Zadania seminára STROM, 34. ročník - Zimný semester


1. Je známe, že každý rovnostranný trojuholník vieme strednými priečkami rozdeliť na 4 menšie rovnostranné trojuholníky. Podobne vieme rozdeliť každý štvorec na 4 menšie štvorce. Dokážte, že pre každé $n \geq 6$ vieme ľubovoľný rovnostranný trojuholník rozdeliť na $n$ (nie nutne zhodných) rovnostranných trojuholníkov. Je pravda, že pre každé $n \geq 6$ vieme ľubovoľný štvorec rozdeliť na $n$ (nie nutne zhodných) štvorcov?
2. Koľko je dvojíc kladných celých čísel $(a, b)$ takých, že $a$ a $b$ sú nesúdeliteľné a navyše $$\frac{a}{b} + \frac{14b}{9a}$$ je celé číslo? Koľko by ich bolo, ak by $a$ a $b$ boli súdeliteľné?
3. Tri kobylky sedia v troch vrcholoch štvorca. Každú minútu jedna z nich preskočí inú kobylku a dopadne do bodu, ktorý je stredovo sumerný s bodom, v ktorom pôvodne stála skáčuca kobylka podľa bodu, v ktorom sedí preskakovaná kobylka. Môže sa niektorej z kobyliek podariť doskákať do štvrtého vrchola štvorca?
4. Predstavme si štvorčekovú mriežku, ktorá má každý štvorček ofarbený buď čiernou, alebo bielou farbou. Hovoríme, že štvorček je ohrozený, ak má čiernu farbu, v riadku naľavo od neho sa nachádza nejaký biely štvorček a v stĺpci nad štvorčekom sa nachádza nejaký biely štvorček.
a) Koľko je rôznych mriežok $2 \times 7$, ktoré nemajú žiaden ohrozený štvorček?
b) Koľko je rôznych mriežok $2\times n$ ($n$ je ľubovoľné prirodzené číslo), ktoré nemajú žiaden ohrozený štvorček?

1. Janko s Marienkou sa hrajú s $11$ kamienkami. Na začiatku hry sú kamienky na jednej kôpke. Marienka začína (keďže Janko je džentlmen). Na striedačku berú z kôpky $1$, $2$, $3$ alebo $4$ kamienky na svoju kôpku, až kým nie je kôpka úplne rozdelená. Vyhráva ten, kto má po rozdelení všetkých kamienkov na svojej kôpke párny počet kamienkov. Koľko kamienkov má zobrať na začiatku Marienka, aby zaručene vyhrala? Koľko ich má zobrať, ak je na začiatku v kôpke $33$ kamienkov? Nezabudnite svoje tvrdenie poriadne zdôvodniť.
2. Pre aké hodnoty parametra $b$ majú rovnice $$2009x^2 + bx + 9002 = 0$$ $$9002x^2 + bx + 2009 = 0$$ spoločný reálny koreň?
3. Majme ostrouhlý trojuholník $ABC$ s vnútornými uhlami väčšími ako $45^\circ$. Nad stranami $CA$ a $CB$ tohto trojuholníka ako základňami zvonku zostrojíme rovnoramenné pravouhlé trojuholníky $CAP$ a $CBQ$. Vnútri trojuholníka $ABC$ zostrojíme bod $R$ tak, aby $ARB$ bol rovnoramenný pravouhlý trojuholník so základňou $AB$. Dokážte, že $CQRP$ je rovnobežník.
4. Rovnica $x^3 − 6x^2 + 5x − 1 = 0$ má tri reálne korene $a$, $b$ a $c$, pričom $a < b < c$.
a) Určte hodnotu $a^5 + b^5 + c^5$.
b) Ukážte, že číslo $c^{2004}$ je bližšie k svojmu najbližšiemu celému číslu, ako číslo $c^{2003}$ k svojmu najbližšiemu celému číslu.

Aktuality

Koniec letného semestra STROMu
Letný semester STROMu nám skončil a na jeseň sa môžete tešiť na svoje vytúžené sústredenie. Pozrite si náš časopis s najnovším poradím ;)
(28. máj 2019)

Pozrite sa..
..ako sme sa mali na sústredeniach Malynáru, Matika aj STROMu. Fotky sú už v galériách :)
(05. marec 2019)

Po prvej sérii
už máme :) Ale nestrácajte čas a mrknite hneď opravené riešenia, časopis a druhú sériu. Sústredko sa blíži - už 3.2. začíname..
(20. november 2018)

Nový ročník
Nové príklady a časopis v krásnom skoro jubilejnom 43. ročníku je už na svete, tak počítajte, tešíme sa na pekné riešenia :)
(13. september 2018)

Dobojované :)
Náš letný semester sa skončil. Už je rozhodnuté, kto sa môže tešiť sa sústredko a kto to môže skúsiť zas nabudúce. Tešíme sa na vás v septembri ;)
(27. máj 2018)

Info

Stránka je vo vývoji, a je možné že natrafíte na chyby alebo nedostatky. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie prosím zasielajte na adresuTento projekt sa organizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.