 8
Martin Šalagovič S1 None -- 0 3 2 8
32. Miloslav Homer S1 None -- 0 1 3 7
33. Daniel Till S1 None -- 0 3 -- 6
34. - 35. Jozef Lami S1 None -- 0 1 2 5
Alexandra Pistráková S1 None -- 1 2 -- 5

  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. Róbert Tóth S3 None 9 9 9 9 45
2. Martin Vodička S1 None 9 9 9 8 44
3. Janka Baranová S3 None 9 9 9 3 39
4. Martin Bachratý S3 None 9 9 9 -- 36
5. Radovan Hnatič S1 None 4 5 8 8 33
6. Adam Midlik S1 None -- 6 9 8 32
7. Tomáš Babej S2 None -- 6 9 8 31
8. Klára Ficková S1 None 9 -- 9 -- 27
9. Petra Zibrínová S2 None 5 5 6 1 22
10. Miroslava Vašková S2 None 5 5 5 1 21
11. Peter Milošovič S2 None 9 5 1 0 20
12. Daniel Till S1 None 3 6 4 -- 19
13. - 18. Matúš Stehlík S2 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského -- 5 -- 8 18
Monika Zlaczka S2 None -- 5 5 3 18
Marek Kukan S3 None 9 -- 9 -- 18
Dávid Hvizdoš S2 None -- 5 -- 8 18
Soňa Galovičová S1 None 9 -- -- -- 18
Matej Večerík S2 None -- -- 5 8 18
19. - 20. Andrea Görcsösová S3 None 5 5 -- 3 16
Denisa Múthová S2 None 5 1 5 -- 16
21. Viktor Popovič S3 None -- 5 3 4 15
22. - 24. Kristína Faguľová S1 None 1 5 3 -- 14
Viktor Szabados S2 None -- 6 4 -- 14
Jakub Kireš S1 None -- 6 2 -- 14
25. - 26. Ivana Gašková S1 None -- 5 1 -- 11
Jozef Lami S1 None -- 3 4 -- 11
27. Monika Vaľková S3 None -- 6 4 -- 10
28. Alžbeta Bohiniková S2 None 0 5 1 -- 7
29. Michal Anderle S2 None -- 6 -- -- 6
30. - 31. Miloslav Homer S1 None -- 2 -- -- 4
Nikola Daubnerová S2 None 1 1 1 -- 4


  • ? - úloha je evidovaná ako odovzdaná, no nebola ešte opravená
  • Ročník - Z1 až Z9 zodpovedá 1. až 9. ročníku základných škol, S1 až S4 1. až 4. ročníku stredných škôl (príslušné ročníky osemročných gymnázií analogicky)
Poradie Meno Ročník Škola 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Celkovo
1. Martin Vodička S1 None 9 9 9 8 9 9 9 8 88
2. - 3. Martin Bachratý S3 None 9 9 9 8 9 9 9 -- 80
Janka Baranová S3 None 9 9 8 7 9 9 9 3 80
4. Róbert Tóth S3 None 5 9 9 4 9 9 9 9 77
5. - 6. Marek Kukan S3 None 9 9 9 8 9 -- 9 -- 62
Klára Ficková S1 None 8 9 6 3 9 -- 9 -- 62
7. Adam Midlik S1 None -- 9 9 -- -- 6 9 8 59
8. Tomáš Babej S2 None 9 -- 2 6 -- 6 9 8 54
9. Dávid Hvizdoš S2 None 9 -- 9 7 -- 5 -- 8 52
10. Radovan Hnatič S1 None -- 2 2 5 4 5 8 8 47
11. Monika Zlaczka S2 None 9 2 5 6 -- 5 5 3 46
12. Monika Vaľková S3 None 9 -- 9 7 -- 6 4 -- 42
13. Ivana Soláriková S3 None 8 9 9 6 -- -- -- -- 40
14. - 15. Ladislav Bačo S3 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 7 9 9 7 -- -- -- -- 39
Matej Večerík S2 None -- -- 9 6 -- -- 5 8 39
16. - 17. Soňa Galovičová S1 None 9 -- -- -- 9 -- -- -- 36
Petra Zibrínová S2 None 2 -- 3 6 5 5 6 1 36
18. Miroslava Vašková S2 None -- 2 3 5 5 5 5 1 34
19. Matúš Stehlík S2 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského -- -- 9 3 -- 5 -- 8 33
20. - 21. Viktor Szabados S2 None 2 -- 6 4 -- 6 4 -- 30
Denisa Múthová S2 None 2 6 2 2 5 1 5 -- 30
22. Ivana Gašková S1 None 6 -- 2 2 -- 5 1 -- 27
23. - 24. Andrea Görcsösová S3 None 9 -- -- -- 5 5 -- 3 25
Daniel Till S1 None -- 0 3 -- 3 6 4 -- 25
25. Jakub Kireš S1 None -- -- 3 3 -- 6 2 -- 23
26. Kristína Faguľová S1 None 4 0 -- -- 1 5 3 -- 22
27. Peter Milošovič S2 None -- -- -- -- 9 5 1 0 20
28. Katarína Révészová S2 None 7 -- 2 5 -- -- -- -- 19
29. Sven Relovsky S1 None 1 7 1 2 -- -- -- -- 18
30. Ladislav Hovan S2 None -- -- 9 4 -- -- -- -- 17
31. Jozef Lami S1 None -- 0 1 2 -- 3 4 -- 16
32. - 33. Michal Anderle S2 None 2 -- -- 5 -- 6 -- -- 15
Viktor Popovič S3 None -- -- -- -- -- 5 3 4 15
34. Miloslav Homer S1 None -- 0 1 3 -- 2 -- -- 11
35. Josef Tkadlec S4 None 9 -- -- -- -- -- -- -- 9
36. Martin Šalagovič S1 None -- 0 3 2 -- -- -- -- 8
37. Alžbeta Bohiniková S2 None -- -- -- -- 0 5 1 -- 7
38. Alexandra Pistráková S1 None -- 1 2 -- -- -- -- -- 5
39. Nikola Daubnerová S2 None -- -- -- -- 1 1 1 -- 4

Newsletter

Nenechajte si ujsť akcie, ktoré chystáme a odoberajte náš newsletter!